Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.28.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 14 STYCZNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny - prezentacja działalności ze szczególnym uwzględnieniem zadania "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej". Plany na przyszłość.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 09.09.19 przyjęto w głosowaniu za – jednomyślnie (radni przez aklamację przyjęli zapisy protokołu zgłoszone przez radną E. Łongiewską – Wijas).

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 01.10.19 przyjęto w głosowaniu za – jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19.11.19 przyjęto w głosowaniu za – jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 10.12.19 przyjęto w głosowaniu za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny - prezentacja działalności ze szczególnym uwzględnieniem zadania "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej". Plany na przyszłość.


R. Walaszkowski – Dyrektor Biura SOM – przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, w jaki sposób ta inwestycja wpływa na zjawisko wykluczenia transportowego?

R. Walaszkowski – powiedział, że 3 gminy tworzące SOM nie były dotychczas organizatorem transportu i były wykluczone komunikacyjnie (Stare Czarnowo, Stepnica i Nowe Warpno). W tej chwili inwestycja w kolej metropolitalną oraz środki i programy rządowe sprawiają, że jest możliwość z tego wykluczenia aktywnie się wydobyć.

M. Biskupski – zapytał, czy brana jest pod uwagę budowa nowych stacji roweru miejskiego przy głównych węzłach?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że takie stacje powstaną przy Węźle Łękno i Węźle Głębokie. Niezależnie od inwestycji SKM. Miasto chce też wejść z rowerem miejskim  w rozwiązanie, które jest niezależne od stacji, wzorowane na hulajnogach i skuterach.

M. Biskupski – zapytał o wiadukt na ul. Pomorskiej: zadanie, które „spadło” na listę rezerwową.

M. Przepiera – wyjaśnił, że zlecono wykonanie dwóch programów funkcjonalno – użytkowych: na ul. Jagiellońską i ul. Pomorską. Miasto zabiega teraz o dofinansowanie tych zadań. Na zadanie przy u. Jagiellońskiej jesteśmy na liście rezerwowej i prawdopodobnie dostaniemy tu dofinansowanie. Ul. Pomorska nie zmieściła się na listach. Jeśli do połowy roku nie uzyskamy tych pieniędzy, to w tej perspektywie nie zdążymy tego zrobić. Prezydent podkreślił, że Miasto tego zadania samo nie udźwignie. „Zabiegamy aktywnie o środki z budżetu centralnego na ten cel”.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/01/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/02/18 13:58:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/02/18 13:58:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/01/07 10:50:06 nowa pozycja