Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.50.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 17 MARCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie uchwał na sesje Rady Miasta Szczecin:
53/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
60/21 - zniesienia pomnika przyrody,
67/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin.

4. Inwestycje drogowo-tramwajowe w Szczecinie, plany i realizacja - ciąg dalszy dyskusji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


punkt przełożono na kolejne posiedzenie komisji


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesje Rady Miasta Szczecin:
53/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
60/21 - zniesienia pomnika przyrody,
67/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin.


projekt uchwały  53/21  zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,

Wprowadzenia do tematu dokonał  P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ  

D. Wacinkiewicz Zastępca Prezydenta- uchwałę traktujemy techniczne,   ma ułatwić mieszkańcom parkowanie; uznana  uwaga ze strony mieszkańców, nie ma nowych elementów.

Radny M. Pawlicki- prosi o szersze wprowadzenie:  co zostało zmienione i dlaczego?

P. Adamczyk- wskazujemy te zmiany,  które dotyczą nazewnictwa stosowanego dla obu obszarów dla organizacji ruchu, używaliśmy pojęcia „karta dojazdowa Stare Miasto” i „karty Stare Miasto”. Karta dojazdowa to jest tzw. abonament dla mieszkańców; teraz będzie miał jedną uwspólnioną nazwę, nie zmieniamy żadnych opłat. Najważniejsza zmiana z punktu widzenia technicznego to zmiana załącznika graficznego; nie wymieniamy  uprawnień w treści uchwały tylko w załączniku na wniosek mieszkańców

Radny P. Słowik-  rozumie, że  karta mieszkańca Starego Miasta będzie równoznaczna z opłatą abonamentową w strefie płatnego parkowania. Parking przy placu Orła Białego był płatny do 22.00 teraz skracamy czas do 17 –tej. 

P. Adamczyk- zasady opłat na tym samym poziomie. Tak parking będzie czynny do 17 –tej.

Komisja w wyniku głosowania: za- 7, przeciw- 1, wstrzym.-2 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały  60/21 w sprawie zniesienia pomnika przyrody

A.Kieszkowska Dyrektor WOŚ dokonała wprowadzenia do tematu

Radna J.Balicka- rozumie, iż to osoba prywatna zgłosiła wniosek o zniesienie pomnika przyrody?  

A.Kieszkowska- tak osoba fizyczna zgłosiła wniosek, a obowiązkiem gminy jest wdrożenie procedury. Tak były próby ratowania drzewa, jest to gatunek endemiczny z Ameryki Północnej.

Radny P. Słowik- czy jest dokumentacja fotograficzna, czy możemy dostać jako radni?

A. Kieszkowska– jest to postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska prześle informacje.

Komisja w wyniku głosowania: za- 6, wstrzym. – 2, przeciw- 2 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Projekt uchwały nr  67/21 zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin

Radny P. Słowik- odniósł się do przyznawania ulg dla dzieci i zaświadczenia, które szkoła wydaje, wnosili o odejście od wydawania zaświadczenia o zameldowaniu, problem nie rozwiązany kiedy ta zmiana?

P. Adamczyk- tak jak rozmawialiśmy dążyliśmy do rozwiązania, przez powiązanie e- dziennika doprowadzimy do załatwienia sprawy, postaramy się do września.

Komisja w wyniku głosowania: za- 10 (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  


Ad. pkt. 4.
Inwestycje drogowo-tramwajowe w Szczecinie, plany i realizacja - ciąg dalszy dyskusji.


Kontynuację tematu zaczął Zastępca Prezydenta m. Szczecina M. Przepiera-  omawiając temat budowy zintegrowanego węzła Łękno  wraz z infrastrukturą na przebiegu trasy średnicowej.

Radny P. Słowik- nawiązał do remontu ul. Kupczyka czy jest szansa o zadbanie o pieszych, budowa powoduje niebezpieczeństwo dla spacerujących.

Radny M. Ussarz- zapytał o zbiornik retencyjny, w którym miejscu będą separatory  prosi o szczegóły.

M. Przepiera- projekt uzgodniony celem otrzymania dofinansowania; to spowodowało iż należało przesunąć oś jezdni, powstanie droga rowerowa; z drugiej strony znajdował się zbiornik retencyjny jest na wysokości jeziora. Wzdłuż ul. Kupczyka powstał podziemny zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej z komorą przepompowni, może wysłać na maila dodatkowe informacje. Jak „ zejdziemy” z wahadła zamkniemy ul. Miodową.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/03/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/04/21 13:49:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/04/21 13:49:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/18 09:46:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/10 14:14:51 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/10 13:27:35 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/03 07:25:48 nowa pozycja