Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.21.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 19 KWIETNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 14:30
Zakończenie posiedzenia - 16:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (sfera "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego"),
- 85/21 zmieniająca uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie,
- 86/21 w spr. ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
- 93/21 w spr. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie,
- 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 95/21 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 96/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 97/21 w spr. przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 98/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 99/21 w spr. przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 100/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 101/21 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 102/21 w spr. przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 103/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 104/21 w spr. przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 105/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 106/21 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- w spr. nadania nazw ulicom (Jesiennych Liści, Wronia, Adriatycka) i skwerowi (Hallerczyków).
4. Analiza "Sprawozdania z z wykonania planu finansowego za 2020 rok instytucji kultury".
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 22.03.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (sfera "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego"),
- 85/21 zmieniająca uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie,
- 86/21 w spr. ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
- 93/21 w spr. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie,
- 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 95/21 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 96/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 97/21 w spr. przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 98/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 99/21 w spr. przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 100/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 101/21 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 102/21 w spr. przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 103/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 104/21 w spr. przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 105/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 106/21 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- w spr. nadania nazw ulicom (Jesiennych Liści, Wronia, Adriatycka) i skwerowi (Hallerczyków).


Projekt uchwały Nr 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (sfera "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego")

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła zmiany w budżecie wydziału w sferze „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont zabytkowych murów oporowych w ciągu u. Robotniczej).  Poinformowała o etapach tego zadania i o planowanym terminie jego zakończenia (2023 rok). Odpowiadając na pytanie radnego P. Słowika zapewniła, że uwarunkowania środowiskowe związane z wycinką i ochroną drzew na tym terenie, z pewnością zostaną wpisane w dokumentację.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o kwotę 600 tys. zł na Dom Skandynawski. Poprosiła o informację nt. tej instytucji kultury.

M. Waszak – wyjaśniła, że jest to działanie porządkowe. Te środki zostały uchwalone na początku prac nad budżetem Miasta. W tej chwili są jedynie przenoszone do TBS. Jest to korekta błędnego zapisu.

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – omówiła zmiany w budżecie Wydziału (zmniejszenie wydatków na TSR 2021, zwiększenie wydatków dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej). Omówiła także zadanie „zakup specjalistycznego wyposażenia dla Filharmonii Szczecińskiej” oraz zobowiązała się do przekazania kopii zamówienia Filharmonii na ww. zakup.

P. Bartnik – opowiedział się za dokonaniem zakupu. Zapytał, czy inne instytucje kultury będą mogły korzystać z tego sprzętu?

J. Leszczyńska -  poinformowała, że sprzęt będzie prawdopodobnie na stałe zainstalowany w Filharmonii. Możliwość korzystania z niego będzie tylko w sytuacji wynajmu sali.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o dotację dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej (wzrost o 1 mln zł): ile ma być scen, co ma być ich wyróżnikiem, jacy artyści mają być zaproszeni i co ma być kryterium ich wyboru? Poprosiła też o wyjaśnienie zapisu tego zadania w projekcie budżetu. Zapytała też o wymierne korzyści, jakich spodziewa się Miasto organizując imprezę „Fryderyki” w dobie pandemii.

J. Leszczyńska – wyjaśniła, że chodzi o środki ściągnięte z budżetu na organizację Regat. Zostały one przesunięte na projekt „Fryderyki”, do budżetu Agencji Artystycznej. Ad. szczegółowy program – dyrektor zwróci się do Agencji o szczegółowy kalendarz i informacje, o które pyta radna.

P. Słowik – zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Poprosił o przekazanie radnej Łongiewskiej- Wijas pisemnej odpowiedzi na zadanie pytania.

E. Łongiewska – Wijas – stwierdziła, że bez powyższych informacji, Komisja nie ma wiedzy, co głosuje. Zgłosiła, że w tej sytuacji nie będzie brała udziału w głosowaniu.

W głosowaniu: za – 11, 0 – przeciw, 2 – wstrzym. Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Projekt uchwały Nr 85/21 zmieniający uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie

J. Leszczyńska – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy uwagi Wojewody będą skutkować zmianami statutów pozostałych instytucji kultury?

J. Leszczyńska – powiedziała, że nie: nie wszystkie statuty otrzymały takie uwagi od Wojewody.

U. Pańka – zapytała, czy wiemy, kogo zaprasza Dyrektor do tego zespołu konsultacyjnego?

J. Leszczyńska – zmiana polega na tym, aby Dyrektor domu kultury nie musiał konsultować składu tego zespołu z Organizatorem. Jest to wyłączna kompetencja Dyrektora.

P. Słowik – przypomniał, że w momencie uchwalania tej uchwały, radni dysponowali opinią prawną, z której wynikało, że dyskutowany zapis jest zgodny z prawem.

J. Leszczyńska – potwierdziła, ze na każdym etapie tworzenia uchwały, jej zapisy są konsultowane z prawnikami. W tym przypadku prawnik stoi na stanowisku, by dokonać sugerowanego zapisu w Statucie.

E. Łongiewska – Wijas – poprosiła o przesłanie opinii Wojewody w tej sprawie oraz o sprawdzenie, które z 13 naszych instytucji kultury mają taki zapis w swoim statucie. Radna powiedziała też, że powinniśmy zaufać obywatelskości i demokracji i oddać Dyrektorowi możliwość powoływania zespołu doradczego, bez konsultacji z Organizatorem.

G. Zielińska – przypomniała, ze każde rozstrzygnięcie nadzorcze wskazuje niezgodne z prawem zapisy uchwały.  Jednocześnie Wojewoda nie może kreować zapisów uchwały. Radna zapytała, czy Wojewoda wskazał taką niezgodność?

J. Leszczyńska – powiedziała, że tak: wskazane są przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W głosowaniu: 9 – za, 3 – przeciw, 1 – wstrzym. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 86/21 w spr. ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,

J. Leszczyńska – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

M. Ussarz – zapytał o opinię Rady Osiedla do tej uchwały.

J. Leszczyńska – poinformowała, że Rada Osiedla Stołczyn zaopiniował ten projekt uchwały negatywnie, argumentując to obawą przed likwidacją filii Nr 46 oraz tym, że dwie filie doprowadzą do podziału osiedla na dolne i górne. Dyrektor po raz kolejny zapewniła, że nie jest zamiarem Miasta likwidowanie Filii Nr 46 i że pozostanie ona w zasobach MBP.

M. Żylik – poinformował, że zebrał ponad 500 podpisów mieszkańców za utworzeniem Filii Nr 55 na ul. J. Romana.

P. Bartnik – uznał, że ta uchwała jest sukcesem: w trakcie trwającego przez wiele miesięcy sporu udało się doprowadzić do sytuacji, w której Stołczyn będzie miał dwie filie biblioteki na swoim terenie (jako jedyna dzielnica w Szczecinie).

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że utworzenie nowej filii biblioteki to jest zawsze święto. Przypomniała, że mamy takie osiedla, gdzie nie ma żadnej biblioteki. Sytuacja, gdy na małym osiedlu pojawiają się dwie filie, wymaga uzasadnienia. Przypomniała również negatywną opinię Rady Osiedla. „Będziemy głosować przeciwko mieszkańcom” - stwierdziła.  Powiedziała, że martwi ją tryb, w jakim ta biblioteka powstaje („na telefon”). Pyta, co zaistniało, że chcemy zmienić status filii przy ul. Nad Odrą, która jest w remoncie od 3 lat, z tymczasowej na stały? Radna zaproponowała, by odłożyć decyzję w tej sprawie do czasu poznania pełnego jej kontekstu. Zapytała też, gdzie jest dyrektor MBP? Chciałaby od niego usłyszeć, jakie są plany, jaka jest strategia rozwoju Biblioteki?  W otrzymanym od niego dokumencie nt. restrukturyzacji sieci MBP jest zapis, że przeniesienie Filii 46 na osiedle Bukowo jest najlepszym rozwiązaniem.  Nie mając pełnej wiedzy radna nie weźmie udziału w głosowaniu.

J. Leszczyńska – przypomniała, że wielokrotnie były podejmowane dyskusje dotyczące MBP i Filii 46. Wielokrotnie potwierdzano to, że filia ta pozostanie w strukturze MBP. Dyrektor nie wie, czemu Rada Osiedla zaopiniowała ten projekt uchwały negatywnie: być może potrzebują więcej czasu i po zakończonym remoncie, kiedy F46 wznowi działalność, nie będą mieli już obaw. Poinformowała też, że to dyrektor Marcinowski zwrócił się do urzędu z prośbą o utrzymanie Filii 55, która cieszy się dużą popularnością. Poinformowała także, że Prezydent Soska, w piśmie skierowanym do Rady Osiedla Stołczyn, po raz kolejny potwierdził, że Filia 46 pozostanie, po zakończonym remoncie, w strukturze MBP.

E. Łongiewska – Wijas – „rozumiem, że i gwarantuje Pani, że Filia 46 nie zostanie zlikwidowana i spokojnie mogę zagłosować za powstaniem filii na ul. Romana?”

J. Leszczyńska – powiedziała, ze wszystkie działania, które podejmują, zmierzają do tego, aby ta filia pozostała w strukturze MBP. Słowa Prezydenta są rzetelnym potwierdzeniem tego, że ta filia pozostanie w strukturze Biblioteki.

P. Słowik – przypomniał, że na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta głosowano pakiet uchwał dotyczących likwidacji filii bibliotecznych. Filia nr 46 została z tego pakietu wykreślona.  Następnie poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

W głosowaniu: za – 11, przeciw – 0, wstrzym – 1 Komisja zaopiniowała projekt uchwały Nr 86/21 pozytywnie.

Pozostałe projekty uchwał postanowiono zaopiniować na kolejnym posiedzeniu Komisji.


Ad. pkt. 4.
Analiza "Sprawozdania z z wykonania planu finansowego za 2020 rok instytucji kultury".


Ww. punkt postanowiono omówić na kolejnym posiedzeniu Komisji.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/04/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/05/19 14:44:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/05/19 14:44:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/23 13:09:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/14 08:44:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/14 08:44:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/13 15:19:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/13 14:27:24 nowa pozycja