Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.26.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 27 MAJA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Rekomendowanie kandydatów do: Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2020, Nagrody Artystycznej za całokształt działalności, Nagrody Artystycznej za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku 2020 oraz do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2020 rok.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Rekomendowanie kandydatów do: Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2020, Nagrody Artystycznej za całokształt działalności, Nagrody Artystycznej za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku 2020 oraz do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2020 rok.


 

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury - przekazała informację nt. zgłoszeń kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2020 (załącznik nr 3 do protokołu), do Nagrody Artystycznej za całokształt działalności (załącznik nr 4 do protokołu),  Nagrody Artystycznej za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku 2020 (załącznik nr 5 do protokołu) oraz do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2020 rok (załącznik nr 6 do protokołu).

prof. D. Dyczewski – Przewodniczący Prezydenckiej Rady Kultury - przedstawił rekomendacje Prezydenckiej Rady Kultury kandydatów zgłoszonych do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za 2020 rok, Nagrody Artystycznej za całokształt działalności oraz Nagrody Artystycznej za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku 2020.

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego rekomendowano kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2020:

- Przemysława Cerebież – Tarabickiego,

- Małgorzatę Goliszewską i Katarzynę Mateja,

- Konrada Pawickiego.

Do Nagrody Artystycznej za całokształt działalności nominowano:

- After Blues,

- prof. dr hab. Ryszarda Handke.

Do Nagrody Artystycznej za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury, które miały miejsce w roku 2020 nominowano:

- Rafała Bajena,

- Sabinę Wacławczyk.

W tym samym głosowaniu rekomendowano Remondis Sp. z o.o.  do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2020 rok.

Wyniki powyższych głosowań stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/05/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/10/13 12:02:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/10/13 12:02:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/06/15 13:25:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/20 12:47:55 nowa pozycja