Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.13.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 23 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 103/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
- 115/19 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne,
- 116/19 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 103/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
- 115/19 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne,
- 116/19 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023.


I. Bobrek - Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - omówiła autopoprawkę do projektu chwały Nr 103/19 (załącznik nr 3 do protokołu).

S. Lipiński - omówił autopoprawki do projektów uchwał Nr 115/19 oraz 116/19.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca J. Balicka poddała pod głosowanie omówione projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 103/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Projekt uchwały Nr 115/19 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Projekt uchwały Nr 116/19 w spr.zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 1.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/05/30 15:08:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/05/30 15:08:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/14 14:49:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/04/16 13:10:25 nowa pozycja