Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.66.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 2 MARCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń:
- 16.02.br
3. Podsumowanie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i organizacji ruchu na Podzamczu - Dolnym Tarasie.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


NIe zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń:
- 13.01.02; 16.02.br


Komisja w wyniku głosowania :

- za - 10 ( jednogłośnie ) przyjęła protokól z dnia 13 stycznia 2022,

- za - 10 ( jednogłośnie ) przyjęła protokól z dnia 16 lutego  2022


Ad. pkt. 3.
Podsumowanie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i organizacji ruchu na Podzamczu - Dolnym Tarasie.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka- poinformowała, iż dzisiejsze posiedzenie komisji jest wynikiem zgłaszanych do niej wniosków zarówno przez mieszkańców, jak i przedsiębiorców oraz  Rady Osiedla w zakresie propozycji zmian zasad parkowania na terenie Starego Miasta- komplet dokumentów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wprowadzenia do tematu dokonał P. Jaworski urbanista odpowiedzialny za realizacje koncepcji Nowe Życie placu koncepcja czterech placów- dokonał prezentacji audiowizualnej, element wprowadzenia  strefy parkowania tzw. strefy zamieszkania  na placu Orła Białego oraz na Podzamczu jest jednym z elementów  koncepcji, w tle budowa parkingowców zbiorczych. Docierają do nich sygnały mieszkańców ul. Grodzkiej, Mściowoja, Panieńskiej, iż są tam różne stawki,  kierowcy uciekają ze strefy zamieszkania do SPP chcą wprowadzić na tych terenach równą regulacje, są wnioski o ujednolicenie parkowania czyli powiązanie abonamentu strefy zamieszkania z płatnych niestrzeżonym parkingiem na terenie Trasy Zamkowej, rozważają te problemy, są wnioski o abonamentowanie w strefie zamieszkania – również rozważają te propozycje. W przypadku powstania parkingów buforowych przewidują ograniczenie możliwości parkowania na tym terenie. Nowelizacja ma zachować spójność systemu parkowania terenu Starego Miasta.

M. Zychowicz-Prus Przewodnicząca Rady Osiedla– po nowelizacji uchwały RM w zakresie parkowania na górnym tarasie (zlikwidowano 30 gwarantowanych miejsc), mieszkańcy wyrazili swoje niezadowolenie, odbyło się spotkanie  w obecności D. Wacinkiewicza Zastępcy prezydenta, gdzie mieszkańcy wnosili aby płatne abonamenty obowiązywały w godzinach 8- 20-tej przez 7 dni w tygodniu, w sprawie dolnego tarasu mieszkańcy również wnoszą o rozszerzenie strefy zamieszkania o ul. Panieńska i Mściwoja a także udzielenie im możliwości  parkowania na parkingu pod Trasą Zamkową.

Radny P. Słowik- brak informacji o statystyce nieprawidłowego parkowania przed wprowadzeniem rozwiązań, były sytuacje kiedy karetki pogotowia, straży pożarnej , pojazdy zaopatrzenia nie mogły dojechać ; przychyla się do głosu o wprowadzenie rotacji całodobowo. Czy planuje się zainstalowanie fizycznych blokad  tak jak na Deptaku Bogusława.

Radna J.Balicka- jaka była  skala wniosków o przywrócenie SPP w zakresie  wydłużenia godzin jej obowiązywania a także objęcia opłatą weekendów.

p. M. Zychowicz-  było spotkanie z mieszkańcami a także indywidualne wnioski przesyłane na maila prosi również o zajęcie się strefą Tempo 30 na ul. Grodzkiej.

D. Wacinkiewicz- dolny i górny taras to miejsca nietypowe na terenie m. Szczecin i musimy traktować je  indywidualne. Wniosek dot. rozszerzenia  godzin  obowiązywania  strefy płatnego parkowania  na górnym tarasie jest mu szczególnie bliski, to mieszkańcy powinni być grupą uprzywilejowaną.  Na całym obszarze musi być jednolita koncepcja w zakresie parkowania. Zadbają o bezpieczeństwo na tym obszarze ( w kontekście TEMPO 30); ulica Grodzka jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem.

Mieszkanka ul. Panieńskiej p. Maja – nowelizacja uchwały uwzględnia interesy przedsiębiorców a nie mieszkańców ul. Panieńska i ul. Mściwoja została w niej pominięta; jest chaos komunikacyjny, ludzie pozostawiają samochody na cały weekend. Na jakiej podstawie miasto  nadal pozwala na parkowanie na zabytkowych uliczkach – starówka powinna być zamknięta dla parkowania z wyłączeniem mieszkańców. Na terenie Podzamcza budują się nowe obiekty mieszkalne bez koncepcji parkingów, brak  prawidłowego oznaczania miejsc parkingowych (samochody parkują na dwóch miejscach postojowych).

D. Wacinkiewicz- są przygotowywane projekty uchwał będące odpowiedzią dla mieszkańców. Altrenatywą dla zamknięcia możliwości parkowania na tym terenie jest budowa parkingowców.

R. Kanarek- na spotkaniu z RO zgłoszono wnioski, uelastyczniają system, mieszkańcy strefy zamieszkania będą mogli parkować pod Trasa Zamkową, rozważają możliwość abonamentowania  dla mieszkańców ul. Panieńskiej/ Mściwoja. Godziny parkowania -  wypracowano możliwości zmian.   Obszar podzamcza był obarczony parkowaniem na dziko, bez ponoszenia opłat, dziś mamy profesjonalną organizację ruchu.  Na drogach wewnętrznych mamy obowiązek oznakowania pionowego. 

Przedsiębiorca p. Marcin-  w imieniu przedsiębiorców wyjaśnił, iż  wszelkie zmiany strefy  uderzają w przedsiębiorców , nie mogą wykupić abonamentu, jest dużo lokali na wynajem krótkoterminowy, w lokalach mieszkalnych są firmy i nie ma możliwości  wykupienia abonamentu, pracują do 17  wtedy nikt nie parkuje na tym obszarze, mieszkańcy parkują w godzinach popołudniowych. Regulamin strefy daje szeroką możliwość interpretacji,  jaka jest definicja pojazdu parkującego? który może parkować w strefie.

Przedsiębiorca p. Miłosz- popiera wypowiedź przedmówcy, nikt nie zaproponował przedsiębiorcom wykupienia abonamentu , obecnie koszt parkowania to 1200 zł. miesięcznie.

D. Wacinkiewicz- strategia uporządkowania parkowania na starym mieście  jest ukłonem przede wszystkim dla mieszkańców,  przedsiębiorcy też są ważni, jednak ważniejszy są klienci, którzy dają przychód. Próbują rozwiązać problem poprzez organizację ruchu, poprzez  przyznanie  miejsc rotacyjnych, są miejsca postojowe dla rozładunku.

D. Kanarek- regulamin SPP mówi o pojazdach tylko samochodowych.

P. Jaworski- kiedy rozpoczynali proces uprządkowania parkowania zaskoczyły go trzy sprawy; Podzamcze bez opłat, niska taryfa opłat za strefę płatnego parkowania na tle kraju, wyniki badań parkowania (zajętość miejsc postojowych przekraczających 100%, niska rotacja pojazdów) te wskaźniki sugerowały, że to miejsce źle działa). Rozszerzanie przywilejów abonamentowania w SPP powinno być pod szczególną rozwagą, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji jaka była (więcej wydanych kart niż miejsc do parkowania); przy pl. Orła Białego będą opuszczane słupki.

Radny R. Lewandowski- problem parkowania na omawianym terenie dotyczy trzech grup społecznych: mieszkańców, przedsiębiorców i klientów. Teren boryka się z brakiem parkingowców (tak jak inne miejsca w Szczecinie), rozwiązaniem jest tworzenie punktowych  miejsc parkingowych, które  mogą być wtopione w zieleń.

Radny P. Jaskulski- przedstawił uwagi mieszkańców w zakresie oznakowania: zjazd z Trasy Zamkowej w kierunku Mostu Długiego- znak na Małej Odrzańskiej jest znak o SPP- czerwona a tam obowiązuje podstrefa zamieszkania, Rynek Nowy jest słup z 5-cioma  znakami, który obowiązuje, przed słupem jest jeszcze jeden informujący o Tempo 30. Uważa, iż samo postawienie znaku  nie gwarantuje bezpieczeństwa na drodze, muszą być separatory, spowalniacze, elementy małej architektury. W zakresie parkowania powinniśmy pochylić się nad mieszkańcami, klientami i przedsiębiorcami ( niesprawiedliwością jest fakt, iż przedsiębiorcy  nie mogą wykupić choć jednego abonamentu, powinniśmy pochylić się nad ta sprawą.)

R. Kanarek- zweryfikują ww. wnioski odnośnie oznakowania, na wspomnianym słupie jest oznakowanie tymczasowe.

Radny P. Słowik- nie zgadza się  z możliwością kupna abonamentu dla przedsiębiorców w SPP na terenie Starego Miasta  jest ich kilkudziesięciu, znowu zostaną zapełnione miejsca i wrócimy do sytuacji kiedy będzie więcej abonamentów niż miejsc. Dziś uzyskaliśmy rotację,  przedsiębiorca może wykupić abonament na ul. Mściwoja w ramach strefy. Dostawy mogą odbywać się płynnie, niestety nikt z pracowników nie dostaje miejsca parkingowego w żadnych biurowcach. Stare Miasto i Podzamcze jest dla pieszych.

Radny P. Jaskulski- jego intencją jest,  aby przedsiębiorcy mogli zaparkować na sąsiednich ulicach w ramach abonamentu.

Przedstawiciel przedsiębiorców -  jego firma głównie działa w internecie, w tym punkcie ma  również magazyn, jest producentem, wysyła towar, nie może prowadzić firmy korzystając  tylko komunikacji miejskiej.

Przedstawiciel przedsiębiorców p. Marcin– wiele firm z uwagi na pandemię działa w internecie, jednak nie wszyscy przedsiębiorcy działają w systemie zdalnym. Trudno jest logistycznie zorganizować prace firmy, parkując pod Trasa Zamkową. Wprowadzenie etapowości strefy doprowadziło do tego, że parkujący przenosili się z jednego miejsca na drugie tj. na dolny taras. Nie ma problemu przeznaczenia jednego miejsca dla przedsiębiorcy nie spowoduje zablokowania miejsc parkingowych.  

R. Kanarak- jest możliwość wykupienia przez przedsiębiorców (płacących podatek w Szczecnie)  abonamentu w strefie płatnego parkowania.

Radny P. Słowik – parking pod Trasą Zamkową jest ok.400 m 5-7 minut, rozwiązanie ul. Mściwoja. Jak damy możliwość wykupienia abonamentu w strefie zamieszkania przedsiębiorcom to „zapchamy” ten teren. Dostawy są płynne.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- to spotkanie nie jest ostatnie w tym temacie, na sesje marcową są przygotowane  uchwały nowelizujące  obecne zapisy.

A. Szotkowska Zastępca Prezydenta- ciężko wypracować kompromis, wszyscy mają swoje racje, pamiętajmy o tym jaki chcemy osiągnąć cel. Potwierdziła, iż przedłożą RM nowelizację uchwał.   


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny P. Jaskulski - wnosi o wizje lokalną na terenie objetym proponowanymi zmiani w zakresie płatnego parkowania na terenie dolnego i górnego tarasu Starego Miasta. 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/02/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/03/17 12:25:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/03/17 12:25:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/02 13:00:19 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/02/22 09:06:05 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/02/18 12:35:47 nowa pozycja