Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.6.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 26 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 09:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Zaopiniowanie projektu Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia


Komisja w wyniku głosowania (za-8) przyjęła protokół z dnia 12 marca 2019r.


Ad. pkt. 3.
Zaopiniowanie projektu Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego


Przewodniczący Komisji Patryk Jaskulski przywitał zebranych, stwierdził, że  dziś  Komisja spotyka się aby ostatecznie zaopiniować  dokument, przypomniał, że był on wielokrotnie przepracowany, zgłoszono wiele uwag i propozycji. Prosi Panią dyr. Błaszczyk, aby przedstawiła Komisji  przyjęte zmiany.

Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego M. Błaszczyk poinformowała, że uzgodniono :

- budżet SBO-  podział środków  na  zadania lokalne i ogólnomiejskie- pozostają niezmienione proporcje 30 (ogólno miejskie) i 70%(projekty lokalne)

- powierzchnia terytorialna- przyjęto nowy algorytm obliczania

- skład Zespołu Opiniującego- dodano ”radni osiedlowi”- wyłączono radnych miejskich

- sprawa odwołań od decyzji Zespołu Opiniującego- była propozycja, aby odwoływać się do Komisji KISSiM.

Patryk Jaskulski oddał  głos radnemu Maciejowi Szyszce.

M. Szyszko- podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko w tej sprawie. Nie uwża, że jest to dobry pomysł, aby odwoływać  się do Komisji.

Radny Przemysław Słowik – był przeciwny, aby odwoływać się do tej samej instancji np. do Zespołu opiniującego. Stąd propozycja, aby  to była Komisja Inicjatyw zajmowała się odwołaniami. Powinna być druga instancja odwoławcza. Uważa, że odwołania mogłyby być  kierowane np. do Prezydenta Miasta.

M. Szyszko- zauważył, że w poprzednich latach nie było 2 instancji odwoławczej, konsultował się w tej sprawie  z radcą prawnym. Uważa, że w komisji odwoławczej powinni się znaleźć ludzie z byłego Zespołu opiniującego, są  dobrze zorientowani, mają praktykę  i  6-letnie  doświadczenie.

Radny Mirosław Żylik uważa, że Regulamin SBO jest dobry, ale punkt dot. odwołań- uważa, podobnie jak radny Słowik,  że powinno odwoływać  się do Prezydenta Miasta.

M. Szyszko uważa, że odwołania do Prezydenta to dobra ścieżka, ale tak naprawdę  to do  mieszkańców  miasta powinno należeć ostatnie zdanie, nie do Prezydenta. Radny chce, aby wykorzystać doświadczenie ludzi z Zespołu Opiniującego, prosi by zaufać obywatelom miasta.

Patryk Jaskulski  oddał  głos radnemu Marcinowi Biskupskiemu.

Radny Biskupski  zauważył, że rozwiązaniem byłby Zespół 2 instancji złożony z autorów projektów poprzednich zwycięskich edycji SBO.

Patryk Jaskulski stwierdził, że pojawiły się 4 propozycje odwołań:

  1. Do  Komisji KISSiM
  2. Do Prezydenta
  3. Do poprzedniego składu Zespołu Opiniującego
  4. Do zespołu utworzonego z autorów zwycięskich projektów SBO

Radny P. Słowik pyta Prezydenta Wacinkiewicza, obecnego na sali o jego stanowisko w tej sprawie.

Prezydent Daniel Wacinkiewicz- jest zadowolony z końcowego efektu prac, Regulamin opracowany modelowo, ale kwestia odwołań- Prezydent uważa, że jest potrzebna 2 instancja, pytanie kto to ma być. Podobnie jak niektórzy radni jest zdania,  że nie powinni być to radni z Komisji KISSiM. Jest to najgorsze rozwiązanie, obecność  radnych w różnych gremiach budzi zawsze kontrowersje.  Powinno powołać się 2 zespoły- 1 i 2 instancję. Popiera pomysł, aby wykorzystać wiedzę byłych członków Zespołu Opiniującego (wariant kolegialny). Trzeba utworzyć Kolegium Odwoławcze.

Radny Słowik popiera propozycje radnego Biskupskiego, aby autorzy zwycięskich  projektów byli w składzie takiego kolegium.

Przewodniczący Komisji uważa, że powinno połączyć  się skład kolegium: autorzy projektów+ byli członkowie Zespołu Opiniującego. Wykorzystać doświadczenie i synergię  tych ludzi.

Radny Bazyli Baran popiera pomysł radnego Biskupskiego, jest on najbardziej demokratycznym rozwiązaniem. Ma pytanie- ile osób ma liczyć to kolegium?

Prezydent Wacinkiewicz  stwierdził, że należałoby wpisać  w uchwale tylko to, że takie kolegium odwoławcze będzie, natomiast skład kolegium, ilość  członków oraz wszelkie szczegóły będą zawarte w Zarządzeniu, odrębną ścieżką.

Patryk Jaskulski proponuje, aby utrzymać określone  parytety, uważa że skład Kolegium powinien zawrzeć się w proporcjach 50:50, aby zachować  zdrowe zasady. (członkowie Zespołu Opiniującego: byli autorzy zwycięskich projektów).

Pani dyrektor Błaszczyk dodała, że trzeba pamiętać, że to będzie praca społeczna, trzeba będzie znaleźć czas na spotkania i pracę. Jest zdania aby dziś określić zasady, proporcje i parytet.

Prezydent Daniel Wacinkiewicz  jest zdania,  że jeżeli wpisze się dziś w uchwale parytet, to trzeba będzie się tego ściśle trzymać, prosi radnych o odrobinę zaufania, przygotuje odpowiedni dokument.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie Regulaminu SBO na 2019r.

W Regulaminie powinien pojawić się zapis, że skład Kolegium Odwoławczego składać się będzie z  byłych autorów zwycięskich projektów  i członków Zespołu Opiniującego. Wszelkie dodatkowe szczegóły- w odrębnym zarządzeniu Prezydenta.

(za-9- jednogłośnie)

 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2019/07/24 12:23:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2019/07/24 12:23:03 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/03 11:32:10 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/03/13 10:25:50 nowa pozycja