Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.6.2019
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 11 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:30
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przedstawienie informacji o akcji promocyjno - informacyjnej wyborów do Rad Osiedli.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 12 lutego 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3; przeciw-0; wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 26 lutego 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Przedstawienie informacji o akcji promocyjno - informacyjnej wyborów do Rad Osiedli.


Adam Morawski Referat ds. Komunikacji Społecznej i Internetowej w Biurze Prezydenta Miasta omówił plan kampanii wyborczej w wyborach do Rad Osiedli. Plan komunikacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przemysław Słowik Wiceprzewodniczący Komisji zapytał czy na stronie internetowej dedykowanej wyborom do rad osiedli (wybory.osiedla.szczecin.pl) można bardziej wyeksponować siedzibę głosowania. Zapytał także ile kosztowała kampania wyborcza w wyborach w 2015 r.

A. Morawski odpowiedział, że na stronie zamieszczone są wszystkie siedziby osiedlowych komisji wyborczych łącznie ze zdjęciami.

Rafał Miszczuk Dyrektor Biura Rady Miasta odpowiedział, że całościowy koszt to 100 tys. zł

Marian Adamowicz Przewodniczący RO Pogodno poprosił, aby plakaty informacyjne o wyborach były nie większe niż format A3.

Urszula Pańka Przewodnicząca Komisji zapytała czy w związku z zaskarżeniem zmian Statutu RO Pomorzany można bez zagrożenia prowadzić cały proces wyborczy.

R. Miszczuk odpowiedział, że Pan Igor Podeszwik zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie ma na chwilę obecną wyroku sądu w tej sprawie. Dodał, że po przekazaniu uchwał do Wojewody Zachodniopomorskiego, nadzór wojewódzki, nie uchylił uchwał oraz ich nie zaskarżył, a opublikował.

U. Pańka poprosiła o przedstawienie opinii prawnej - czy istnieje możliwość przeprowadzenia wyborów w dwóch różnych stanach prawnych.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/04/23 11:04:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/04/23 11:04:57 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/04/11 14:00:22 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/03/04 14:34:00 nowa pozycja