Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.26.2020
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 9 MARCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Odprawa roczna - Państwowa Straż Pożarna w Szczecinie.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Odprawa roczna - Państwowa Straż Pożarna w Szczecinie.


Podczas wizji lokalnej siedziby PSP radni wzięli udział w uroczystym otwarciu sali edukacyjnej dedykowanej dzieciom - głównie uczniom klas V. Kosztem 75 tys. zł zaadaptowano pomieszczenie, w którym uczniowie mają możliwość podnoszenia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa. Dzieci poznają specyfikę służby strażaka, uczą się unikać i rozpoznawać zagrożenia, z którymi mogą mieć do czynienia zarówno w domu jak i w szkole, oraz właściwie reagować w sytuacji niebezpieczeństwa. Wyposażenie sali to koszt dodatkowych 20 tys. zł.

Następnie K. Lesisz - Komendant Miejski PSP w Szczecinie - przedstawił i omówił wraz ze współpracownikami, materiał pt. „Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w roku 2019”. Powyższy materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/02/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/05/11 12:04:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/05/11 12:04:46 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/22 11:14:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/04/22 09:39:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/21 12:14:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/21 12:02:06 nowa pozycja