Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.60.2022
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. Kazimierza Królewicza 63) - godz. 13.00:
- wizja lokalna basenu,
- informacja nt. systemowych rozwiązań w szkoleniu pływania,
- przedstawienie raportu o stanie oświaty za rok szkolny 2021/2022.
3. Szkoła Podstawowa Nr 51 (ul. Jodłowa 21) - ok. godz. 14.30:
- wizja lokalna basenu.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. Kazimierza Królewicza 63) - godz. 13.00:
- wizja lokalna basenu,
- informacja nt. systemowych rozwiązań w szkoleniu pływania,
- przedstawienie raportu o stanie oświaty za rok szkolny 2021/2022.


H. Guzik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 – zapoznała radnych z historią inwestycji, przekazała dane nt. kosztów obsługi basenu oraz ilości osób korzystających z niego po godzinach pracy szkoły. Poinformowała, że rozważane jest skrócenie godzin pracy basenu do 18.00 z uwagi na niewielkie zainteresowanie ze strony mieszkańców. Podkreśliła, że budynek jest idealnym miejscem dla usytuowania paneli fotowoltaicznych. Szkoła otrzymała w bieżącym roku 100% podwyżkę cen energii, kolejna podwyżka w przyszłym roku będzie tragedią. Konieczne jest także wykonanie termomodernizacji budynku szkoły – placówka czeka na nią od roku 2017.

G. Janowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – zapoznał radnych z projektem „Pływacki Szczecin” – materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

A. Grenda – zapytała, jak liczne są grupy nauki pływania?

A. Hanczewska – koordynator programu „Pływacki Szczecin” – wyjaśniła, że grupy są 15-osobowe, każda z nich jest pod opieką 1 instruktora.

A. Grenda – zapytała, czy łatwo jest znaleźć trenera pływania? Jak są oni wynagradzani?

A. Hanczewska – poinformowała, że o trenerów jest bardzo trudno. Stawka dla nich jest wszędzie ta sama: 70 zł/godzinę brutto. Zatrudnieni są na umowę – zlecenie.

B. Baran – zapytał o ratowników.

A. Hanczewska – powiedziała, że mają swoich ratowników etatowych, dodatkowo jest podpisana umowa z WOPR, która gwarantuje ich wsparcie w sytuacji np. zwolnienia lekarskiego ratownika.

R. Łażewska – zapytała, czy program jest kierowany tylko do dzieci ze szkół podstawowych?

K. Synowiec – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  - potwierdził i jednocześnie zapewnił, że jeśli na naukę pływania zgłosi się uczeń szkoły ponadpodstawowej, to zostanie przyjęty do grupy.

R. Łażewska – zapytała, czy w programie jest przewidziana drożność?

G. Janowski – poinformował, że program będzie podlegał ewaluacji. W planach jest rozpoczęcie dużego programu dla dzieci przedszkolnych, realizowanego przez Centrum Mistrzostwa Sportowego. Planowany jest także program dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Potrzeby są duże. Wszystko zależy od możliwości finansowych i od kadry.

PO zakończonej dyskusji radni odbyli wizję lokalną na basenie SP-10, a następnie wizytowali basen w SP-51.


Ad. pkt. 3.
Szkoła Podstawowa Nr 51 (ul. Jodłowa 21) - ok. godz. 14.30:
- wizja lokalna basenu.


D. Szklarski – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 51 – oprowadził radnych po obiekcie. Odpowiadając na ich pytania potwierdził konieczność instalowania solarów na dachu budynku w celu ograniczenia kosztów eksploatacji basenu. Poinformował też, że mieszkańcy chętnie korzystają z infrastruktury w weekendy, w dni powszednie jest ich mało. Z tego też powodu prawdopodobnie ograniczone zostaną godziny pracy basenu do 18:00.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/10/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2023/02/03 11:59:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2023/02/03 11:59:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/04 09:38:16 nowa pozycja