Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.41.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 2 GRUDNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (18.11.2021 r.).
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- nr 248/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie merytorycznym komisji),
- nr 238/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu).
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (18.11.2021 r.).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.8.40.2021 z dn. 18.11.2021 r.

Za – 6 (jednogłośnie).

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- nr 248/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie merytorycznym komisji),
- nr 238/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu).


Aleksandra Ciszewska – Zastępca Dyrektora WGK – omówiła budżet Rad Osiedli na 2022 r. oraz porównała go do budżetem na bieżący rok. Omówiła wnioski do budżetu złożone przez Rady Osiedla oraz procedurę składania wniosków.

Radny Mirosław Żylik – zwrócił uwagę, że Rady Osiedla mają jeszcze 2 lata na zrealizowanie budżetu na daną kadencję. Zapytał o to, ile na dzień dzisiejszy wydano z budżetów osiedlowych?

Aleksandra Ciszewska – Zastępca Dyrektora WGK – zadeklarowała udzielenie indywidualnie odpowiedzi na zadane pytanie. Poinformowała, że jest to jednak niewielka kwota.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zwrócił uwagę, że w budżecie nie ma środków na „małe dotacje”, które przyznawała Komisja na realizowanie działań integracyjnych.

Aleksandra Ciszewska – Zastępca Dyrektora WGK – zaznaczyła, że wynika to z doświadczeń poprzedniego roku. Środków na inicjatywy wystarczyło wtedy z budżetu osiedlowego WGK.

Arkadiusz Lisiński – Przewodniczący RO Żelechowa – odnosząc się do zapisu Statutu, zapytał, jak wyliczana jest kwota bazowa przyznawana RO na działalność statutową i na jakim poziomie się ona kształtuje?

Aleksandra Ciszewska – Zastępca Dyrektora WGK – podtrzymała stanowisko mówiące, że wydatkowanie środków przez RO na wniosek jest dużo bardziej efektywne z punktu widzenia ilości i jakości realizowanych projektów i działań. Rady, które chcą realizować swoje pomysły i są aktywne w działaniu na pewno nie muszą się martwić, że zabraknie im środków.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – wobec braku dalszych pytań związanych do budżetem dla RO poprosił o omówienie uchwał w zakresie sportu.

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – omówił budżet i poszczególne zadania realizowane przez Wydział Sportu. Poinformował, że budżet Wydziału Sportu zmniejszył się w sumie o ok. 2 mln zł. Obecnie Wydział przygotowuje konkursy, aby jak najszybciej je przeprowadzić i móc przekazać dotacje dla klubów sportowych.

Radny Łukasz Kadłubowski – zapytał, które obiekty oraz kluby sportowe najbardziej ucierpią na braku dotacji? Jak będzie to wyglądało pod względem kwot dla poszczególnych stowarzyszeń, klubów, jednostek? Odnosząc się do Orlików zapytał, czy to prawda, że Orliki mają być zamykane od 1 grudnia?

Radny Mirosław Żylik – zapytał, jaka jest kwota rezerwy z przeznaczeniem na sport? Wyraził opinię, że niezorganizowanie Pekao Open Szczecin byłoby dużą stratą dla Miasta. 

Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – odnosząc się do pytania o Orliki zauważyła, że jest to nieporozumienie. Należy rozróżnić działalność animatora, a samo funkcjonowanie obiektu jako takiego. Animator będzie organizował zajęcia w ramach programu, który został wręcz rozszerzony, a nie ograniczony. O takiego animatora mógł wystąpić każdy dyrektor. Kwestia funkcjonowania obiektu to kwestia dozorcy, który takie boisko otwiera i zamyka. Boiska będą nadal dostępne, pod tym względem nic się nie zmieni.

Radny Łukasz Kadłubowski – poprosił o informację, ilu dyrektorów skorzystało z programu zatrudniania animatorów oraz o rozszerzenie informacji dotyczących dostępności Orlików.

Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – wyjaśniła, że nie jest możliwe podanie stałych godzin w jakich dany obiekt jest otwarty, ponieważ zależy to od tego, jak dyrektor zorganizuje pracę na danym obiekcie i iloma etatami dysponuje. Nie jest jednak tak, że po zakończeniu zajęć szkolnych boiska są zamykane na klucz. (informacja na temat animatorów została przesłana przez Wydział Oświaty po zakończeniu posiedzenia i stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – poinformował, że rezerwa jest przewidziana na 25 mln zł i nie ma tam wyszczególnionych poszczególnych rozdziałów. Możliwość rozdysponowania rezerwy po poszczególnych wydziałach pojawia się po zatwierdzeniu budżetu.  Zadeklarował, że Wydział zrobi wszystko, aby Pekao Open Szczecin udało się zorganizować. Odnosząc się do pytania dot. odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych wyjaśnił, że kwota to 480 tys. zł. Przyznawana jest ona w oparciu o informacje przekazywane przez MOSRiR.

Radny Przemysław Słowik – zapytał o kwestię remontu hali sportowej w SP nr 1.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poprosił o przedstawienie planów związanych z budynkiem SDS, który uległ zawaleniu oraz przedstawienie planów wobec Toru Kolarskiego.

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – odnosząc się do kwestii SDS-u poinformował, że Wydział czeka na opinię ekspertów co do stanu budynku. Opracowana została koncepcja przebudowy hali, jednak w obecnym budżecie nie ma zabezpieczonej kwoty na przebudowę obiektu. Odnosząc się do pytania o Tor Kolarski wyjaśnił, że został on zamknięty z powodu silnego wiatru, który mógłby naruszyć konstrukcję dachu. Drugim powodem jest przerwa techniczna, w której wykonywane są prace konserwatorskie. Kwestia Toru Kolarskiego nie jest zabezpieczona w budżecie.

Radny Przemysław Słowik – wyraził opinię, że wyburzenie części SDS-u powinno być rozpatrywane jako ostateczność, ze względu na charakter tego budynku.

Radny Marek Kolbowicz – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy zauważył, że obiekt SDS-u nie spełnia współczesnych standardów i nie można tam rozegrać żadnego turnieju. Należy więc lobbować za wyburzeniem pozostałości budynku i postawieniem nowego.

Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – odnosząc się do pytania o remont SP nr 1, poinformowała, że remontami zajmuje się Wydział Inwestycji i Remontów Oświatowych.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych przeszedł do opiniowania projektów uchwał.

 

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 248/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie merytorycznym komisji) – z autopoprawką:

Za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 238/21 w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu):

Za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/11/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/01/20 11:53:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/01/20 11:53:12 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/12/17 10:22:30 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/12/17 10:22:16 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/12/01 09:59:52 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/12/01 09:59:39 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/26 15:10:42 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/25 13:16:51 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/11/25 13:07:08 nowa pozycja