Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.11.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 3 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:45
Zakończenie posiedzenia - 11:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wyjazd- stan przygotowań kąpieliska Arkonka do sezonu letniego.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wyjazd- stan przygotowań kąpieliska Arkonka do sezonu letniego.


Radni zapoznali się z aktualną sytuacją na Arkonce, przygotowaniem do sezonu. Na siedmiu hektarach powierzchni znajdują się cztery niecki basenowe, odpowiednie zarówno dla kilkuletnich dzieci - o głębokości do 40 cm, jak i dla starszej młodzieży i dorosłych – dochodzące do głębokości 180 cm. Nowością są korty do tenisa, badmintona, boiska do siatkówki, sztuczna plaża, skatepark ( który sukcesywnie jest modernizowany),  zimą zmienia się w lodowisko o powierzchni tafli ponad 1000 metrów kwadratowych. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się plac zabaw, który przyciąga tłumy najmłodszych. Uruchomiona została także siłownia pod chmurką.

Do  dyspozycji kierowców jest  200 miejsc parkingowych. Przy kasach znajduje się ponad 100 stojaków na rowery. Koszt normalnego biletu to 10 złotych, bilet ulgowy dla licealistów, gimnazjalistów, emerytów i rencistów to 5 zł, dzieci do 13 roku życia płacą 1 zł, a do 6 lat  wchodzą za darmo. Przychód ze sprzedaży biletów to 1,132 mln.zl., wydatki na poziomie 2, 4 mln zł?

W trakcie wizyty radni pytali o:

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- o przygotowanie do sezonu pod względem ilości ratowników, z informacji jakie posiada były prowadzone rozmowy z WOPR-em, czy Arkonka jest zabezpieczona pod tym względem?

Radny P.  Słowik- czy ZUK jest przygotowany żeby wcześniej uruchomić kąpielisko?

T. Wawrzyniak Dyrektor ZUK - otwarcie kąpieliska wcześniej to dodatkowe koszty, kontrola czystości wody kąpieliska podlega  pod SANEPiD;  nie wie czy zdążą z decyzjami administracyjnymi (ok. 1 –go miesiąca trwa proces badania jakości wody), przedłużenie funkcjonowania kąpieliska tylko o 14 dni to koszt. Ok. 60 tys. zł. W sprawie ratowników wyjaśnił, iż umowy z WOPR-em podpisuje WZKiOL.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – jakie potrzeby ma  ZUK w zakresie doinwestowania kąpieliska.

W. Sikorski Zastępca Dyrektora ZUK- niewątpliwą  potrzebą jest lekkie zadaszenie lodowiska.

T. Wawrzyniak  - jedną z potrzeb jest kontynuacja wymiany urządzeń na skateparku ( do tej pory były urządzenia drewniane).

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – podsumowując podziękowała za merytoryczne przygotowanie komisji, jednocześnie zwróciła się o zinterweryzowanie potrzeb  ZUK w zakresie doinwestowania kąpieliska Arkonka i przesłanie komisji informacji.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/04/17 13:36:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/04/17 13:36:03 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/08 11:01:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/29 10:29:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/29 10:26:08 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/28 11:40:38 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/28 10:34:29 nowa pozycja