Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.4.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 8 KWIETNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta. Projekty o numerach:
- 41/20 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok,
- 45/20 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Arkońskiej 47 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 46/20 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Monte Cassino 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 47/20 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 48/20 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Niemierzyńskiej 21, 21a w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 49/20 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 50/20 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 51/20 - przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta. Projekty o numerach:
- 41/20 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok,
- 45/20 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Arkońskiej 47 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 46/20 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Monte Cassino 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 47/20 - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 48/20 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Niemierzyńskiej 21, 21a w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 49/20 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 50/20 - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 51/20 - przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Projekt uchwały Nr 41/20w spr.  zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury - oświadczyła, ze w projekcie uchwały nie ma zmian budżetowych, których dysponentem jest Wydział Kultury.

Ł. Kadłubowski – poinformował, że takie zmiany są: dotyczą m.in. zadania „stworzenie nowej przestrzeni dla kultury w Willi Lentza”.

J. Leszczyńska – nie zapoznała się z tym. Jest przekonana, że te punkty dotyczą budżetu Konserwatora Zabytków.

P. Słowik – poinformował, że jest jeszcze kwota na „Łąkę Kany” realizowaną w ramach SBO i 200 tys. zł dla Trafostacji.

J. Leszczyńska – powiedziała, że jest to dotacja celowa przeznaczona na obchody 75-lecia polskiego Szczecina.

P. Słowik – zapytał, czy ta wystawa nie jest zagrożona? Czy będzie mogła się odbyć?

J. Leszczyńska – powiedziała, że Wydział analizuje sytuację. Być może wystawa zostanie zorganizowana w Internecie. Po ustąpieniu pandemii być może uda się ją otworzyć dla publiczności.

J. Balicka – ad. Łąka Kany – zapytała, czy będziemy mieli jeszcze jakiś wpływ na ten projekt? Przypomniała, że przedstawiane były różne koncepcje, różnie też były one oceniane.

J. Leszczyńska – nie zna odpowiedzi na to pytanie.

P. Słowik – uznał, że z tym pytaniem można się zgłosić do Biura Dialogu Obywatelskiego.

E. Łongiewska - Wijas – poinformowała, że wystawa w Trafostacji jest zaplanowana na listopad/ grudzień. I prawdopodobnie nie jest zagrożona. Była ona, co prawda, planowana b. szeroko: w planach było zaproszenie artystów z całego kraju. W tej chwili postanowiono zawęzić krąg wystawców, nie tracąc na jakości projektu, tylko i wyłącznie do artystów szczecińskich (40 osób). Na realizację wystawy i zakontraktowanie zadań potrzebne jest 340 tys. zł.

U. Pańka – zapytała, czy w tej b. trudnej sytuacji dyrektor Wydziału Kultury rozmawiała z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej o doraźnych zakupach książek do filii bibliotecznych? Mamy b. mało księgarni i warto je wesprzeć w ten sposób.

J. Leszczyńska – powiedziała, że stypendia twórcze i mikrogranty to sposób na wsparcie szczecińskiej kultury. Kwota na ten cel to 300 tys. zł. Dobrym pomysłem jest uwzględnienie tych księgarni. Dyrektor MBP nie zgłosił jednak takiego pomysłu. „Ale jak najbardziej możemy o tym pomyśleć. W ramach szeroko pojętych oszczędności, warto nad tematem się pochylić”.

U. Pańka – oznajmiła, że jest zainteresowana konkretną odpowiedzią od p. dyrektor Leszczyńskiej. Prosi o wykonanie pilnego telefonu. „Tu i teraz trzeba tym ludziom pomóc, a potem ewentualnie rozmawiać o rozwiązaniach systemowych. Nie ma na co czekać”.

Ł. Kadłubowski – zapytał, jakie ubytki są planowane w budżetach instytucji kultury? Jakie działania zostaną w związku z tym podjęte? Jakie są możliwości oszczędności w wyniku odwołania wydarzeń kulturalnych?

J. Leszczyńska – powiedziała, że Wydział jest w stałym kontakcie z instytucjami kultury. Trzeba mówić o oszczędnościach, ale i o kwestii wypłat dla pracowników artystycznych. Analizy są robione na bieżąco. Wkrótce otrzymamy szczegółowe dane.

M. Dembowski – Miejski Konserwator Zabytków – poinformował, że prowadzone przez niego analizy ograniczają się do analiz sytuacji usług wykonawczych na rynku  budowlanym. Nie widzi zagrożenia, jeśli chodzi o wykonanie zaplanowanych prac konserwatorskich. Podkreślił, że te pieniądze zasilą lokalnych wykonawców.

P. Bartnik – ad. oszczędności w instytucjach kultury: przypomniał, że aktor w teatrze, jeśli nie gra, zarabia 1500 zł. Najważniejszą częścią jego zarobku są spektakle. Teraz teatry nie grają, skutkiem czego aktorzy stracili źródła utrzymania. Szukanie w tych instytucjach oszczędności to nie jest dobra droga. Wprost przeciwnie – musimy znaleźć pomysł, jak te instytucje sfinansować (np. ich działania w Internecie), aby aktorzy mogli zarabiać jakiekolwiek pieniądze. Ad. księgarnie – pomysł radnej Panki jest b. dobry. Niestety jednak MBP nie jest zwolniona z obowiązku przestrzegania prawa zamówień publicznych. Warto, wzorem np. Krakowa, stworzyć katalog zawodów rzadkich i poświęcić im specjalny program obejmujący m.in. niskie czynsze, kredyty miejskie, dofinansowanie działalności. Warto wrócić do tego tematu.

U. Pańka – zaproponowała stworzenie funduszu pomocowego na rzecz artystów.

E. Łongiewska - Wijas – powiedziała, że oczekuje od Wydziału Kultury, iż w momencie, kiedy teatry nie otrzymują żadnych przychodów, Miasto przedstawi konkretne rozwiązania które wesprą to środowisko. W przypadku aktorów ubytek dochodów absolutnie nie pozwala im na egzystencję.

P. Słowik – wobec wyczerpania glosów w dyskusji, poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 41/20 - w części dotyczącej kultury i dziedzictwa kulturowego.

W głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym – 2 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

M. Dembowski – omówił projekty uchwał o numerach : 45/20-51/20, zgodnie z uzasadnieniami. Podkreślił, że po raz pierwszy w strukturze dotacji więcej jest podmiotów niebędących zabytkami sakralnymi. Coraz większa jest aktywność wspólnot mieszkaniowych i innych beneficjantów. Przedstawił prezentację , która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, oraz tabelaryczne zestawienie złożonych wniosków (załącznik nr 2).

R. Stankiewicz – pochwalił zakres proponowanych renowacji. Zapytał, jak się ma budżet MKZ do realnych potrzeb? Czy udało się zwiększyć budżet MKZ w tym roku?

M. Dembowski – poinformował, że poziom środków inwestycyjnych jest taki sam, jak w zeszłym roku.

M. Żylik – uznał, że przedstawione uchwały powinny być zaopiniowane pozytywnie, bez żadnej dyskusji. Sytuacja jest oczywista.

B. Baran – powiedział, że jest za dofinansowaniem renowacji kamienic, gdzie znaczący jest wkład wspólnot mieszkaniowych. Zapytał o kamienicę przy ul. Piłsudskiego 7 – jakie usługi są tam prowadzone? Ile jest tam klatek schodowych? Czy będą kolejne wnioski? Ad. obiekty wyznaniowe – kościół w Płoni koniecznie trzeba uratować. Natomiast wniosek dot. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  nie musi być w tym momencie realizowany. To jest dopiero początek renowacji tego obiektu. „W czasie pandemii musimy szukać oszczędności.”

M. Dembowski – ad. kamienica Piłsudskiego 7: powiedział, że lokal usługowy to najprawdopodobniej bank. Wniosek jednak dotyczy części mieszkalnej: klatki schodowej prowadzącej do mieszkań. Złożenie kolejnego wniosku (na drugą klatkę schodową) będzie zależało od aktywności wspólnoty.

M. Biskupski – powiedział, że przed nami trudny czas. Nie wiadomo, jak dużą pomoc finansową będziemy musieli znaleźć w budżecie Miasta dla przedsiębiorstw, czy służby zdrowia. Powinniśmy się skupić na szukaniu oszczędności. Radny jest przeciwny udzielaniu jakiejkolwiek dotacji najbogatszej instytucji na świecie, jaką jest Kościół.

M. Kolbowicz – zdaniem radnego w pierwszej kolejności należy wesprzeć wspólnoty mieszkaniowe. Przestrzegł przed wstrzymywaniem inwestycji – rezygnacja z zadania oznacza brak wpływów do budżetu wykonawcy.

J. Balicka – przypomniała, że wspólnoty mieszkaniowe mogą korzystać także ze środków z Funduszu Pożyczkowego. Czy mogą ubiegać się o finansowanie z obu źródeł?

M. Dembowski – poinformował, że nie ma takich przeciwwskazań. Środki z Funduszu Pożyczkowego są pomocą zwrotną.

D. Jackowski – uważa, że wspólnotom mieszkaniowym jak najbardziej trzeba pomóc. To nasi mieszkańcy, tu pracują, tu płacą podatki. Radna jest przeciwna pomaganiu instytucjom kościelnym. Przypomniała, ze projekt uchwały był przygotowywany w lutym, kiedy sytuacja finansowa Miasta nie była zagrożona. To obowiązkiem właściciela obiektu jest zabezpieczenie tych budowli. My jako samorząd musimy się skupić na tych osobach, którym należy się wsparcie, na bieżących potrzebach naszego Miasta.

G. Zielińska – dot. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej – zapytała, jaką kwotę wkładu własnego ma parafia? Na jakim etapie jest remont? Jakie są kolejne plany parafii?

M. Dembowski – zaapelował, by kierować się przede wszystkim dobrem zabytku i oceną potrzeby przeprowadzenia prac konserwatorskich. Parafia ewangelicka to kilkudziesięciu wiernych. Konkretne kwoty dot. tej renowacji są w przedstawionej radnym tabeli.

M. Ussarz – zapytał, jak wygląda stan elewacji w kamienicach, które uzyskały dofinansowanie?

M. Dembowski – wyjaśnił, że w jednym budynku wykonano kompleksowy remont elewacji, w drugim - sporządzono projekt remontu kompleksowego tej elewacji.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że jest zdziwiona dyskusją. Nie powinniśmy rozważać, jakiej instytucji przekazujemy środki. Powinniśmy zaufać specjalistom, którzy je wytypowali. Przypomniała, że środki nie są przyznawane instytucji. Są przyznawane, by zachować nasze dziedzictwo, spuściznę kulturowa. Uchylenie się od uchwał może spowodować nieodwracalność, doprowadzić do sytuacji, z której nie będzie powrotu. Obiekty kościelne to najstarsze zabytki Miasta. Są to niekiedy budowle XVIII-wieczne. Straty mogą być nieodwracalne.

P. Słowik – przypomniał, że członkowie Komisji Kultury są także radnymi Rady Miasta. Musimy patrzeć na budżet Miasta wieloaspektowo. Pamiętać nie tylko o przedmiotach, ale i o ludzkim życiu i zdrowiu. Każde wydatkowanie pieniędzy musi być teraz przemyślane.

P. Bartnik – powiedział, że rozważanie, czy sfinansujemy wszystkie czy część wniosków może sprawić, że uderzy to w firmy wykonawcze. Pracują tam ludzie, trzeba też to uwzględnić. Ad. kościół Ewangelicko-Augsburski – poinformował, że tam jest 450 wiernych. „To nie jest Watykan, jeśli chodzi o finanse. Oni nie mają możliwości finansowych na wyremontowanie tego budynku”.

G. Zielińska – złożyła wniosek o odesłanie wszystkich projektów uchwał do Prezydenta z zapytaniem, czy powinny być w tej chwili opiniowane. Czy to jest w tej chwili niezbędne?

M. Dembowski – powiedział, że Prezydent zaakceptował te wnioski na naradzie z dyrektorami. P. Dembowski nie miał żadnych sygnałów ze strony służb finansowych, że uchwały powinny być wstrzymane. Przypomniał też, że dotacje kierują się pewną logiką: nie można przekładać terminów podjęcia tych uchwał. Musi być czas na wyłnienie wykonawcy, zrealizowanie zadania i jego rozliczenie.

G. Zielińska – w tej sytuacji wycofuje swój wniosek formalny.

M. Chabior – powiedział, że jest zdumiony niektórymi wypowiedziami. Przekonują go zdjęcia zamieszczone w prezentacji. „Naszym obowiązkiem moralnym jest ratowanie obiektów architektonicznych i w tym kontekście powinna się toczyć dyskusja”.

P. Słowik – zapytał, czy każdy z tych zabytków wymaga pilnej interwencji?

M. Dembowski – nie podjął się powiedzieć, że jeśli nie zrobi się tego remontu to budynek jutro się zawali. Jednak w dalszej perspektywie jest to niezbędne. Zaniechanie tych działań stanowi realne zagrożenie dla tych obiektów.

J. Balicka – przypomniała, że środki przeznaczone w budżecie na wydatki inwestycyjne nie mogą być wydatkowane na np. zakup testów. Powiedziała też, że Skarbnik Miasta zapewnił na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu, że Miasto dysponuje sporą rezerwą budżetową, która można przeznaczyć na taki cel.

P. Słowik – wobec wyczerpania głosów w dyskusji poddał pod głosowanie omawiane projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 45/20 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Arkońskiej 47 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku  ujętym w gminnej ewidencji zabytków, 

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 

Projekt uchwały Nr 46/20 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Monte Cassino 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków, 

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 

Projekt uchwały Nr 47/20 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 9, przeciw – 4, wstrzym. – 2. 

Projekt uchwały Nr 48/20 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Niemierzyńskiej 21, 21a w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków, 

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 

Projekt uchwały Nr 49/20 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. – 2. 

Projekt uchwały Nr 50/20 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków, 

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. – 1. 

Projekt uchwały Nr 51/20 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 10, przeciw – 4, wstrzym. – 1.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/03/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/05/13 09:26:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/05/13 09:26:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/04/03 14:45:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/03/12 12:34:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/03/11 09:53:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/03/11 09:21:35 nowa pozycja