Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.33.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 22 KWIETNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Komunikacja miejska w czasie pandemii.
4. Stan inwestycji drogowych
5. Sprawy różne wolne wnioski :
-rozpatrzenie korespondencji skierowanej do komisji.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania:

  • za - 7  jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 7 kwietnia br.


Ad. pkt. 3.
Komunikacja miejska w czasie pandemii.


Wprowadzenia do tematu dokonał A. Miłosz  ZDiTM  - zarząd dróg na bieżąco dostosowuje zasady komunikacji miejskiej do rządowych wytycznych, zostały oklejone pojazdy komunikacji miejskiej bo maksymalnie połowa miejsc siedzących może być zajęta w wagonie tramwaju lub w autobusie. Co w praktyce oznacza obecność jednocześnie w większości z pojazdów, co najwyżej kilkunastu do 20 osób. Spośród szczecińskich tramwajów tylko kilka z uwagi na swą pojemność może zabrać jednorazowo do 32 osób. W swingach starszego typu limit wynosi do 30 pasażerów, w nowszych składach do 22. A najliczniejsze, jeśli chodzi o tabor autobusowy, solarisy są w stanie zabierać po 18-20 osób (te przegubowe) lub do 15 (te krótkie). 

K. Miler Dyrektor ZDiTM – na bieżąco reagują na potrzeby mieszkańców – wprowadzono autobus przegubowy na  liniach; 62,72,77. Musieli też wdrożyć inne rozwiązania komunikacyjne ze względu na prowadzone inwestycje (prowadzone są modernizacje na placu Szarych Szeregów, rusza ul. Wyszyńskiego.   Dokładamy wszelkich starań, by przewozić tylu pasażerów, na ile pozwalają wydane rozporządzenia.  Pracownicy nadzoru ruchu pełnia patrole i sprawdzają napełnienie w autobusach i tramwajach i przypominają pasażerom o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób w pojazdach.

M. Przepiera Zastępca Prezydenta -poluzowania w gospodarce nie idą w parze ze zmianą obostrzeń w pojazdach komunikacji miejskiej. Przyznaje, że jest ryzyko, iż miasto nie będzie w stanie przewozić wszystkich pasażerów.

Radny M. Pawlicki- zapytał o korektę ważności biletów okresowych, ile wpłynęło wniosków , na jaka kwotę?

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ - ZDiTM w Szczecinie, wzorem innych miast, wprowadza możliwość przesunięcia terminu ważności biletów okresowych. Wystarczy wypełnienie odpowiedniego wniosku i wysłanie go mailem do ZDiTM.  Rozwiązanie dotyczy pasażerów, którzy z uwagi na epidemię koronawirusa nie korzystają z komunikacji miejskiej, a posiadają ważne bilety okresowe.  Możliwość dotyczy biletów okresowych 3-, 4- i 5-miesięcznych. Decyduje termin zakupu biletu, nie później niż 11 marca 2020 r. stan na 16.04 - 1300 wniosków wpłynęło, 700 zostało zweryfikowanych ok. 100 odrzuconych bo były to bilety miesięczne.

Radny P. Słowik- dlaczego nie podjęliśmy decyzji o anulowaniu biletów miesięcznych , tak na prawdę dot. to okresu za pól miesiąca.

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ - trudne jest to do przeanalizowania, pasażer mógł skorzystać z sieciówki w miesiącu marcu , a potem zwrócić sie o zwrot za pół miesiąca.

 


Ad. pkt. 4.
Stan inwestycji drogowych


Jasionowska ZDiTM – omówiła inwestycje prowadzone przez ZDiTM; obecnie prowadzą cztery inwestycje (ul. Drozdowa schody;  modernizacja ul. Libelta/Reymonta  już zakończone)

  • Grota Roweckiego – plan zakończenie czerwiec 2020,
  • przebudowa Ściegiennego/ Królowej Jadwigi,
  • ul. Puławskiego oświetlenie plus chodniki
  • Braniborska
  • ponadto przekazanie placu budowy parking PKP Zdroje

 

Radny M. Biskupski - zapytał o parking w Zdrojach – lokalizacja; skrzyżowanie w Dąbiu Krzywoń/ Gierczak czy jest w planach?

A.Jasionowska- parking odtwarzamy przy PKP w Zdrojach jest tam skwer na którym kiedyś juz były miejsca parkingowe;  rejon Sanatoryjnej / Walecznych. W Dąbiu planują modernizację A. Krzywoń- wymiana nawierzchni, chodniki nie

M. Przepiera- „ świat budowy„ ma się dobrze , niemniej jednak firmy przesłały do UM pismo , iż mogą nastąpić zagrożenia wynikające z pandemii. Planują ponadto ul. Andersena odwodnienie, wejście na plac budowy w tym roku. Hrubieszwoska i Jarogniewa przetarg rozstrzygnięty,

Rady Ł. Kadłubowski zapytał o przebieg inwestycji towarzyszących odtworzeniu SKM.

M. Przepiera cały czas trwają prace nie ma postojów, są realizowane przetargi.

P. Adamczyk- dodał, iż nie pod koniec roku, ale jeszcze na początku wakacji może być gotowa niemal 10-kilometrowa droga rowerowa, która prowadząc przez prawobrzeże, wyprowadzi turystów na szlaki m.in. w kierunku jeziora Miedwie.Zacznie się w Kijewie i poprowadzi przez lasy oraz na nasypie dawnej linii kolejowej aż do Jezierzyc. Rozpocznie się również budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ulicy Łubinowej, jednej z głównych arterii na prawobrzeżu Szczecina.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne wolne wnioski :
-rozpatrzenie korespondencji skierowanej do komisji.


Komisja przyjęła do wiadomości treść pisma nie zajmując stanowiska:

  1. Spółki EPP Retail Galaxyp zo.o.  w sprawie zwoleninia z podatku od nieruchomości zlokalziowanej w Szczecinie przy al.Wyzwolenia 18 za okres marzec - grudzień  – załącznik nr 3 do protokołu

 

M. Przepiera- problem wskazany w piśmie jest przedmiotem  analizy u Prezydenta Miasta, analogiczne pismo wpłynęło w sprawie z Outlet Parku, z podjęciem  decyzji, która będzie rekomendowana Radzie Miasta  czekają na zakończenie etapu zamknięcia galerii handlowych, wtedy  oszacują straty miasta , mozliwosci budżetu miasta.

Na tym posiedzenie zakończono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/03/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/12/09 11:24:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/12/09 11:24:09 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/09 11:23:27 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/09 11:23:00 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/09 11:20:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/09 11:19:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/09 11:16:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/09 11:14:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/09 11:14:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/22 09:28:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/22 09:28:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/27 10:48:07 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/17 13:23:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/17 13:00:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/17 12:56:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/16 11:44:40 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/16 11:37:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/09 10:41:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/06 08:01:30 modyfikacja wartości
Rafał Miszczuk 2020/03/16 08:41:49 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/11 13:01:52 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/11 13:01:03 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/09 08:46:57 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/04 12:07:41 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/04 12:03:57 nowa pozycja