Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.31.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 21 MARCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 22 marca br.:
- 55/22 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2022-2023,
- 56/22 - przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin do roku 2027,
- 64/22 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Komisji Ł.Tyszler- wnosi o włączenie do porządku obrad opiniowanie uchwały  65/22  dot.  zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

Komisja przyjęła przez aklamację ww. propozycję.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń komisji.


Komisja w wyniku głosowania; za- 7 jednogłośnie przyjęła protokół z dnia  24  stycznia br.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 22 marca br.:
- 55/22 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2022-2023,
- 56/22 - przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin do roku 2027,
- 64/22 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022


 

 


- 55/22 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2022-2023,

 Wprowadzenia do tematu dokonał p. A. Królikowska – Zastępca Dyrektora WSS

Komisja w wyniku głosowania : za – 9 zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały

- 56/22 - przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin do roku 2027,

 Wprowadzenia do tematu dokonał p. A. Królikowska – Zastępca Dyrektora WSS

 Komisja w wyniku głosowania : za – 9 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

 - 64/22 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022

 Wprowadzenia do tematu dokonał p. A. Królikowska – Zastępca Dyrektora WSS

 Komisja w wyniku głosowania : za – 9 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 -65/22 - zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

Wprowadzenia do tematu dokonał p. A. Królikowska – Zastępca Dyrektora WSS

 Radna S. Biernat- zapytała czy obywatele Ukrainy  znajdą w klubie zatrudnienie ?

 A. Królikowska- niestety przepisy nie pozwalają na zatrudnienie obywateli ukraińskich, być może  uda się to na zasadzie umowy o pracę. Planujemy otwarcie 50 miejsc. 

 Komisja w wyniku głosowania : za – 9 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radna R. Łazewska- prosi o informacje nt. działań miasta w zakresie pomocy Ukraińców.

A. Królikowska- od środy 16 marca 2022 w Urzędzie Miasta Szczecin uchodźcom z Ukrainy są  nadawane numery PESEL, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  Uchodźcy z Ukrainy, którzy poszukują mieszkania mogą zgłaszać się do Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4 ( tam miasto w ramach pomcy otworzyło swój punkt)  w którym pracownicy i wolontariusze rozpoznają ich sytuację, a następnie spróbują dobrać odpowiednią ofertę, ze zgromadzonej bazy.  Na terenie miasta schronienie można otrzymać również w hali sportowej na ul. Sowińskiego – tam zawiaduje Wojewoda.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/03/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/04/11 11:58:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/04/11 11:58:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/21 10:31:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/16 14:07:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/09 09:42:35 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/09 09:02:19 nowa pozycja