Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.35.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 25 MAJA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 26 maja br.

- 102/20 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Nastrojowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 26 maja br.

- 102/20 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Nastrojowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.


Projekt uchwały nr 102/20 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Nastrojowej do kategorii dróg gminnych  na terenie Gminy Miasto Szczecin

Prezentacji uchwały dokonał P. Adamczyk

Komisja w wyniku głosowania: za- 8  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

Projekt uchwały nr 109/20  zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Prezentacji uchwały dokonał M. Przepiera – Zastępca prezydenta m. Szczecina-biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację, w której znalazły się podmioty działające w branży gastronomicznej, propozycją stanowiącą odpowiedź na postulaty przedsiębiorców o stworzenie warunków umożliwiających w najbliższym sezonie letnim choćby częściowe odrobienie strat finansowych poniesionych w okresie od marca 2020 r. proponujemy uchwałę, która wprowadza niższą o 90% stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego związanego z prowadzeniem działalności w formie ogródków gastronomicznych.

P. Adamczyk- przyjęli czasowe rozwiązania do końca września br; dla przedsiębiorców prowadzących ogródki gastronomiczne w ramach pakietu rozwiązań przewiduje się: 90% zniżki – do końca września, możliwość wyjścia na zewnątrz tym lokalom, które nie miały dotychczas ogródków, możliwość zajęcia pasa ruchu drogowego, tam gdzie będzie jest to możliwe wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

P. Słowik- podziękował za tą uchwałę, że przedsiębiorcy maja możliwość wyjścia na ulicę.

Radny M. Pawlicki- w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości podziękował za wysłuchanie również ich wniosków w tej sprawie, jest to ukłon w stronę przedsiębiorców. Jednak uchwałę otrzymali 10 minut przed komisją, jest to nieprawidłowy tryb pracy.

M. Przepiera- przyjmuje uwagi, ale pamiętajmy w jakich warunkach działamy, musieliśmy poczekać na opinię środowisk a także konsultowali dokument  ze służbami wojewody.

Komisja w wyniku głosowania: za- 8  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny P. Słowik– prosi o zwrócenie uwagi na przykoszenie traw na miejscach strategicznych utrudniających organizacje ruchu w pasie ruchu drogowego. Super, że nie kosimy zieleni bo susza, ale musimy dbać o bezpieczeństwo.

P. Adamczyk- dziś odbędzie się spotkanie w tym temacie.

Radna M. Myśliwiec- w pasie ruchu  drogowego są nasadzenia typu krzewy  np. na ul. Arkońskiej poprzez niekoszenie a nawet nie pielenie zginęły w gąszczu.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- trzeba sprawdzić umowę z  wykonawcą, bowiem często są zapisy obligujące go do koszenia i pielenia jeszcze przez okres ok. 2-3 lat od czasu zakończenia inwestycji.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/05/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/06/24 09:00:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/06/24 09:00:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/26 13:43:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/26 13:11:12 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/26 09:27:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/21 08:13:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/21 08:12:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/21 08:11:38 nowa pozycja