Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.24.2020
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 27 STYCZNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ul. Wincentego Pola - wizyta komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ul. Wincentego Pola - wizyta komisji.


W dalszej części porządku obrad komisja spotkała się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna przy ul. Wincentego Pola w Szczecinie.

Prezentację zadań PSS-E dokonała p. E. Król–Paskulska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie (materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Szczecińska stacja  ma pod nadzorem ponad 11 800 obiektów w mieście, rocznie wykonuje ok. 7 tys. kontroli, wydaje ok. 2 tys. decyzji administracyjnych i ponad 500 opinii. Do samego działu Higieny Komunalnej wpływa w roku około dwustu skarg od mieszkańców (min. dot.  warunków mieszkaniowych, zawilgoconych lokali, hałasu, jakość wody, szczurów, karaluchów). Sanepid w tym budynku istnieje od 2003 roku, wcześniej zajmowali trzy budynki na terenie m. Szczecina i to było bardzo kłopotliwe. Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w Szczecinie w roku 2019 i w styczniu 2020 r. można uznać za dobrą (w 2019r. odnotowano 219 zachorowań na boreliozę to jest o 45 zachorowań więcej, aniżeli w analogicznym okresie 2018r., - hospitalizacji wymagało 12 pacjentów. W roku 2019 zarejestrowano w Szczecinie epidemię wyrównawczą odry. Zachorowały 33 osoby, 12 wymagało hospitalizacji, 330 osób z otoczenia chorych zaszczepiono dodatkowo przeciwko odrze.

 

W dalszej części obrad radni zadawali pytania:

Radna S. Biernat-poruszyła problem wszawicy u dzieci szkolnych i przedszkolnych , jakie działania podejmuje wtedy Sanepid?

E. Król– Paskulska – problem trudny z uwagi na małe kompetencje, podejmują się roli mediatora, rozmawiają z rodzicami informują o profilaktyce, w rodzinach dysfunkcyjnych posiłkują się pomocą psychologa  MOPR-u.Tym  zajmuje się Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, który realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania oraz higieny wypoczynku i rekreacji.

Radny W. Dzikowski- zapytał o przepisy prawne, spotkał się ze skargami osób prowadzących działalność w kioskach typu RUCH,  do sprzedaży drobnych produktów potrzebny jest dostęp dowody.  

E. Król– Paskulska- musi być dostęp do wody, jak się sprzedaje produkty spożywcze otwarte.Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku najczęściej stwierdza nieprawidłowości podczas kontroli takie jak niewłaściwy stan sanitarno-techniczny zakładu, brak orzeczeń lekarskich zatrudnionego personelu, brak kontroli wewnętrznej opartej na zasadach systemu HACCP, niewłaściwe sprzątanie i dezynfekcja sprzętu i pomieszczeń, obecność szkodników, przeterminowane produkty, przetrzymywanie środków spożywczych poza urządzeniami chłodniczymi, brak informacji o alergenach itd.. 

 Radny W. Dąbrowski-  zapytał o gruźlicę – jakie środowiska dotyka; możliwości prawne pomocy w przypadku pojawienia się w lokalu mieszkalnym tzw. ” zbieracza”, który znosi do domu wszystkie odpady, nadzór nad gabinetami prywatnymi i prawidłowa sterylizacja narzędzi.

 E. Król– Paskulska- jeżeli chodzi o porównanie zachorowań na gruźlicę w 2018r i 2019r to stosunek jest 67 do 72. W 2019r. podobnie jak w roku ubiegłym  wystawiono jedną decyzję administracyjną dot. osoby, która samowolnie opuściła szpital przed zakończeniem leczenia p/prątkowego. Choroba dotyka nie tylko osoby zaniedbane, ale młode zajęte pracą, żyjące w stresie. W sprawie tzw. „ zbieraczy” możliwości prawne są niewielkie, ale współpracują z zarządcą, który często na własny koszt chce usunąć zanieczyszczenia. W ramach współpracy  z MOPR-em szukają rodzin aby wystąpić sądownie o możliwość pomocy. Sterylizacja narzędzi jest cały czas pod ochroną sprawdzają gabinety.

Radna M. Myśliwec - czy o kontroli należy uprzedzić?

E. Król-  jeżeli jest terminowa to tak, muszą wskazać kontrolowanemu datę, jeżeli wynika ze skargi to nie.

Radny W.Dzikowski- musimy powróci do wniosku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpłatne przejazdy komunikacją miejską  dla pracowników powiatowego sanepidu w godzinach pracy. W poprzedniej kadencji taki wniosek nie uzyskał akceptacji.

E. Król Paskulska- taka decyzja bardzo ułatwiłaby prace jednostce.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/01/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/02/17 13:55:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/02/17 13:55:46 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/07 12:49:29 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/20 08:56:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/07 10:25:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/07 10:22:34 nowa pozycja