Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.10.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 18 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Rekomendowanie kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2018.
3. Rekomendowanie kandydatów do Nagrody Artystycznej za całokształt działalności.
4. Rekomendowanie kandydatów do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2018 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Rekomendowanie kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2018.


A.Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury – przypomniała obowiązującą procedurę dot. przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin oraz tytułu Mecenasa Kultury Szczecina. Przekazała informację nt. zgłoszeń, jakie wpłynęły do Wydziału – z uwzględnieniem głosów ważnych i nieważnych.

E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by do Komisji Skrutacyjnej powołać radnych: A. Kurzawę i M. Ussarza.

Prezydencka Rada Kultury do pracy w Komisji Skrutacyjnej wytypowała M. Kowalewskiego.

Powyższy skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto w głosowaniu: za - 20, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

prof. D. Dyczewski – Przewodniczący Prezydenckiej Rady Kultury - przedstawił kandydatów zgłoszonych do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za 2018 rok (lista kandydatów stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego rekomendowano 3 kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za rok 2018:

- prof. dr hab. Lexa Drewińskiego,

- Zespół Tulia.

Protokół Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. pkt. 3.
Rekomendowanie kandydatów do Nagrody Artystycznej za całokształt działalności.


prof. D. Dyczewski przedstawił kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina za całokształt twórczości (lista kandydatów stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego rekomendowano 3 kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości:

- After Blues,

- Michała Janickiego,

- Ewę Ott – Kamińską.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. pkt. 4.
Rekomendowanie kandydatów do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za 2018 rok.


Lista kandydatów do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za rok 2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W wyniku tajnego głosowania rekomendowano p. Lesława Siemaszko do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za rok 2018.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/05/14 08:30:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/05/14 08:30:37 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/11 11:52:14 nowa pozycja