Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.58.2022
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 7 MARCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wizja lokalna -ul. plac Misia Wojtka, Żyzna.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wizja lokalna -ul. plac Misia Wojtka, Żyzna.


Gości powitała J. Pieciukiewicz Przewodnicząca RO Krzekowo- Bezrzecze-  nawiązała do posiedzenia komisji w styczniu br, gdzie zgłłaszano  postulaty odnośnie  bezpieczeństwa mieszkańców  osób poruszających się na jednokierunkowej  ulicy Żyznej (łączy ulicę Modrą ze Żniwną na Krzekowie) ; codziennie przejeżdża co najmniej kilkaset samochodów. Od kilku miesięcy jest ich jeszcze więcej, bo gdy zaczęła się przebudowa ulicy Modrej, to Żyzna stała się drogą objazdową dla wielu mieszkańców Krzekowa. Jezdnia w niektórych fragmentach jest tak wąska, że poza samochodem nikt się nie zmieści, a pieszy musi szukać pobocza, którego jednak nie ma.

Radni spotkali się z mieszkańcami osiedla na terenie placu zabaw na ul. Misia Wojtka, mieszkańcy zgłaszali swoje  uwagi: matki z dziećmi nie mogą wyjść na rower, bo nie ma jak przejechać bezpiecznie, gdy jadą samochody, a jadą cały czas od rana do wieczora. Tu chodnik jest konieczny zanim ktoś straci życie, od lat prosimy o modernizację tej ulicy, ale bezskutecznie.

M. Charęza Kierownik WGKiOŚ- progi spowalniające na nawierzchniach z kostki muszą być odpowiednie, ich koszt to ok. 30 tysięcy złotych. Ulica Żyzna ma różne szerokości od  3,5 do metrów,   w związku z tym wiąże się wykup gruntu i zmiana parametrów, ulica jest wąska dlatego, że po jednej stronie jest  osiedle, a po drugiej są działki. W roku 2020 pojawiło się ogłoszenie o opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania „Przebudowa ulicy Żyznej w Szczecinie wraz z budową oświetlenia”, potem unieważniono postępowanie z uwagi na zmianę udostępnionej koncepcji.

Przedstawiciel Stowarzyszenia działającego na tym terenie wnoszą o;

  • wykonanie oświetlenia tego terenu,
  • chodników,
  • spowalniaczy,
  • oznakowania

W trakcie dyskusji mieszkańcy zaproponowali służebność pod oświetlenie.

J. Pieciukiewicz  - prosi o takie rozwiązanie, aby z ulicy Żyznej do placu Misia Wojtka było przejście dla pieszych.

D. Radzimska Dyrektor WGK- zobowiązała się do przekazania w terminie dwóch tygodni harmonogramu wdrażonych prac na ul. Żyznej.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja odesłala do winioskadawców pisma w sprawie nazewnictwa ulic z uwagi na braki formlane wynikające z uchwały Rady Miasta Szczecin :

- rondo Kresowian -   stanowi załącznik nr  2 do protokołu,

- ulica Absolutna - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/01/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/09/20 12:01:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/09/20 12:01:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/20 12:01:29 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/20 12:01:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/15 15:34:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/09 12:14:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/02/25 12:28:03 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/02/25 12:27:50 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/02/25 12:26:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/02/25 11:43:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/02/21 10:22:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/02/21 10:22:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/02/21 07:24:34 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/02/18 12:17:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/02/01 12:06:34 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/13 14:48:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/11 13:35:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/11 10:25:30 nowa pozycja