Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.9.2.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 7 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Leszek Duklanowski - Członek Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Członek poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Ocena przygotowań zamówień publicznych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2019.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia


Komisja w wyniku głosowania przyjęła protokół z dnia 02.04.2019r. (za-5)


Ad. pkt. 3.
Ocena przygotowań zamówień publicznych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2019.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Duklanowski przywitał gości, uzasadnił potrzebę  omówienia tematu dot. zadań inwestycyjnych i stanu ich przygotowania w kontekście zamówień publicznych. Chciałby to na koniec tego roku zweryfikować  z wykonaniem inwestycji.

Głos zabrał Michał Przepiera-Zastępca Prezydenta Miasta.

Przypomniał, że jeżeli chodzi o wydatki finansowe- wszelkie informacje są do wglądu,  dostępne i jasne w opisie. Odnośnie budżetu majątkowego- odpowiada na niego kilka Wydziałów merytorycznych, jak np. WGK, Biro,WIM. Została powołana również Spółka Inwestycje Miejskie, która jest obecnie w procesie  tworzenia.

Jeżeli chodzi o Wydział Inwestycji Miejskich- funkcjonują w oparciu o przetarg nieograniczony. Zajmują się inwestycjami aktualnie w budowie, sprawami gwarancyjnymi, reklamacjami i sprawami formalno-prawnymi(w tym zezwolenia na inwestycje drogowe), również sprawy związane  z gruntami(wykupy gruntu oraz odszkodowaniem za utracone mienie), WIM zajmuje się również społecznymi inicjatywami lokalnymi. Odnośnie przetargów- Miasto pracuje w trybie i zgodnie z planem –czyli budżetem inwestycyjnym.

Glos zabrała p.dyr. Iwona Miller-Rutkowska- Biuro Zamówień Publicznych.

Poinformowała, ze Biuro to przede wszystkim prawnicy, którzy zajmują się wnioskami o przeprowadzenie przetargu(ze wszystkich Wydziałów UM). Realizowane SA one pod kątem formalno-prawnym w oparciu o praw zamówień publicznych. W chwili obecnej toczą się 24 postępowania, w tym 6 postępowań jest aktualnie z WIM.

Pani dyr. Miller omówiła procedury dot.  obsługi formalno-prawnej. Przypomniała, że w każdej chwili można   dokonać u niej w Biurze wglądu do wszelkiej dokumentacji. W przypadku zamówień publicznych pracują w oparciu o plan. Informacja jest dostępna w BIP na stronach miasta.

Zgodnie z nowymi przepisami, wszelkie zmiany do planu trzeba będzie aktualizować  co kwartał.

Prezydent Michał Przepiera omówił następnie aktualnie trwające zamówienia:

- Przetarg na przebudowę ul. Granitowej- – przetarg rozstrzygnięty, bez umowy, sprawa wraca do BZP)

- Przebudowa ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ulicy Szafera od al. Wojska Polskiego do nowo wybudowanego skrzyżowania o ruchu okrężnym typu RONDO z ul. Modrą i ul. Romera. Wybudowane zostanie torowisko tramwajowe, wydzielone pomiędzy jezdniami z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano pas autobusowo-tramwajowy PAT wraz ze wspólnymi przystankami autobusowo-tramwajowymi.

Inwestycja obejmuje również budowę pętli tramwajowo – autobusowej przy Hali Widowiskowo-Sportowej. Ponadto w celu optymalnego skomunikowania Hali Widowiskowo-Sportowej oraz pętli tramwajowo-autobusowej z nowoprojektowaną ulicą Szafera.  W okolicy pętli zaplanowano również budowę trzech obiektów Park & Ride dla samochodów osobowych oraz jednego obiektu Bike & Ride.

- CH Ster- tramwaj do Mierzyna-W ramach zadania przebudowana zostanie trasa tramwajowa na odcinku od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej wraz  z budową drugiego toru oraz wybudowy zostanie nowy odcinek dwutorowy od ul. Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli Mierzyn. Zaplanowano również zabudowę rozjazdu w torze nr 2 przed wjazdem na Rondo Gierosa, który umożliwi wjazd na torowisko od strony ul. Okulickiego/Kwiatowej.
Inwestycja obejmuje również przebudowę północnej jezdni ulicy Ku Słońcu na odcinku od ul. Krętej do ul. Przygodnej (najtańsza oferta, która wygrała  nie spełnia wymagań miasta)

Iwona Miller- trwają czynności sprawdzające te firmę, wiadomo, że wykonawca zszedł poprzednio 2 razy z placu budowy. Ostatecznie sprawę badać będzie Krajowa Izba Odwoławcza. Wykonawca musi złożyć wyjaśnienia, potem cała procedura i następnie  procedury odwoławcze. Dodała, że kilka inwestycji w tym ul. Arkońska, CH Mierzyn, ul.Szafera, ul.Granitowa są uwzględnione na wspólnym wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Przewodniczący Duklanowski poruszył kwestie inwestycji po przetargu np. ul. Arkońska czy Centrum Żeglarskie- to przykłady inwestycji realizowanych poza WIM. Radny uważa, że to Inwestycje Miejskie powinny prowadzić inwestycje, a nie wydziały, które się na tym nie znają.

Prezydent Przepiera wyjaśnił, że WIM zajął się już tym tematem, pewne sprawy zostały wyprostowane. Chciał tez dodać, że Miasto bardzo dużą wagę  przykłada do kwestii finansowych, więc wszystkie procedury są  tu zachowane.

Następnie Prezydent omówił inwestycje, które są już rozpoczęte, stwierdził, że nie ma zagrożeń wykonania zadań, są  poszczególne przesunięcia czasowe(np. TME budowa Sali gimnastycznej) czy pętla Arkońskie-Niemierzyn. Są też przesunięcia w przetargach( Międzyodrze-układ drogowy, Modra-Koralowa, węzeł Głębokie).

L.Duklanowski zadał  pytanie, co z ulicą 26-kwietnia i  planowaną tam  linią tramwajową?  

Prezydent Przepiera  stwierdził, że jest przymiarka do prac, ale w perspektywie unijnej brak jest środków na dofinansowanie tego zadania. Do roku 2023 nie będzie dofinansowania dla żadnych torowisk w mieście. Dodał również, że bardzo żmudne jest przygotowanie inwestycji do realizacji pod względem formalno-prawnym  i zdecydowanie dłużej przygotowuje się dokumenty niż realizuje samo zadanie.

Radni zapoznali się z informacją  Prezydenta nt. stanu przygotowania inwestycji w bieżącym  roku. Informację  przyjęto bez zajmowania stanowiska w sprawie.

 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Członek Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Leszek Duklanowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/06/06 09:41:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/06/06 09:41:58 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/05/14 12:39:18 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/30 09:57:34 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/04/30 09:54:38 nowa pozycja