Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.28.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 14 STYCZNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny - prezentacja działalności ze szczególnym uwzględnieniem zadania "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej". Plany na przyszłość.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 09.09.19 przyjęto w głosowaniu za – jednomyślnie (radni przez aklamację przyjęli zapisy protokołu zgłoszone przez radną E. Łongiewską – Wijas).

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 01.10.19 przyjęto w głosowaniu za – jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19.11.19 przyjęto w głosowaniu za – jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 10.12.19 przyjęto w głosowaniu za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny - prezentacja działalności ze szczególnym uwzględnieniem zadania "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej". Plany na przyszłość.


R. Walaszkowski – Dyrektor Biura SOM – przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, w jaki sposób ta inwestycja wpływa na zjawisko wykluczenia transportowego?

R. Walaszkowski – powiedział, że 3 gminy tworzące SOM nie były dotychczas organizatorem transportu i były wykluczone komunikacyjnie (Stare Czarnowo, Stepnica i Nowe Warpno). W tej chwili inwestycja w kolej metropolitalną oraz środki i programy rządowe sprawiają, że jest możliwość z tego wykluczenia aktywnie się wydobyć.

M. Biskupski – zapytał, czy brana jest pod uwagę budowa nowych stacji roweru miejskiego przy głównych węzłach?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że takie stacje powstaną przy Węźle Łękno i Węźle Głębokie. Niezależnie od inwestycji SKM. Miasto chce też wejść z rowerem miejskim  w rozwiązanie, które jest niezależne od stacji, wzorowane na hulajnogach i skuterach.

M. Biskupski – zapytał o wiadukt na ul. Pomorskiej: zadanie, które „spadło” na listę rezerwową.

M. Przepiera – wyjaśnił, że zlecono wykonanie dwóch programów funkcjonalno – użytkowych: na ul. Jagiellońską i ul. Pomorską. Miasto zabiega teraz o dofinansowanie tych zadań. Na zadanie przy u. Jagiellońskiej jesteśmy na liście rezerwowej i prawdopodobnie dostaniemy tu dofinansowanie. Ul. Pomorska nie zmieściła się na listach. Jeśli do połowy roku nie uzyskamy tych pieniędzy, to w tej perspektywie nie zdążymy tego zrobić. Prezydent podkreślił, że Miasto tego zadania samo nie udźwignie. „Zabiegamy aktywnie o środki z budżetu centralnego na ten cel”.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/01/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/02/18 13:58:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/02/18 13:58:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/01/07 10:50:06 nowa pozycja