Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.66.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 225/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (dochody i wydatki majątkowe),
- Nr 226/22 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- Nr 227/22 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026,
- Nr 244/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie.


4. Sprawy różne i wolne wnioski:
- Opiniowanie wniosku o kontynuację dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Piotra Skargi 15.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


P. Bartnik – poinformował radnych, że Prezydent wycofa wniosek o kontynuację dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Piotra Skargi 15. Z tego powodu Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa odstąpiła od jego opiniowania. Przewodniczący zaproponował, by odstąpić od realizacji punktu 4. porządku obrad.

Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 225/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (dochody i wydatki majątkowe),
- Nr 226/22 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- Nr 227/22 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026,
- Nr 244/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie.Projekt uchwały Nr 244/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie

R. Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący P. Bartnik poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 244/22.

Ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – 5, przeciw – 1, wstrzym. – 1.

Projekt uchwały Nr 225/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (dochody i wydatki majątkowe) – z autopoprawką

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o remont Domu Kultury Słowianin (konserwacja obiektów zabytkowych): środki przeznaczone na to zadanie wzrastają z 2 mln zł do 18 mln zł. Zapytała też o parking przy ul. Turkusowej, gdzie środki zostały wstrzymane. Radna poprosiła o wyjaśnienie tej decyzji.

M. Przepiera – ad. DK Słowianin: wyjaśnił, że ten zapis jest nieco mylący. Zwiększenie budżetu na tym zadaniu to 2 mln zł. Wynika ono z konieczności wykonania zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekt jest tak zlokalizowany, że konieczne było też zabezpieczenie sąsiednich terenów (targowisko). Ad. Turkusowa: zadanie jest realizowane. Nastąpiło jego przesunięcie, związane z pracami projektowymi. Płatność powinna nastąpić w pierwszych dniach 2023 roku.

Ł. Kadłubowski – zapytał o Szczeciński Budżet Obywatelski i park przy ul. Złotowskiej oraz projekt „Kurs na północ”.

M. Przepiera – poinformował, że informacje te przygotowuje dla radnego ZUK. Zostaną przekazane przed sesją Rady Miasta.

R. Stankiewicz – zapytał o parking wokół szpitala na Pomorzanach. Wskazał na ogromną potrzebę pilnej budowy tego obiektu.

M. Przepiera – wyjaśnił, że ze względu na usytuowanie ten szpital nie ma szans na stworzenie parkingu takiego, jak przy szpitalu na ul. Arkońskiej czy ul. Unii Lubelskiej. Kilka lat temu Miasto zrealizowało miejsca parkingowe przy głównej bramie szpitala. Jest możliwość wybudowania kolejnych miejsc na ul. Starkiewicza (50 miejsc) i ul. Szpitalnej. Będą też tworzone miejsca parkingowe na ul. Józefa i ul. Połabskiej. Dla ul. Starkiewicza jest już organizacja ruchu – Prezydent przekaże tą informację radnemu po Komisji.

R. Stankiewicz – zapytał o perspektywy realizacji zadania „Plaża Mieleńska”.

M. Przepiera – powiedział, że szansa na to jest tylko i wyłącznie ze środków KPO lub unijnych.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie omawiane projekty uchwał:

Projekt uchwały Nr 225/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok  (z autopoprawką) – zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 3.

Projekt uchwały Nr 226/22 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (z autopoprawką) – zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt uchwały Nr 227/22 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026 (z autopoprawką) – zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 3.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/10/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2023/02/03 12:10:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2023/02/03 12:10:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/31 10:00:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/07 13:05:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/07 13:01:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/07 12:59:35 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/05 11:35:29 nowa pozycja