Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.22.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektu uchwały Nr 256/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Żadnych wniosków nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 256/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok.


M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta przedstawił i omówił zmiany jakie zostały wprowadzone autopoprawką do projektu uchwały nr 256/19 a dotyczą one głównie wydatków majątkowych. Autopoprawka stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

E. Łongiewska-Wijas - zapytała o zwiększenie środków na skatepark na Arkonce.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że zapis dotyczy istniejącego scateparku, który w zimie jest zamieniany na lodowisko. Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń, które właśnie na okres zimowy wymagają demontażu. ZUK przy wyborze nowych urządzeń zabiegł o opinię użytkowników skateparku.

E. Łongiewska-Wijas - radna zwróciła uwagę, że jako mieszkanka Podjuch czuła sięniestety jakby żyła w dzielnicy traktowanej przez władze jak "wyrostek robaczkowy". Podjuchy muszą być połączone z resztą Prawobrzeża ścieżką rowerową i rowerem miejskim, szczególnie, że są tam inwestycje z zakresu kultury i czasu wolnego.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że przygotowywana jest poprawka do budżetu na październik, ale ten temat jest to kwestia otwarta ponieważ wymaga jeszcze uzgodnień z ZDiTM. Jednocześnie poinformował, że jest w trakcie podpisywania porozumienia ze stowarzyszeniem (mającym siedzibę w Warszawie) w kwestii przejścia podziemnego.

P. Bartnik - zwrócił uwagę, że zasady SBO pozwalają głosować tylko "za" danym projektem obywatelskim nie zakłada jednak oddanie głosu "przeciw" jakiemuś projektowi.

E. Łongiewska-Wijas - odnosząc się do swoich wcześniejszych wypowiedzi podkreśliła, że nie ma nic przeciwko Podjuchom.

Ł. Kadłubowski - zapytał o Centrum Aktywności Lokalnej.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że odbyły się trzy nieudane przetargi, w czwartym przetargu pojawiły się dwie oferty. Z racji tego, że miejsce charakteryzuje się dużą aktywnością udało się porozumieć z wykonawcą na realizację tego zadania w okresie wakacyjnym.

M. Szyszko - uznał, że swoją wypowiedzią radna E. Łongiewska-Wijas kwestionuje wynik SBO oraz poinformował, że radna ma nieaktualne informacje, bo na sesji pojawi się zmiana dotycząca Kijewa. Zawrócił uwagę, że odległość między scateparkami w Podjuchach i na Majowym wynosi 1 km.

E. Łongiewska-Wijas - radna poprosiła, aby radny M. Szyszko nie manipulował jej wypowiedzią i podkreśliła, że popiera wszystkie działania w Podjuchach. Podkreśliła, że w pełni popiera też, aby "Krzemień" w Podjuchach uzyskał status domu kultury, a nie Centrum Aktywności Lokalnej. Poinformowała, że ma stały kontakt ze środowiskiem skateowskim, które uważa, że jeżeli ma być w Podjuchach budowany nowy skatepark, to powinien być dostępny dla wszystkich mieszkańców Prawobrzeża i miasta. Podjuchy nie są dobrze skomunikowane z innymi osiedlami, w korku ze Zdrojów stoi się czasem pół godziny, rowerem można pokonać tą trasę w mniej niż 10 minut. Zwiększenie dostępności wszystkich atrakcji w Podjuchach można osiągnąć poprzez poprowadzenie tam roweru miejskiego i ścieżki rowerowej.

M. Biskupski - zapytał o program oświetlenia ulic Pszenna - Walecznych, czy chodzi o przeniesienie tego zadania, czy też o rezygnację z jego realizacji?

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że nie ma tego zadania ponieważ ZDiTM nie ma sporządzonej dokumentacji ale jest to jak najbardziej kwestia otwarta.

P. Bartnik - zapytał o Klub Seniora.

M. Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że jest to obiekt, który wymaga modernizacji. Budynek znajduje się w zarządzie NiOL i spółka poinformowała, że w tym roku nie wykona tego zadania.

Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania (7-za, jednogłośnie) pozytywne zaopiniowała projekt uchwały nr 256/19 wraz z autopoprawką.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Żadnych wniosków nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokół sporządziła Przewodniczący Komisji
 
Marta Klimek
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/09/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/01/16 09:59:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/01/16 09:59:06 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2020/01/14 13:09:27 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2020/01/14 13:06:10 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/10/01 08:59:29 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/18 11:52:07 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/18 11:50:43 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/18 11:50:14 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/18 11:49:24 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/09/18 11:36:48 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/09/03 13:08:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/09/03 13:06:12 nowa pozycja