Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.56.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 16 LUTEGO 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dn. 19.01.2022 r.
3. Opiniowanie projektu uchwały nr 32/22 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn - Kościelna, Dąbrówki" w Szczecinie.
4. Rozpatrzenie wykazów:
- 1/2022 - WMiRSPN,
- 2/2022 - ZBiLK,
- 3/2022 - ZBiLK,
- 4/2022 - ZBiLK.
5. Opinia ws. możliwości oddania w najem w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego przy al. Wyzwolenia 79/U2.
6. Opinia ws. kontynuacji dzierżawy nieruchomości - podstacji prostownikowej Chmielewskiego.
7. Zapoznanie z bieżącą korespondencją Komisji.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dn. 19.01.2022 r.


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.55.2022 z dn. 19.01.2022 r.

Za – 9 (jednogłośnie)

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały nr 32/22 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn - Kościelna, Dąbrówki" w Szczecinie.


Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek - Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Łukasza Kadłubowski – poprosił o informację nt. przelicznika miejsc parkingowych.

Zofia Fiuk-Dymek - Dyrektor BPPM – poinformowała, że przelicznik w zabudowie wielorodzinnej to 1,7 miejsca postojowego na mieszkanie.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie  nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 32/22 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn - Kościelna, Dąbrówki" w Szczecinie

Za – 13 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów:
- 1/2022 - WMiRSPN,
- 2/2022 - ZBiLK,
- 3/2022 - ZBiLK,
- 4/2022 - ZBiLK.


- Wykaz nieruchomości: 1/2022 (WMiRSPN-IV.7125.646.2013.IC) - zał. nr 3 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 1/2022

Za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 2/2022/ZBiLK (ZBiLK.DDG.4142.261.2021.MN) - zał. nr 4 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK - zgodnie ze złożonym wykazem.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – przypomniał, że wykazy dotyczące przedszkoli, które są przedmiotem opiniowania na dzisiejszym posiedzeniu są następstwem działań Komisji ds. Budownictwa, która poprosiła o sprawdzenie, które przedszkola mogłyby skorzystać z nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 2/2022/ZBiLK

Za – 13 (jednogłośnie)

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 3/2022/ZBiLK (ZBiLK.DDG.4142.248.2021.MN) - zał. nr 5 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 3/2022/ZBiLK

Za – 14 (jednogłośnie)

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 4/2022/ZBiLK (ZBiLK.DDG.4142.249.2021.MN) - zał. nr 6 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK - zgodnie ze złożonym wykazem.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – zauważył, że w mpzp jest zapis, że na tym terenie nie może być zlokalizowany żłobek. Zapytał, czy pod względem infrastrukturalnym ta nieruchomość mogłaby przyjąć funkcję żłobka, gdyby mpzp na to pozwalał?  

Radny Łukasz Kadłubowski – poinformował, że mpzp jest otwarty, zatem jest taka możliwość.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – w kontekście powyższej informacji poprosił ZBiLK o zwrócenie się do przedszkola z pytaniem, czy są zainteresowani w przyszłości rozszerzeniem działalności o funkcję żłobkową.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 4/2022/ZBiLK

Za – 14 (jednogłośnie)

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Opinia ws. możliwości oddania w najem w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego przy al. Wyzwolenia 79/U2.


Wprowadzenia dokonała Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK - zgodnie z uzasadnieniem – załącznik nr 7 do protokołu.

Radna Grażyna Zielińska – zapytała, czy w nowej umowie będzie zawarty zakaz podnajmu?

Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK – wyjaśniła, że zawsze w umowie jest informacja, że jeśli najemca chce podnająć, to musi wystąpić ze stosownym wnioskiem. Poinformowała, że w lokalu została przeprowadzona wizja lokalna, która potwierdziła, że lokal nie jest podnajmowany.

Radny Witold Dąbrowski zapytał, czy odsetki zostały uregulowane?

Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK – potwierdziła, że odsetki zostały uregulowane, a osoba, której dotyczy wniosek nie ma obecnie żadnych zaległości.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem oddania w najem w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego przy al. Wyzwolenia 79/U2 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do protokołu.

Za – 13, przeciw – 1, wstrzym. – 1.


Ad. pkt. 6.
Opinia ws. kontynuacji dzierżawy nieruchomości - podstacji prostownikowej Chmielewskiego.


Opinia ws. kontynuacji dzierżawy nieruchomości - podstacji prostownikowej Chmielewskiego.

Wprowadzenia dokonała Daria Radzimska – Dyrektor WGK - zgodnie z uzasadnieniem – załącznik nr 8 do protokołu.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem kontynuacji dzierżawy nieruchomości - podstacji prostownikowej Chmielewskiego – zgodnie z załącznikiem nr 8 do protokołu

Za – 15 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 7.
Zapoznanie z bieżącą korespondencją Komisji.


Komisja przyjęła do wiadomości informację nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – ul. Wrzesińska (ul. Goleniowska) – załącznik nr 9 do protokołu.


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/02/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/03/17 10:14:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/03/17 10:14:09 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/02/16 12:20:29 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/02/11 13:30:11 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/02/09 12:48:03 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/02/09 11:12:58 nowa pozycja