Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.22.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (sfera "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego"),
- 85/21 zmieniająca uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie,
- 86/21 w spr. ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
- 93/21 w spr. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie,
- 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 95/21 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 96/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 97/21 w spr. przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 98/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 99/21 w spr. przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 100/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 101/21 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 102/21 w spr. przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 103/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 104/21 w spr. przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 105/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 106/21 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- w spr. nadania nazw ulicom (Jesiennych Liści, Wronia, Adriatycka) i skwerowi (Hallerczyków).
4. Analiza "Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok instytucji kultury".
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19.04.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (sfera "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego"),
- 85/21 zmieniająca uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie,
- 86/21 w spr. ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
- 93/21 w spr. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie,
- 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 95/21 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 96/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 97/21 w spr. przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 98/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 99/21 w spr. przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 100/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 101/21 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 102/21 w spr. przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 103/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 104/21 w spr. przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 105/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 106/21 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- w spr. nadania nazw ulicom (Jesiennych Liści, Wronia, Adriatycka) i skwerowi (Hallerczyków).


Projekt uchwały Nr 93/21 w spr. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie

J. Bondar – Architekt Miasta – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Powiedział, że dalsze decyzje dotyczące szczegółowej lokalizacji muszą być wpisane w szereg uwarunkowań dot. otoczenia stadionu, stąd odpowiedni zapis w uchwale. Prawdopodobnie będzie to na głównym dojściu do stadionu. Zadecydują względy bezpieczeństwa.

E. Łongiewska- Wijas – przypomniała, że kilka miesięcy temu p. Architekt zobowiązał się do tego, że zanim do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wprowadzony zostanie pomysł na wzniesienie pomnika, powinien on uzyskać zgodę warunkową Rady Miasta. Radna zapytała, czy jakieś działania w tym kierunku zostały podjęte? Przypomniała, że teraz toczą się prace nad nowymi zapisami SBO, jest więc dobry moment do wprowadzenia takich zmian.

J. Bondar – powiedział, że te kwestie powinny być przedmiotem głębokiej refleksji. Istnieje taka możliwość, że przed wniesieniem takiego projektu do SBO, wnioskodawca może uzyskać warunkową zgodę Rady Miasta. Architekt nie jest w stanie przesądzić, czy byłby to właściwy prawnie kierunek. W przypadku omawianego projektu uchwały, jest to projekt zwycięski i w tym trybie działamy. Trwa szeroka analiza i dyskusja. Uporządkowanie tej procedury to zadanie Biura Dialogu Obywatelskiego. Stanowisko Architekta Miasta w te sprawie będzie działaniem wspomagającym.

E. Łongiewska – Wijas – zwróciła uwagę na uzasadnienie uchwały i kwestie rozdzielenia instalacji artystycznej od pomnika. Takie rozróżnienie powinno nastąpić już na etapie składania wniosku. Jeżeli jest to przedstawienie figuratywne, z brązu, nie jest to instalacja.

J. Bondar – wyjaśnił, że Biuro Architekta Miasta uczestniczy w merytorycznej weryfikacji projektu i wskazało to rozróżnienie. Definicja słownikowa pomnika brzmi: „upamiętnienie osoby, wydarzenia lub idei”. Nawet bez elementu figuratywnego jest to pomnik. W omawianej uchwale wnioskodawca w tytule używa określenia „instalacja” jednak w dalszych zapisach używa określenia „pomnik”.

U. Pańka – powiedziała, że Rada Miasta może, oczywiście, podjąć taką uchwałę warunkową. Jednak ostateczną decyzję powinni podejmować fachowcy.

P. Słowik – przypomniał, że do jesieni mają być wypracowane zmiany w regulaminie SBO.

P. Bartnik – zauważył, że to się będzie rozstrzygało na etapie konkursu.

Wobec zakończenia dyskusji nad projektem uchwały Nr 93/21 Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.\

Projekty uchwał 94/21 – 106/21

M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – omówił projekty uchwał oraz przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

W tym momencie P. Słowik opuścił posiedzenie Komisji. Przewodniczenie obradom przejął M. Żylik – Wiceprzewodniczący Komisji.

 J. Balicka – zapytała o wysokość dotacji dla Akademii Sztuki oraz o to, czy aplikuje ona o środki z innych źródeł i z jakim skutkiem?

M. Dębowski – poinformował, że w aktualnym wniosku Akademia deklaruje wkład własny na poziomie 160 tys. zł. W poprzednich wnioskach te informacje były b. skąpe.

J. Balicka – ponieważ jest to kolejna dotacja dla uczelni, prosi o szczegółowe informacje w najbliższym czasie.

M. Ussarz – zapytał, na co przeznaczone SA środki dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Pocztowej? Poprosił też o przekazanie, przed sesją, informacji nt. wszystkich złożonych wniosków. Także i tych, które nie uzyskały dotacji. Być może wśród nich jest jakiś wartościowy obiekt, który należy wesprzeć.

M. Dębowski – wyjaśnił, że wspólnota otrzymała środki na kontynuację prac przy remoncie elewacji.

B. Baran – zapytał, czyja własnością jest budynek, o którego remont zabiega stowarzyszenie „Odroujście”?

M. Dębowski – powiedział, że stowarzyszenia.

R. Stankiewicz – powiedział, że pałac Akademii Sztuki powinien być zrewitalizowany jak najszybciej, Akademia powinna wykazać się większą determinacją w podejściu do rewitalizacji tego budynku.

E. Łongiewska – Wijas – stwierdziła, że potrzeby Akademii Sztuki będą rosły. Nie można dopuścić do dysproporcji, kiedy to dofinansowania nie będą rosły. Akademia cieszy się dużym zainteresowaniem studentów z Polski to jest najlepszym probierzem jej wartości. Z tym także wiążą się coraz większe potrzeby lokalowe uczelni. Radna poprosiła o przekazanie tabeli, które Komisja otrzymywała przed sesją. Ponowiła też propozycję uspołecznienia składu komisji przydzielającej dotacje tak, by nie składała się ona wyłącznie z urzędników. Nawiązując do wniosku Stowarzyszenia „Odroujście” powiedziała o nieruchomości przy ul Nad Odrą 26, do której wstawiono drzwi – atrapę.

M. Dębowski – powiedział, że jest za uspołecznieniem komisji, ale musi być do tego partner.

E. Łongiewska – Wijas – zna takiego partnera.

M. Dębowski – zapewnił, że drzwi jego gabinetu są otwarte. Do tej pory nie było jednak takiego sygnału. Nawiązując do kwestii remontu nieruchomości przy ul.Nad Odrą 26 wyjaśnił, że jest to kompetencja ZBiLK-u jako zarządcy. Wymiana stolarki drzwiowej nie wymaga nadzoru konserwatorskiego.

P. Bartnik – zapytał, czy jest możliwe skoordynowanie procesu konserwacji i remontu generalnego zabytkowych budynków? Czy np. konserwacja okna, czy więźby dachowej może zostać skoordynowana z remontem np. instalacji elektrycznej?

M. Dębowski – przypomniał, że rolą Miejskiego Konserwatora Zabytków jest wspieranie remontów zabytków. Gmina Miasto Szczecin jest właścicielem wielu obiektów zabytkowych. Jednak to nie Konserwator administruje tym zasobem. Jest kwestią ustawienia odpowiednich relacji, by to skoordynować. Na dziś nie ma tu gotowych rozwiązań, jednak toczą się prace nad takim dokumentem.

M. Żylik – zapytał o perspektywy dalszego dofinansowania kolejnych etapów remontu bramy na Skolwinie.

M. Dębowski – poinformował, ze we wniosku wskazano kwotę 530 tys. zł na całe zadanie (jeden z 5 etapów). Teraz następuje realizacja pierwszego z nich.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiane projekty uchwał:

    Projekt uchwały Nr 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

       Projekt uchwały Nr95/21 - przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

 

       Projekt uchwały Nr96/21 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

 

        Projekt uchwały Nr 97/21 - przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

       Projekt uchwały Nr98/21 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

       Projekt uchwały Nr99/21 - przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

        Projekt uchwały Nr 100/21 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

        Projekt uchwały Nr 101/21 - przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

     Projekt uchwały Nr   102/21 - przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

        Projekt uchwały Nr 103/21 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

        Projekt uchwały Nr 104/21 - przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

       Projekt uchwały Nr105/21 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

       Projekt uchwały Nr106/21 - przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu:za – jednogłośnie.

 

Następnie M. Żylik poinformował radnych, że w Biurze Rady Miasta zarejestrowano projekt uchwały Nr 115/21 w spr. nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Adiny Blady-Szwajger). Poddał pod głosowanie poszerzenie porządku obrad Komisji o opiniowanie ww. projektu uchwały.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, radni pozytywnie zaopiniowali ww. propozycję.

B. Baran – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności – omówił projekty uchwał o numerach: 11/21 – 114/21 oraz przedstawił ich uzasadnienia.

Projekt uchwały Nr 111/21 w spr. 111/21- w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Adriatycka)

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

 

Projekt uchwały Nr 113/21- w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wronia)

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

 

Projekt uchwały Nr 114/21- w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jesiennych Liści)

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

 

Projekt uchwały Nr 112/21- w sprawie nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Hallerczyków)

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

 

Projekt uchwały Nr 115/21 w spr. nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Adiny Blady-Szwajger).

D. Jackowski – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Odpowiadając na pytanie radnego R. Stankiewicza wyjaśniła, że na wskazanym terenie zaplanowano posadzenie ponad 200 drzew, stąd słowo „park” w proponowanej nazwie.

 

P. Bartnik – przedstawił postać p. Adiny Blady – Szwajger i uzasadnił jej wybór na patrona parku.

 

W głosowaniu: za - jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Analiza "Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok instytucji kultury".


M. Żylik – przypomniał, że Sprawozdanie znajduje się w materiałach przekazanych radnym na najbliższą sesję Rady Miasta. Poprosił o zapoznanie się z nim we własnym zakresie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/04/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/05/14 13:19:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/05/14 13:19:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/21 09:09:02 nowa pozycja