Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.1.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, REWITALIZACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 12:30
Zakończenie posiedzenia - 12:45

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Michał Wilkocki (nieobecny) -  Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wybór Przewodniczącego Komisji.


Radny W. Dąbrowski- zgłosił kandydaturę radnego Leszka Duklanowskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji (radny wyraził zgodę na kandydowanie)

Radny W. Dzikowski- zgłosił kandydaturę radnej Jolanty Balickiej na stanowisko Przewodniczącej Komisji (radna wyraziła zgodę na kandydowanie)

Głosowanie wybór radnego L. Duklanowskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji:

w wyniku głosowania: za - 5, przeciw- 11, wstrzym.- 0 nie dokonano wyboru Leszka Duklanowskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji.

Głosowanie wybór radnej J. Balickiej na stanowisko Przewodniczącej  Komisji:

w wyniku głosowania : za - 11, przeciw- 0, wstrzym.- 5 dokonano wyboru radnej  Jolanty  Balickiej na stanowisko Przewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska RM.


Ad. pkt. 3.
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka zgłosiła kandydaturę  radnego J. Posłusznego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji (radny wyraził zgodę na kandydowanie)

Radny L. Duklanowski zgłosił kandydaturę  R. Stankiewicza na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji (radny wyraził zgodę na kandydowanie)

głosowanie nad kandydatura  radnego J. Posłusznego

w wyniku głosowania : za -11, przeciw- 0 , wstrzym.- 5 dokonano wyboru J. Posłusznego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochorny Środowiska.

W związku z wynikiem głosowania i  wyborem na Wiceprzewodniczącego Komisji  radnego J.Posłusznego głosowanie nad kandydaturą radnego R. Stankiewicza nie odbyło się. 

 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokół sporządziła  Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Michał Wilkocki (nieobecny)
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2018/12/12 11:24:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2018/12/12 11:24:15 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/05 08:31:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/03 11:14:09 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/03 11:13:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/03 11:10:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/03 09:16:48 nowa pozycja