Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.27.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 4 GRUDNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opieka stomatologiczna w szkołach.
4. Opiniowanie projektów uchwał:
- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci
- w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
- w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 20.11.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Opieka stomatologiczna w szkołach.


I.Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty - przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

R. Łażewska – zapytała, czy szkoła może zawrzeć umowę z placówką w innej gminie? Np. w Policach?

I. Potrykus – powiedziała, że jeśli to ten sam NFZ to zapewne nie powinno być problemu.

B. Baran – przypomniał, że kiedyś każda szkoła miała gabinet stomatologiczny. Zapytał, w ilu szkołach zostały te pomieszczenia? Czy nie da się tego reaktywować?

I. Potrykus – wyjaśniła, że dzisiaj te wszystkie pomieszczenia zostały zagospodarowane. Trzeba te pamiętać, że przygotowanie i wyposażenie takiego gabinetu to ogromne koszty.

M. Żylik – powiedział, że do ub. roku u  niego w szkole był gabinet stomatologiczny. Lekarz przyjmował 2 dni w tygodniu. Dyrektor dokładał ze środków własnych lub z Rady Rodziców do lepszych materiałów i jego uczniowie mieli np. wypełnienia światłoutwardzalne. To jest najlepsze rozwiązanie. Gabinet poza szkołą może okazać się fikcją. Nie wszyscy rodzice wydają zgodę na taką opiekę w szkole.

S.  Biernat – powiedziała, że dobrze się stało, że dzieci zostaną objęte opieką stomatologiczną. Dobrze, że na początek choć przegląd zostanie wykonany obowiązkowo. Dobrze, że temat się zaczął: uzębienie dzieci jest w stanie katastrofalnym.

U. Pańka – powiedziała, że czasy PRL już nie wrócą i dziś mamy gabinety prywatne. Radna udostępniała w szkole gabinet do dyspozycji stomatologa, na prywatną działalność. W rozliczeniu p. doktor miała opiekować się, w ustalonych godzinach, dziećmi szkolnymi. To też jest propozycja do rozważenia. Radna zapytała tez o przelicznik (algorytm) na opiekę stomatologiczną na dziecko.

I. Potrykus – poinformowała, że nie ma takiej wiedzy. To jest kwestia rozliczeń miedzy NFZ a stomatologiem.

U. Pańka – uznała, że warto skierować takie zapytanie. Być może w dużych szkołach będzie się kalkulowało zatrudnienie na etat pielęgniarki lub lekarza.

P. Bartnik – powiedział, że problemem jest dziś edukacja. Edukacja uczniów i rodziców: „Trzeba korzystać z tego, co wam oferujemy. Macie za darmo przegląd i podstawowe leczenie. Tak funkcjonuje system stomatologiczny w Polsce”.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał:
- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci
- w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
- w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat


Projekt uchwały Nr 408/19 w spr. zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat

I. Potrykus – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

B. Baran – zapytał, czy mamy orientację, jakie jest zapotrzebowanie na miejsca w internacie dla LO13?

I. Potrykus – poinformowała, że ok. 70% dzieci w internacie to uczniowie LO13. Pozostali to uczniowie innych szkół. Placówka jest w trakcie remontu i rozbudowy. Wystarcza tam miejsc dla dzieci z LO13 i zostają jeszcze dla uczniów innych szkół.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 409/19 w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020

I. Potrykus – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały nr 410/19 w spr. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

I. Potrykus – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/12/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/01/16 09:39:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/01/16 09:39:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/12/12 11:15:20 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/12/02 14:21:26 nowa pozycja