Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.18.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 28 SIERPNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nieodpłatne przekazanie materiałów drogowych z depozytu.
4. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta.

•232/19 - pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
•233/19 - zmiany przebiegu ulicy Łowieckiej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
•234/19 - pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ulicy Przyszłości oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie Gminy Miasto Szczecin
•235/19 - zaliczenia drogi łączącej ulicę Walecznych z ulicą Jasną w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej „Turkusowa" do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
•260/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
•261/19 - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim, dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania:

  • za- 7 ( jednogłośnie)  przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 19.06.br
  • za- 8 ( jednogłośnie)  przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 03.07.br


Ad. pkt. 3.
Nieodpłatne przekazanie materiałów drogowych z depozytu.


Komisja  w wyniku głosowania: za -  8 (jednogłośnie)  zaopiniowała pozytywnie przekazanie materiałów drogowych  z depozytu dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych " Górki Ustowskie " (pismo z  08.08.2018) - załącznik nr 3 do protokołu.  

Radny Ł.Kałubowski- prosi, aby w dokumentach  opinujących przekazanie materiałów drogowych z depozytu umieszczać informacje nt. aktualnej  ilości materiałów pochodzących z odzysku jakimi dysponuje miasto.

Zastępca Dyrektora ZDiTM S. Fritsch zobowiązał się do powyższego.   


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta.

•232/19 - pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
•233/19 - zmiany przebiegu ulicy Łowieckiej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
•234/19 - pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ulicy Przyszłości oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie Gminy Miasto Szczecin
•235/19 - zaliczenia drogi łączącej ulicę Walecznych z ulicą Jasną w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej „Turkusowa" do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
•260/19 - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
•261/19 - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim, dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”


projekt uchwały  nr  232/19 w sprawie  pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

 

Wprowadzenia dokonał p. S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM

Komisja w wyniku głosowania: za- 7, wstrzym.- 1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały bez uwag i dyskusji

projekt uchwały  nr 233/19 w sprawie  zmiany przebiegu  ulicy Łowieckiej  zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin

Wprowadzenia dokonał p. S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM

Komisja w wyniku głosowania: za- 9 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały bez uwag i dyskusji

projekt uchwały  nr 234/19 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ulicy Przyszłości oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie Gminy Miasto Szczecin

Radny W. Dąbrowski-  prosi aby bardziej rozbudowywać uzasadnienia douchwał,jeśli powołujemy się na pismo Marszałka to niech będzie to załącznik do uzasadnienia.

p. S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM – przyjmuje te uwagi, kolejne uchwały będą zawierać bardziej merytoryczne  uzasadnienia.  

Komisja w wyniku głosowania: za- 9 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały bez uwag i dyskusji

projekt uchwały nr  235/19 w sprawie  zaliczenia drogi łączącej ulicę Walecznych z ulicą Jasną w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej „Turkusowa" do kategorii dróg powiatowych  na terenie Gminy Miasto Szczecin

Wprowadzenia dokonał p. S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM

Komisja w wyniku głosowania: za- 9 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały bez uwag i dyskusji

projekt uchwały nr  260/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała K. Bogusławska Dyrektor  WZP

Przewodnicząca Komisji J.Balicka – na jakim poziomie jest dofinansowanie    zakupu ładowarek do zasilania autobusów elektrycznych?

K.Bogusławska -  zakup ładowarek odbywa się w ramach Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska - 50%.

Komisja w wyniku głosowania: za- 9 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały bez uwag

projekt uchwały nr 261/19 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim, dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”

Wprowadzenia do tematu dokonała K. Bogusławska Dyrektor WZP

Komisja w wyniku głosowania: za- 9 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały bez uwag i dyskusji


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła do wiadomości  pisma:

  1. Straży Ochrony Kolei dot.  SPP,  wraz z odpowiedzią Prezydenta m. Szczecina w sprawie- załącznik nr 4 do protokołu ( nr 958 w rejestrze BRM)
  2.  firmy Uma Poland w sprawie wykazu nr 49/2019 , wraz z odpowiedzią Prezydenta m. Szczecina w sprawie- załącznik nr 5  do protokołu  ( nr 1004 w rejestrze BRM)
  3.  mieszkańców ulicy Urlopowej w sprawie  planu  zagospodarowania przestrzennego   nr 1068 w rejestrze ) – załącznik nr 6 do protokołu

Przewodnicząca Komisji J. Balicka - poinformowała, iż na jej ręce wpłynął wniosek w sprawie budowy kładki na ul.Chopina skieorwany przez Spółdzielnię Mieszkaniową ARS – przekaże komisji na kolejne  posiedzenie.

Radna M. Myśliwiec- podkreśliła, iż nikt nie zwracał się do RO z prośba o opinię.

Radny J. Posłuszny- przed podjęciem decyzji zastanówmy się nad wykorzystaniem kładek, obserwował nowo wybudowaną na Pomorzanach i uważa, iż jej potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Ponadto wnosi o zajęcie się przez komisję sprawą zagospodarowania odpadów na terenie miasta, po wprowadzeniu nowych zasad.

A. Szotkowska Zastępca Prezydenta– prosi o uwzględnienie  tej informacji w harmonogramie prac komisji  w miesiącu październiku br. (po okresie rozliczeniowym).

Radna M. Myśliwiec – poruszyła problem pilotażowego programu tzw. prototypowania  na pl. Orła Białego, na rozwieszonych hamakach pojawiają się bezdomni, prosi aby odpowiednie służby zajęły się tematem.

A.Szotkowska Zastępca Prezydenta – właśnie w okresie prototypowania pojawiają się wszystkie plusy i minusy programu,  SM jest powiadomiona o tym i pilotuje teren.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/09/04 15:02:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/09/04 15:02:03 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/02 12:52:28 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/21 12:46:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/21 12:43:43 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/21 12:37:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/21 12:18:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/21 12:14:27 nowa pozycja