Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.26.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 24 CZERWCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 09:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,.
3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
135/21 - zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin,
136/21 - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
140/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży" oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej, a także nazwy jednostki budżetowej i zmiany statutu.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,.


Komisja w wyniku głosowania za- 9 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 26 kwietnia br.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
135/21 - zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin,
136/21 - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
140/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży" oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej, a także nazwy jednostki budżetowej i zmiany statutu.


Projekt uchwały nr  135/21 w sprawie   zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin135 /2021

Projekt uchwały omówiła A. Narożna Kierownik WSS

Komisja w wyniku głosowania: za – 8 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały  

Projekt uchwały  nr  136/21 w sprawie  odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie136

Projekt uchwały omówiła A. Narożna Kierownik WSS

Radna J. Balicka- do kiedy będzie obowiązywał okres  częściowych zwolnień za pobyt dziecka ?  

A.Narożna- do dnia  31 grudnia będzie obowiązywał ulga, po zakończeniu projektu  wracamy do obowiązującej  opłaty

Komisja w wyniku głosowania: za – 9  (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały  

Projekt uchwały nr  140/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży" oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej, a także nazwy jednostki budżetowej i zmiany statutu140 –

Projekt uchwały omówiła A. Narożna Kierownik WSS

Komisja w wyniku głosowania: za – 9 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały  


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/06/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/09/07 12:06:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/09/07 12:06:41 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/09/02 10:51:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/09/02 10:51:17 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/25 10:24:51 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/17 09:10:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/17 09:10:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/17 08:39:23 nowa pozycja