Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.60.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 18 MAJA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Wydziału Sportu nt. przebiegu remontu w budynku basenu SDS.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 100/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 3" w Szczecinie,
- 101/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Północ, Staszica” w Szczecinie,
- 102/22 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Wyzwolenia” w Szczecinie,
- 103/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 3” w Szczecinie,
- 104/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska 2” w Szczecinie,
- 105/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca 2” w Szczecinie,
- 106/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie,
- 107/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Radosna” w Szczecinie,
- 108/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 3” w Szczecinie,
- 109/22 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 2” w Szczecinie,
- 110/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Studzienna" w Szczecinie,
- 111/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Axentowicza" w Szczecinie,
- 112/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Na Stoku" w Szczecinie,
- 113/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie,
- 114/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie,
- 119/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Mrocznej, stanowiącej działkę numer 14 z obrębu ewidencyjnego numer 4104.
4. Rozpatrzenie wykazu 12/2022 (WZiON).
5. Opiniowanie wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas pracy.
6. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Władysław Dzikowski - złożył wniosek o dołączenie do porządku obrad posiedzenia punktu związanego z opiniowaniem dzierżawy terenu na Bulwarze Gdyńskim (działki nr 1/2, 2/2, 5/10 obręb 1085). Przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisja zajmowała się sprawą, a wniosek o opinię został odesłany do Wydziału celem udzielenia odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez Radnych. Poinformował o odpowiedzi udzielonej przez Wydział.

Radny Łukasz Kadłubowski – zauważył, że odpowiedź wpłynęła bardzo późno, co więcej, nadal budzi wątpliwości co do podstawy prawnej.

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad posiedzenia punktu związanego z opiniowaniem dzierżawy działek 1/2, 2/2, 5/10 obręb 1085 – Bulwar Gdyński

Za – 9, przeciw – 2, wstrzym. – 1.

Punkt został wprowadzony do porządku obrad.

 

Radny Maciej Ussarz – zapytał, czy w dzisiejszym porządku obrad znajduje się punkt związany z omawianiem mpzp Głębokie - Pilchowo. Poinformował, że w posiedzeniu uczestniczą mieszkańcy, który otrzymali informację, że ten temat będzie omawiany.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – odniósł się do przekazanego Radnym porządku obrad informując, że taki punkt nie figuruje. Poinformował, że błędne informacje, które posiadają mieszkańcy nie pochodzą od niego, ani z Biura Rady Miasta.

Radny Maciej Ussarz – zaproponował, aby Komisja zajęła się tym tematem na kolejnym posiedzeniu.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – poprosił BPPM o informacje na temat etapu procedowania mpzp Głębokie - Pilchowo.

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM – poinformowała, że obecnie rozpatrywane są uwagi. Od dnia dzisiejszego Prezydent ma 21 dni na rozpatrzenie uwag.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – poinformował, że Komisja będzie rozpatrywała temat, kiedy otrzyma materiały w tej sprawie.

 

Radny Łukasz Kadłubowski – złożył wniosek formalny o odstąpienie od opiniowanie i wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały nr 111/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Axentowicza" w Szczecinie. Projekt tej uchwały jest związany z mpzp Niebuszewo - Osiedle i zasadne jest przystąpienie do mpzp Żelechowa - Axentowicza dopiero po uchwaleniu mpzp Niebuszewo - Osiedle.

Głosowanie nad wnioskiem ws. zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały nr 111/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Axentowicza" w Szczecinie

Za – 8, przeciw – 4, wstrzym. – 3.

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.

 

Uaktualniony porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Wydziału Sportu nt. przebiegu remontu w budynku basenu SDS.
 3. Opiniowanie dzierżawy działek 1/2, 2/2, 5/10 obręb 1085 (Bulwar Gdyński).
 4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  - 100/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 3" w Szczecinie,
  - 101/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Północ, Staszica” w Szczecinie,
  - 102/22 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Wyzwolenia” w Szczecinie,
  - 103/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 3” w Szczecinie,
  - 104/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska 2” w Szczecinie,
  - 105/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca 2” w Szczecinie,
  - 106/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie,
  - 107/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Radosna” w Szczecinie,
  - 108/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 3” w Szczecinie,
  - 109/22 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 2” w Szczecinie,
  - 110/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Studzienna" w Szczecinie,
  - 112/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Na Stoku" w Szczecinie,
  - 113/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie,
  - 114/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie,
  - 119/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Mrocznej, stanowiącej działkę numer 14 z obrębu ewidencyjnego numer 4104.
 5. Rozpatrzenie wykazu 12/2022 (WZiON).
 6. Opiniowanie wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas pracy.
 7. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 2.
Informacja Wydziału Sportu nt. przebiegu remontu w budynku basenu SDS.


Przewodniczący Władysław Dzikowski – przypomniał zdarzenie budowlane w budynku SDS-u. Poinformował, że zgodnie z deklaracją poczynioną podczas posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, komisja ta oraz Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa miały otrzymywać raporty z prowadzonych działań remontowych i naprawczych. Poinformował, że raporty te nie wpłynęły do Komisji, jednak z otrzymanych informacji wynika, że MOSRiR składał raporty do Wydziału. Poprosił o wyjaśnienie tego stanu rzeczy.

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – potwierdził, że MOSRiR zobowiązał się do przesłania raportu z prowadzonych prac i tego zobowiązania dopełnił. Przeprosił za nieprzekazanie raportu do Komisji, tłumacząc to zmianami kadrowymi w wydziale. Poinformował, że dwa tygodnie po pierwszym raporcie basen został otwarty, więc MOSRiR nie kontynuował raportowania. Po otwarciu basenu ilość korzystających była ograniczona, ze względu na obserwowanie zabezpieczeń konstrukcyjnych. Obecnie z basenu można korzystać w pełnym wymiarze.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – zapytał, ile pomieszczeń jest wyłączonych z użytkowania?

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – wyjaśnił, że wyłączona jest siłowania i strefa rehabilitacji. Tymczasowa siłownia zlokalizowana jest w części kawiarnianej. Ze względów bezpieczeństwa wyłączona jest cała część sąsiadująca z basenem 25 m.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – poprosił o bieżące sprawozdawanie Komisji z podjętych działań.

 


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie dzierżawy działek 1/2, 2/2, 5/10 obręb 1085 (Bulwar Gdyński).


Przewodniczący Władysław Dzikowski – przypominał, że na poprzednim posiedzeniu Komisja zajmowała się sprawą, a wniosek o opinię został odesłany do Wydziału celem udzielenia odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez Radnych. Omówił wyjaśnienia, które przesłał Wydział Gospodarki Komunalnej – załącznik nr 4 do protokołu.

Radny Łukasz Kadłubowski – przywołując zapisy ustawowe powiedział, że tryb, w którym procedowana jest dzierżawa nie jest z nimi zgodny. W procedowanym trybie nie ma możliwości dzierżawy na czas powyżej 3 lat. Poprosił o opinię prawną, która potwierdzi, że zgodne z prawem jest procedowanie tej dzierżawy w obecnym trybie. Poprosił o wyjaśnienie wysokości stawek dzierżawy w kontekście innych podmiotów. Poprosił także o informacje, dlaczego dzierżawa jest podejmowana na tak długi okres czasu.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – poinformował, że Komisja zwróci się o opinię prawną w zakresie trybu procedowania tej dzierżawy.

Anna Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – zauważyła, że nie jest to pierwszy wniosek opiniowany przez Komisję w tym trybie. Wyjaśniła proceduję opiniowania dzierżaw. Odnosząc się do pytanie o stawki oraz długość dzierżawy poinformowała, że stawki w tym rejonie kształtują się na zróżnicowanym poziomie (20 zł - 57 zł), a umowy są zawarte na 5, 6, 7 i 9 lat. Przypomniała, że Komisja może zaopiniować wniosek pozytywnie na krótszy czas.

Radna Grażyna Zielińska – wyjaśniła, że główną wątpliwością i zarzutem jest to, że dzierżawa ta nie jest procedowana w drodze uchwały.

Anna Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – odpowiedziała, że dzierżawy działek nie były głosowane w drodze projektów uchwał.

Łukasz Korejwo – Radca Prawny WGK – przywołał zapisy prawne mówiące, że Prezydent uprawniony jest do wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji stałych RM. Zapis ten stanowi podstawę do udzielenie opinii przez Komisję.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – przypomniał, że wątpliwości Radnych dotyczą tego, czy w tym przypadku zasadne jest mówienie o przedłużenie umowy, czy zawarciu nowej umowy.

Łukasz Korejwo – Radca Prawny WGK – odpowiedział, że z uwagi na to, że umowa wygasła zasadne jest mówienie o nowej umowie.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – zwrócił uwagę, że na sprawę trzeba też patrzeć z punktu widzenia inwestora, który zainwestował duże pieniądze w ten teren.

Radny Marcin Biskupski – wyraził opinię, że Komisja nie powinna głosować nad sprawą, która nadal budzi tak wiele wątpliwości prawnych, ponieważ Radni biorą na siebie odpowiedzialność.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – w związku z wątpliwościami prawnymi, które pojawiły się w toku dyskusji poinformował, że Komisja wystąpi z wnioskiem o opinię prawną w tym zakresie, która rozstrzygnie podnoszone kwestie dotyczące trybu procedowania dzierżawy, kompetencji Komisji oraz Rady Miasta.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 100/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 3" w Szczecinie,
- 101/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Północ, Staszica” w Szczecinie,
- 102/22 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Wyzwolenia” w Szczecinie,
- 103/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 3” w Szczecinie,
- 104/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska 2” w Szczecinie,
- 105/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca 2” w Szczecinie,
- 106/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie,
- 107/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Radosna” w Szczecinie,
- 108/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 3” w Szczecinie,
- 109/22 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 2” w Szczecinie,
- 110/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Studzienna" w Szczecinie,
- 112/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Na Stoku" w Szczecinie,
- 113/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie,
- 114/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie,
- 119/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Mrocznej, stanowiącej działkę numer 14 z obrębu ewidencyjnego numer 4104.


- 100/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 3" w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski – zauważył, że dużo częstsze są zmiany planów, niż przystępowanie do nowych planów. Zapytał o powód takiego stanu rzeczy.

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM - wyjaśniła, że zmiana tego planu związana jest ze Studium i wnioskami dotyczącymi rezygnacji z „przebicia” drogowego i wprowadzenia nowego układu komunikacyjnego. Zwróciła uwagę, że zmiana mpzp i uchwalanie nowych mpzp dzieje się jednoczenie. Jeśli plan uchwalony w latach 90-tych ma nieprecyzyjne ustalenia lub nastąpiły znaczące zmiany, to powinien zostać on zmieniony. Przypomniała, że Szczecin procentowo ma jeden z najwyższych wskaźników pokrycia mpzp.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 100/22 ws.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 3" w Szczecinie

Za – 12, przeciw – 0, wstrzym. – 4.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 101/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Północ, Staszica” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 101/22 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Północ, Staszica” w Szczecinie

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 4.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 102/22 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Wyzwolenia” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 102/22 ws. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Wyzwolenia” w Szczecinie

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 3.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 103/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 3” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Agnieszka Szerniewicz-Kwas – Zastępca Dyrektora BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 103/22 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 3” w Szczecinie

Za – 12, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 104/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska 2” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 104/22 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska 2” w Szczecinie

Za – 13, przeciw – 1, wstrzym. – 0.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 105/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca 2” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 105/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca 2” w Szczecinie

Za – 12, przeciw – 1, wstrzym. – 0.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 106/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Marcin Biskupski – zapytał, czy przewidziane usługi będą w jakiś sposób uciążliwe dla mieszkańców?

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM – wyjaśniła, że nie są to usługi uciążliwe dla zabudowy mieszkaniowej (funkcje biurowe).

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 106/22 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie

Za – 13, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 107/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Radosna” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 107/22 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Radosna” w Szczecinie

Za – 14 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 108/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 3” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 108/22 ws.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 3” w Szczecinie

Za – 12 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 109/22 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 2” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 109/22 ws. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo 2” w Szczecinie

Za – 14 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 110/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Studzienna" w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 110/22 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Studzienna" w Szczecinie

Za – 13 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 112/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Na Stoku" w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 112/22 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Na Stoku" w Szczecinie

Za – 12, przeciw – 1, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 113/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Agnieszka Szerniewicz-Kwas – Zastępca Dyrektora BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 113/22 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie

Za – 13 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 114/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 114/22 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie

Za – 12 (jednogłośnie).

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 119/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Mrocznej, stanowiącej działkę numer 14 z obrębu ewidencyjnego numer 4104

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 119/22 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Mrocznej, stanowiącej działkę numer 14 z obrębu ewidencyjnego numer 4104 (z autopoprawką)

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazu 12/2022 (WZiON).


- Wykaz nieruchomości: 12/2022 (WZiON-II.6823.14.2022.MM) - zał. nr 5 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 12/2022

Za - 10, przeciw - 1, wstrzym. - 1.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 6.
Opiniowanie wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas pracy.


Wprowadzenia dokonała Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK - zgodnie z przekazanym uzasadnieniem (WMiRSON-III.7111.3.2022.ABu) – zał. nr 6 do protokołu

Radna Grażyna Zielińska – zapytała, z jakich zasobów zostanie przydzielone to mieszkanie?

Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK – wyjaśniła, że będzie to lokal komunalny, albo TBS-u. Dopowiedziała, że w przypadku lokalu TBS-u, obowiązują dodatkowe wymagania, jednak jest taka możliwość.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas pracy

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 7.
Zapoznanie z bieżącą korespondencją.


Komisja przyjęła do wiadomości odpowiedź BPPM na wniosek ws. zmiany mpzp "Kijewko-Świętochowskiego" - zał. nr 7 do protokołu.


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/05/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/06/02 08:48:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/06/02 08:48:30 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/20 13:17:01 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/16 15:30:11 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/16 13:48:04 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/16 12:40:54 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/16 12:28:43 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/11 14:25:08 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/11 14:03:34 nowa pozycja