Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.52.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 18 LISTOPADA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Analiza projektu budżetu na rok 2022 - dochody i wydatki majątkowe.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Analiza projektu budżetu na rok 2022 - dochody i wydatki majątkowe.


M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił prezentację „Budżet 2022 roku. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026” (załącznik nr 3 do protokołu).

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy przyczyną „zejścia” ze szczytu inwestycyjnego jest wpływ mniejszej kwoty z tytułu PIT i zmiany ustrojowe? Nie wynika to z wypowiedzi Prezydenta. Radna ma wrażenie, że Miasto wykorzystuje zjawiska makroekonomiczne, które zbiegły się w czasie z jego założeniami inwestycyjnymi. Dzisiaj, w zderzeniu z pandemią i okolicznościami, mamy efekt brawurowych decyzji inwestycyjnych. Kolejne lata będziemy „jechali na oparach”. Podała przykład Aquaparku, którego koszt to 500 mln zł plus koszty utrzymania w wysokości 200 mln zł rocznie. Radna zapytała, czy to jest dobry kierunek? Podała przykład biblioteki w Finlandii, zbudowanej za podobne pieniądze. Tam biedni Finowie będą za darmo korzystać z pełnej oferty nowoczesnej biblioteki, u nas bogaci Szczecinianie będą płacić wysokie ceny za bilety wstępu na basen i do sauny.

M. Przepiera – nie zgodził się z wypowiedzią radnej. Powiedział, ze ten rok jest rekordowy, jeśli chodzi o PIT. PIT przyszłego roku powinien przynieść dochód ponad 700 mln zł. Jednak wpływy z tego tytułu będą mniejsze o ponad 120 mln zł. Tylko w przyszłym roku. To wpływa na nasz potencjał inwestycyjny. Zgodził się, że trzeba na to nałożyć nakładkę naszej polityki inwestycyjnej. Wydatek, niezależnie od tego czy jest to biblioteka, czy Aquapark, księgowo nie ma żadnej różnicy. Prezydent powiedział też, ze nie znamy prognoz na lata następne. Aby chronić program inwestycyjny dokonano ograniczenia wydatków bieżących. Utrzymaliśmy w ten sposób nadwyżkę budżetową. Porównując budżet dotychczasowy i najbliższy powiedział, ze wydatków inwestycyjnych mielibyśmy 150 mln zł więcej, bez konieczności ograniczania wydatków bieżących. To pokazuje różnice w rzeczywistości finansowej. Ad. Fabryka Wody – przypomniał, że była najbardziej pożądaną inwestycją dla mieszkańców. „Nie odmawiajmy tego tym, którzy na to czekają”. Powiedział też, że Fabryka Wody to wydatek rzędu 130 mln zł w najbliższych 5 latach. Prawdziwie wielkie wydatki to przebudowa torowisk.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że utwierdziła się w przekonaniu, i że wydajemy niewspółmiernie wiele na inwestycje, ponad możliwości Miasta. Odbywa się to kosztem ograniczenia wydatków bieżących, kosztem wyrzeczeń mieszkańców. Przypomniała, że Miasta nie stać na wyrównanie wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej. Wydatki Miasta są kierowane do wysokiej kadry managerskiej. Cena biletu do Aquaparku nie pozwoli przeciętnej rodzinie na cotygodniowe odwiedzenie Fabryki Wody.

R. Lewandowski – zapytał o wnioski do budżetu 2022 złożone przez Rady Osiedli Głębokie – Pilchowo i RO Świerczewo (załączniki nr 4 i 5 do protokołu).

P. Bartnik – przypomniał, że Komisja otrzymała także wniosek od Rady Osiedla Śródmieście – Zachód dot. remontu chodników w centrum miasta(załącznik nr 6 do protokołu).

M. Przepiera – ad. remont ulicy Pogodnej poinformował, że zadanie jest zrealizowane projektowo. Podjęto starania o znalezienie środków na ten cel. Nadzór autorski jest wpisany w budżet WIM na rok 2023. Trudno jest teraz mówić o realizacji zadania, będzie to łatwiejsze po korekcie budżetu w roku 2022. Ad. sygnalizacja świetlna na Os. Świerczewo przyznał, że z punktu widzenia potrzeby, jest ona konieczna. Zadanie ma duże poparcie mieszkańców, nie ma jednak projektów budowlanych. Jest szansa na jego realizację ze środków Rad Osiedli.

Ł. Kadłubowski – zapytał o metodologię przekazywania informacji nt. wniosków Rad Osiedli do budżetu. Do radnych dotarły 3 wnioski, wiadomo jednak, że było ich więcej. Radny poprosił o ich zebranie tak, by mieć pełny ogląd w tej sprawie.

M. Przepiera – powiedział, że wnioski Rad Osiedli spływają różnymi drogami i są scalane wewnętrznie. Zadeklarował przekazanie radnym pełnej informacji na ten temat – na kolejne posiedzenie Komisji radni otrzymają syntetyczny materiał.

P. Bartnik – poprosił radnych o składanie pytań dot. poszczególnych zadań zaplanowanych w projekcie budżetu. Termin to 01.12.21. Odpowiedzi udzieli Prez. M. Przepiera na posiedzeniu w dniu 06.12.21.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/11/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/04/01 14:47:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/04/01 14:47:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/10 10:56:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/04 13:44:49 nowa pozycja