Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.20.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Wiceprzewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 256/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok ( Sfera: Edukacja i nauka),
- 239/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,
- 240/19 w spr. zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
- 241/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,
- 242/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,
- 243/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,
- 244/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 5 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Ośrodek Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,
- 245/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 6 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 10.07.2019 przyjęto w głosowaniu: za – 8 (jednogłośnie).


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 256/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok ( Sfera: Edukacja i nauka),
- 239/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,
- 240/19 w spr. zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
- 241/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,
- 242/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,
- 243/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,
- 244/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 5 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Ośrodek Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,
- 245/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 6 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego.


- 256/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok ( Sfera: Edukacja i nauka),

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła realizowane inwestycje i projekty oraz ich zaawansowanie. Przedstawiła zmiany i przesunięcia w budżecie Miasta na 2019 r.

Głosowanie: za – 9 (jednogłośnie)


- 239/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,

L. Rogaś – wyjaśniła treść uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Zaznaczyła, że uchwała ma charakter deklaratoryjny. Zmiany zawarte w uchwale są wynikiem zmian w systemie edukacji. Uchwała  potwierdza jedynie stan rzeczywisty.

Głosowanie: za – 9 (jednogłośnie)


- 240/19 w spr. zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,

L. Rogaś – wyjaśniła, że kiedy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego już zostanie przekształcony, to Centrum Kształcenia Zawodowego trzeba zlikwidować. Należy zrobić to w drodze uchwały, stąd szereg projektów uchwał dotyczących tej samej kwestii dyskutowanych na dzisiejszym posiedzeniu.

J. Balicka – zapytała o to, czy po przekształceniach w województwie zachodniopomorskim nie będzie żadnego ośrodka, który będzie kształcił w zawodach rolniczych?

L. Rogaś – odpowiedziała, że nie będzie takiego ośrodka, ponieważ zawody te nie cieszą się zainteresowaniem uczniów.

J. Balicka – zapytała o kierunek technika weterynarii.

L. Rogaś – odpowiedziała, że ten kierunek także nie cieszy się zainteresowaniem.

B. Baran – Przewodniczący Komisji ds. Edukacji – zapytał czy Ministerstwo będzie prowadzić zawody rolnicze, weterynaryjne i ogrodnicze ?

L. Rogaś – odpowiedziała twierdząco.

Głosowanie: za – 9 (jednogłośnie)


- 241/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,

L. Rogaś – zaznaczyła, że występuje taka sama sytuacja jak w pierwszej uchwale (trzeba potwierdzić dokonane przekształcenie).

Głosowanie: za – 9 (jednogłośnie)


- 242/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,

L. Rogaś – powiedziała, że podobnie jak w poprzedniej uchwale, stwierdza ona jedynie stan faktyczny.

Głosowanie: za – 9 (jednogłośnie)


- 243/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,

L. Rogaś – wystepuje taka sama sytuacja, jak przy omawianiu poprzedniego projektu uchwały.

Głosowanie: za – 9 (jednogłośnie)


- 244/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 5 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Ośrodek Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego,

L. Rogaś – występuje taka sama sytuacja, jak przy omawianiu poprzedniego projektu uchwały.

Głosowanie: za – 9 (jednogłośnie)


- 245/19 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 6 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego.

L. Rogaś – występuje taka sama sytuacja, jak przy omawianiu poprzedniego projektu uchwały.

Głosowanie: za – 9 (jednogłośnie)

 

Dodatkowo Komisja zadecydowała o opiniowaniu dwóch dodatkowych projektów uchwał, nieujętych w porządku: 263/19 w spr. przyjęcia od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, 262/19 zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeni z godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 

- 263/19 w spr. przyjęcia od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zadania publicznego z zakresu administracji rządowej

L. Rogaś – dokonała wprowadzenia, omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

B. Baran – zapytał, jak wygląda finansowanie kształcenia uczniów będących młodocianymi pracownikami.

L. Rogaś – wyjaśniła, że finansowanie pozostaje na dotychczasowych zasadach (koszty ponoszą samorządy), ponieważ przyjęte zadanie dotyczy jedynie kierowania (uczniowie są kierowani na turnusy).

U. Pańka – wyartykułowała założenie, że Rada Miasta podejmuje uchwałę, która będzie podstawą do podpisania porozumienia. Zapytała jednak o to, co stanie się jeśli porozumienie nie zostanie podpisane?

L. Rogaś – wyjaśniła, że rolą Rady Miasta jest wyrażenie woli zawarcia takiego porozumienia; jeśli nie wyrazi takowej woli porozumienie nie zostanie podpisane.

U. Pańka – wyraziła zaniepokojenie ze względu na późny termin dyskusji nad uchwałą. Zaznaczyła, że wskazany jest pośpiech, ponieważ uczniowie muszą rozpocząć kształcenie.

L. Rogaś – wyjaśniła, że dyskusja dotyczy kształcenia, które miałoby się rozpocząć w styczniu, zatem nie jest to problem.

Głosowanie: za – 9 (jednogłośnie)

 

- 262/19 zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeni z godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

L. Rogaś – dokonała wprowadzenia, omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Wyjaśniła, że problem dotyczy przede wszystkim dodatku za wychowawstwo, który został przyznany wychowawcom klasy szkolnej, z pominięciem wychowawców w przedszkolach. W ustawie napisano, że samorząd może z własnej inicjatywy wprowadzić dodatek za wychowawstwo także dla nauczycieli opiekujących się dziećmi w przedszkolach,  jednak musi odbywać się to w drodze regulaminu. Miasto Szczecin chce zatem zwiększyć dodatek dla wychowawcy w przedszkolu, czyli zrównać go z dodatkiem za wychowawstwo nauczyciela klasy szkolnej.

U. Pańka – podziękowała za inicjatywę Prezydenta dotyczącą zrównania dodatków nauczycieli szkolnych i przedszkolnych. Poruszyła kwestię dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, ponieważ dotarły do niej informacje o tym, że są to niskie kwoty (rzędu 50-100 zł). Zapytała, czy są plany podniesienia wysokości wspomnianego dodatku? Drugie pytanie: czy są prace nad podwyżkami (na etat) dla nauczycieli?

B. Baran – odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni zauważył, że praca dyrektorów przedszkola, którzy ze względu na brak zastępców muszą spełniać wiele funkcji, jest niewspółmierna do wynagrodzenia. Powiedział, ze zna przypadki, gdzie nauczyciele zarabiają więcej od dyrektorów przedszkoli.

L. Rogaś – odnosząc się do kwestii zastępstw wyjaśniła, że dyrektor zastępuje nauczyciela wyłącznie w wyjątkowych i nagłych sytuacjach. W normalnym trybie zastępstwa są przydzielane nauczycielom. W przedszkolu jest o tyle trudniej, że dyrektor nie ma rozbudowanej administracji. Należy jednak pamiętać, że w przedszkolu jest inna organizacja pracy niż w szkołach. Główną funkcją szkoły jest kształcenie, wobec czego na barkach dyrektora szkoły spoczywa odpowiedzialność m.in. za egzaminy, a co za tym idzie ma on więcej obowiązków. Ponadto przedszkola są mniejszymi placówkami niż szkoły. Miasto zdaje sobie jednak sprawę z trudności, jakie napotykają dyrektorzy przedszkoli i stara się ich wspierać. Na potwierdzenie tych słów przedstawiono jak zwiększały się dodatki dla dyrektorów przedszkoli.

U. Pańka – zasygnalizowała, że jej pytanie wynikło bezpośrednio z rozmów z dyrektorami przedszkoli.

L. Rogaś – wyraziła zdziwienie, ponieważ dyrektorzy przedszkoli zostali poinformowani o wysokości dodatków i odbiegają one od wspomnianych w dyskusji kwot. Powiedziała również, że nieprawdą jest to, że wynagrodzenie nauczycieli jest wyższe, niż wynagrodzenie dyrektorów. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku godzin ponadetatowych.

B. Baran – zaapelował, aby pochylić się w przyszłości nad tą kwestią.

L. Rogaś – zaproponowała, aby z dalszą dyskusją poczekać na wypłatę dodatków (po 10 września).

J. Balicka – zapytała o to, jak finansowane są dodatki?

L. Rogaś – wyjaśniła, że prawo nie rozgranicza wydatków na pensje nauczycieli na podstawowe wynagrodzenie i na dodatki. Wydatki na pensje nauczycieli i administrację oświatową powinny być pokrywane z subwencji, zatem dodatki powinny być pokrywane w ten sam sposób. Realia są jednak takie, że subwencja pokrywa ok. 71% wynagrodzenia pracowników oświaty i 94% wynagrodzenia nauczycieli (jednak w ciągu ostatnich 4 lat uległo to zmianie).

M. Żylik  – zapytał, czy w przyszłości większa wartość procentowa wynagrodzeń będzie pokrywana przez subwencje?

L. Rogaś – odpowiedziała, że nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat subwencji; nieoficjalne informacje mówią o podwyżkach dla Szczecina - 8,2 mln.

R. Łażewska – zapytała o to, czy w klasie szkoły specjalnej musi być określona liczba uczniów, aby obowiązywał dodatek dla wychowawcy? Zaznaczyła, że posiada informacje, że nie wszyscy wychowawcy taki dodatek dostają.

L. Rogaś – odpowiedziała, że w niektórych szkołach specjalnych nie ma klas, tylko są grupy wsparcia dla dzieci. W tej chwili prawo wyraźnie stanowi, że wychowawca to osoba opiekująca się klasą w szkole.

Głosowanie: za – 9 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/10/03 12:01:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/10/03 12:01:10 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/09/06 10:59:42 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/09/06 10:57:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/08/29 09:50:33 nowa pozycja