Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.70.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 11 MAJA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Działalność Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.
4. Sprawy różne ( analiza korespondencji) i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania; za -8 ( jednogłośnie)  przyjęła  protokół z poprzedniego posiedzenia komisji  w dniu 19 kwietnia br. .


Ad. pkt. 3.
Działalność Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.


Prezentacji adiowizulanej  dokonał Maciej Dziadosz Prezes Portu Lotniczego Szczecin Goleniów (materiał w  formie pisemnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu) - Spółka planuje m.in. rozbudowę hali odlotów o ok. 300 metrów kwadratowych. ( obecne hale mają ponad dwadzieścia lat i powstały z myślą, gdy na lotnisku były dwa samoloty 60-miejscowe) Na inwestycje do 2028 r. planują wydać ponad 108 mln zł. Prowadzone są rozmowy z dwoma dużymi liniami lotniczymi (SAS oraz AIR France), by z Goleniowa możną było latać min do Amsterdamu. Jeszcze w 2019 r. lotnisko w Goleniowie obsłużyło 597 tys. pasażerów. Rok później (pierwszy rok pandemii) już tylko 185 tys., a w 2021 - 181 tys. zł. w roku bieżącym zakładaj o 384 tys. pasażerów. Gdyby nie wojna na Ukrainie, planowano obsłużyć ponad 400 tys. osób. Do 2028 roku Goleniów chce przewieźć 1,450 mln pasażerów. Sytuacja takich lotnisk jak Goleniów nie jest dobra, mieliśmy bardzo dobrą ofertę do Chorwacji, gdzie w ciąg jednego dnia można było polecieć i wieczorem wrócić do Goleniowa ( trasa nie była zbyt popularna ) ,  nawiązują współpracę z władzami gmin, głównie turystycznych, wspólną promocją z lotniskiem na międzynarodowym rynku lotniczym (niestety niewielkie zainteresowanie, mimo bazy  hotelowej, która jest na europejskim poziomie, poza sezonem mają wolne miejsca, a mogłyby mieć więcej turystów). W 2019 r. port zarobił 14 mln zł (brutto). W 2020r. - 6.4 mln zł, w 2021 r. - 6,3 mln zł. Na ten rok przychód planowany jest
na kwotę 10 mln zł. Wspólnikami Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów są Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Miasto Szczecin, Gmina i Miasto Goleniów oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Radny P. Lewandowski- podziękował za obszerną prezentację, zapytał o stanowisko Prezesa odnośnie funkcjonowania lotniska Dąbie.

M. Dziadosz Prezes Lotnisko Goleniów- jako port lotniczy nie ma racji bytu ekonomicznego, jako miejsce do lądowania może sobie poradzić. Zna koszty utrzymania lotniska, regulacje prawne, które należy spełnić, budowę nawierzchni do lądowania, ochrony obiektu itd.

Radny P. Słowikzapytał o kryzys kontrolerów, czy dotknął nasz port lotniczy? Oraz planowane inwestycje do 2028 r.  – to ogólna kwota 108 mln zł.?

M. Dziadosz Prezes Lotnisko Goleniów- strajk kontrolerów dotyczył tylko portu lotniczego w Warszawie, odnośnie inwestycji pieniądze mają pochodzić z budżetu państwa, ale na to zgody nie wyraża Unia Europejska, chce, abyśmy wzięli komercyjny kredyt na część tej kwoty, bo twierdzi, że inaczej to będzie niedozwolona pomoc publiczna. Trwają między nami negocjacje. Jeśliby mamy brać komercyjny kredyt, to na dużo mniejszą kwotę niż chcę Unia. Gdyby plany udało się zrealizować, terminal powiększy się o 300 m.

Radny P. Jaskulski- zapytał czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego nie zagrozi lotnisku w Goleniowie?

M. Dziadosz Prezes Lotniska Goleniów- zapewnił też, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego nie zagrozi lotnisku w Goleniowie. Goleniów pozostanie jedynym regionalnym lotniskiem. Jesteśmy poza obszarem oddziaływania CPK. Zasada jest tak, że do CPK pociąg ma dowieźć pasażera w 2,5 godziny. U nas takich połączeń kolejowych nie planuje się budować i lotnisko w Goleniowie pozostanie.

 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne ( analiza korespondencji) i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka – poinformowała, iż do komisji wpłynęła obszerna korespondencja mieszkanki miasta w sprawie metody poboru opłaty za wywóz odpadów wraz propozycja jej zmiany.

D. Brzozowska Dyrektor WPiOL- pisma mieszkanki są im znane, prowadzili z nią obszerną korespondencję, na wszelkie otrzymała odpowiedzi. Ostatni wniosek dot. kompetencji Rady Miast i zmiany metody naliczania opłat za wywóz odpadów. Przypomniała, iż  kwestie związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
, która dała upoważnienie radom gmin do dokonywania w drodze uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: od liczby mieszkańców, od ilości zużytej wody w danej nieruchomości, od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, od gospodarstwa domowego. Obecnie zauważali, iż gminy które do tej pory pobierały opłaty za wywóz odpadów przechodzą na metodę od ilości zużytej wody, jako najbardziej optymalnej. Spośród wszystkich wymienionych w ustawie metod najbardziej optymalną metodą, aczkolwiek ze względów technicznych niemożliwą do zastosowania na terenie całego miasta, wydaje się metoda od ilości zużytej wody na danej nieruchomości. Istnieje bowiem związek pomiędzy ilością zużytej wody a liczbą mieszkańców, a tym samym ilością wytworzonych odpadów komunalnych, chociaż oczywiście istnieją tu odstępstwa, taką też metodę od 2013 r. stosuje się w Szczecinie w zabudowie wielorodzinnej, a aktualnie również w zabudowie jednorodzinnej, w której zużycie wody nie przekracza 6 m3 miesięcznie.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- zwróciła uwagę, iż w zależności od przyjętej metody rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustawodawca  wyznaczył  maksymalną wartość przeciętnego miesięcznego dochodu, którego stawka  za odpady nie może przekroczyć.

D. Brzozowska- tak,   w metodzie  opłat za ilość zużytej wody nie może wynosić więcej niż 160,83 zł od gospodarstwa przy ryczałcie odpowiednio  115 zł.

Radny Ł. Kadłubowski- przeanalizował dokładnie całą korespondencję  prowadzoną w sprawie. Uważa, iż nie nastąpiły żadne nowe przesłanki do zmiany formuły/metody poboru opłat za gospodarowanie odpadami na terenie m. Szczecina.   

Komisja  po zapoznaniu się z obszerną korespondencja mieszkanki miasta  przekazaną przez Przewodniczącą Rady Miasta Szczecin p. R. Łażewską  pismem z dnia 25.03.2022 oraz  pismem z dnia 11.04.2022. po wysłuchaniu  wyjaśnień  Urzędu Miasta uznała je za satysfakcjonujące i  postanowiła nie rekomendować  Radzie Miasta zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (stanowisko przyjęte przez aklamację).
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/05/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/05/27 10:20:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/05/27 10:20:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/12 10:54:15 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/06 14:20:50 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/05 10:56:53 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/05 10:30:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/05 10:29:46 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/05 10:25:19 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/05/05 10:23:07 nowa pozycja