Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.19.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 28 SIERPNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Wiceprzewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wizja lokalna przedszkoli: PP-18 ul. Unisławy 15a, PP-10 ul. Wołogoska 5, PP-50 ul. F. Gila 13, PP-77 ul. Hoża 9.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Wizja lokalna przedszkoli: PP-18 ul. Unisławy 15a, PP-10 ul. Wołogoska 5, PP-50 ul. F. Gila 13, PP-77 ul. Hoża 9.


Podczas wizji lokalnej radni zostali poinformowani, że wizytowane rzez nich przedszkola poddane zostały generalnemu remontowi i rozbudowie. W wyniku tych prac w każdym z przedszkoli powstały dodatkowe oddziały, które  sprawiły, że placówki przyjmą dwukrotnie więcej dzieci jak przed rozbudową. W projekcie każdego przedszkola, oprócz sal dydaktycznych, znalazły się szatnie, sale gimnastyczne, place zabaw, nowoczesne kuchnie itp. Efekty tych prac są bardzo chwalone i przez nauczycieli i przez rodziców.

Jednocześnie dyrektorzy placówek jako największy problem wskazywali brak nauczycieli: pomimo tego, że Uniwersytet kształci pedagogów, bardzo rzadko zdarzają się osoby z pasją. Ich praca nie ma też przełożenia na godne pensje. Często decydują się oni na pracę w szkole w klasach 1-3, gdzie mogą liczyć na lepsze wynagrodzenie.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/10/16 15:15:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/10/16 15:15:11 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/08/21 11:04:06 nowa pozycja