Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.65.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 16 LUTEGO 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr 29/22 - uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody
3. Zajęcie stanowiska w sprawie kontynuacji dzierżawy nieruchomości – podstacji prostownikowej Chmielewskiego
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Zaopiniowanie projektu uchwały Nr 29/22 - uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody


Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

P. A. Kieszkowska (Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska) - szczegółowo omówiła projekt uchwały. Zabiegi pielęgnacyjne polegają na dosadzeniu 2 sztuk drzew w miejscu dwóch, które obumarły i uległy samoistnemu przełamaniu i musiały zostać usunięte. Przed przygotowaniem projektu uchwały wystąpiliśmy do Pana prof. Kubusa o sporządzenie ekspertyzy, z której wynikało o jakich parametrach najlepiej dosadzić nowe drzewa, tak aby w obecności wiekowych pozostałych platanów mogły dobrze wzrastać oraz jakie zabiegi pielęgnacyjne należy wykonać, aby to przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Uzgodnienie z radą miasta tego typu działań narzuca na nas ustawa o ochronie przyrody, ale nie wymaga to uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o parametry, to drzewa które obumarły były w obwodach pnia 32 i 33 cm, a zgodnie z ekspertyzą dosadzone drzewa będą miały 43 i 48 cm, są to drzewa ok. 10 letnie.  

Radny M. Pawlicki – jaka jest  wysokość tych drzew?. Jakiś czas temu powołaliśmy Panią chirurg oraz cały zespół ds. pielęgnacji i ochrony drzew. Czy ten zespół w ogóle funkcjonuje?

P. A. Kieszkowska - są to drzewa o wysokości 6-7 metrów. Jeśli chodzi o zespół to nie słyszała o nim.

Radny P. Słowik - prosi, aby przy opiniowaniu pomników przyrody z automatu była dołączana dokumentacja fotograficzna drzew uszkodzonych. Kiedy te drzewa zostały usunięte?

P. A. Kieszkowska - są to zaszłości wcześniejsze, na pewno nie był to zeszły rok. Przekaże radnym ekspertyzę w przedmiotowej sprawie zaraz po Komisji.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka - prosi, aby na przyszłość dołączać ekspertyzę i dokumentację fotograficzną.

Radny L. Duklanowski -  zapytał o wiekowe drzewa, które uległy degradacji i ich średnicę.

P. A. Kieszkowska - to nie były wiekowe drzewa, to były również drzewa z dosadzenia. Wystąpiliśmy o ekspertyzę do uprawnionej i doświadczonej osoby, ponieważ drzewa młode w obecności wiekowych drzew, które mają już mocno rozwinięte korony mają utrudniony dostęp do światła, aby prawidłowo wzrastać. W oparciu o ekspertyzę przedstawiamy Państwu propozycję podjęcia konkretnych działań. Mamy tu podane parametry drzew, które mamy nasadzić, mamy oszacowane koszty i brakuje nam tylko zgody radnych.

Radny P. Słowik  - jakie są  koszty nasadzenia ?

P. A. Kieszkowska - same drzewa to koszt 16 tys. zł,  koszt jednego drzewa to 8 tys. zł, razem z zabiegami ok. 30 tys. zł.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka -poddała pod glosowanie projektu uchwały Nr 29/22.

Komisja w wyniku głosowania /12-za/ pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.


Ad. pkt. 3.
Zajęcie stanowiska w sprawie kontynuacji dzierżawy nieruchomości – podstacji prostownikowej Chmielewskiego


P. D. Radzimska (Dyrektor WGK)  - do w związku z kontynuacją przebudowy torowisk i realizacji tego zadania jednym z elementów była budowa podstacji Chmielewskiego. W związku z jej oddaniem do użytkowania i koniecznością uregulowania kwestii, ponieważ cały majątek wytworzony w ramach przebudowy torowisk jest na stanie miasta. Dotychczas mamy wypracowaną współpracę z Tramwajami Szczecińskimi w zakresie dzierżaw poszczególnych elementów infrastruktury torowej. Jednym z tych elementów jest właśnie podstacja Chmielewskiego - nowy obiekt, który ma zapewnić, tak naprawdę utrzymanie zasilania obszarów Pomorzany, okolice Chmielewskiego, Kordeckiego, Piastów. Realizacja tej podstacji była elementem niezbędnym do normalnego funkcjonowania tego obszaru. W związku z tym, że mamy obecnie obowiązek uchwałą w zakresie wydzierżawiania obiektów na tego typu cele tj. na cele infrastruktury i obiekty związane z transportem tramwajowym zachodzi konieczność zasięgnięcia opinii komisji Rady Miasta. Proponowany przez nas termin przedłużenia umowy dzierżawy to 30 czerwiec 2027 rok, na zasadzie kontynuacji umowy dzierżawy, która po oddaniu do użytku została zawarta na krótki czas. Pierwsza dzierżawa wynikała także z oddania dyspozycji Tramwajom Szczecińskim do dalszych czynności prawnych. Bez umowy dzierżawy Spółka nie ma tytułu prawnego. Posiadając taką dyspozycję Spółka może wszystkie zgody i wszystkie elementy na bieżące utrzymanie tego obiektu wykonywać sama. (Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Komisja w wyniku głosowania /14 -za/  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawę kontynuacji dzierżawy nieruchomości – podstacji prostownikowej Chmielewskiego do dnia 30 czerwca 2027 roku.

Stanowisko stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka - zapowiedziała kolejne posiedzenie Komisji 2 marca br. na temat podsumowania z 2 miesięcznego funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie dolnym tarasie Nowa Starówka. Strefa obowiązuje tam od 1 stycznia tego roku i pojawiły się wnioski zarówno od mieszkańców i przedsiębiorców. W związku z tym Prezes NiOL-u przygotował podsumowanie i ewentualne zmiany w tym zakresie, które Komisja przedyskutuje na kolejnym posiedzeniu.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/02/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/03/02 12:59:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/03/02 12:59:27 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/02/16 14:00:01 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/02/16 13:46:14 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/02/10 11:47:19 nowa pozycja