Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.27.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 15 STYCZNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Jan Posłuszny - Wiceprzewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Przedstawienie nowej wersji - koncepcji schroniska dla zwierząt.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 10 jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji z dnia 11 grudnia br. bez uwag. 


Ad. pkt. 3.
Przedstawienie nowej wersji - koncepcji schroniska dla zwierząt.


P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ– przypomniał analogie powstania schroniska dla bezdomnych zwierząt, dokumenty po korekcie są złożone w WUiAB  czekają  na pozwolenie na budowę. Tak, aby jeszcze w marcu mogła ruszyć procedura przetargowa dla wyłonienia wykonawcy inwestycji, której realizacja miałaby się rozpocząć jeszcze w bieżącym roku, a potrwać 18 miesięcy. W działaniach miasta temat jest bardzo ważny. Po stronie prezydenta jest determinacja, aby zrealizować tę inwestycję. Ubiegłoroczny przetarg zakończył się niepowodzeniem. Miasto chciało przeznaczyć 16 mln. zł.   a wykonawcy oszacowali zadanie na blisko 30 milionów złotych.

Witold Opaliński, architekt przygotowujący projekt budowy schroniska– omówił założenia nowego projektu:  schronisko przy ul. Południowej ma zajmować ok. 2 tysięcy metrów. Nie będzie się składało z 7 pawilonów, tylko z 5. Z pierwotnie planowanego miejsca dla 120-140 psów, powstanie dla nich 80 indywidualnych boksów. Nie zostanie zbudowany osobny Dom Kota, tylko wyodrębnione miejsce . Jednak powstaną pozostałe pomieszczenia zaplecza lekarsko-weterynaryjnego, administracyjnego i magazynowego, szpitalik, chłodnia, sala spotkań zwana też edukacyjną. Tyle że wszystkie w cenie kosztorysowej o około 40 procent niższej niż początkowo zakładano (oszczędność rzędu ok. 1 tys. zł na 1 mkw.). W ten sposób udało się odchudzić projekt o około czterdzieści procent pierwotnie zakładanych kosztów.

Radna G. Zielińska- czy ten etap koncepcji był uzgodniony z ZUK-em (czy mamy ustalenia na piśmie?). Czy przewidziano monitoring? Zastanawia ja co było przyczyną tak dużej różnicy w kosztach budowy schroniska ok.17 milionów złotych.

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ  - cała dokumentacja zawierająca kilka segregatorów jest do wglądu dla radnych. Decyzja o budowie schroniska jest podjęta.Została zmniejszona wartość kosztorysowa inwestycji, ale pierwotne funkcje placówki zachowano, przetrag oparty jest na wartości ryczałtowej. Budujemy obiekt na kilkadziesiąt lat, zapewniając współczesne standardy opieki nad zwierzętami. a  ZUK nie zgłaszał żadnych uwag.

Witold Opaliński- monitoring był zaprojektowany w starym projekcie i nadal jest przewidywany. Koncepcja cały czas jest konsultowana z ZUK-iem.

Radny J. Posłuszny- jakie są terminy dla realizacji inwestycji.

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ- projekt schroniska już został przekazany Wydziałowi Urbanistyki i Administracji Budowlanej, gdzie czeka na uzyskanie pozwolenia na budowę. W marcu - Rada Miasta ma uchwalić korektę budżetu Szczecina, wprowadzając zapis na rzecz budowy schroniska w wysokości minimum 6 mln zł. Także w marcu ma ruszyć procedura przetargowa dla wyłonienia wykonawcy inwestycji. Na podstawie odrębnego zamówienia publicznego, zostanie uporządkowany teren pod przyszłe schronisko, chcą rozpocząć  w bieżącym roku,  z terminem realizacyjnym określonym na 18 miesięcy.

Radny M. Ussarz– zapytał o elementy granitu zastosowane w wykończeniu? O sposób ogrzewania schroniska.  

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ- projekt rezygnuje z budowy zielonych dachów, ale nie innych minimalizujących koszt przyszłego utrzymania proekologicznych rozwiązań, jak choćby pompy ciepła i fotowoltaniki. Wykończenie granitowe będzie tylko w elementach ogrodzenia

Radny P. Słowik- czy jest możliwość rozbudowy schroniska? Czy przewidujemy funkcję hotelu dla zwierząt

P. Adamczyk- całość zachowa lekką i funkcjonalną konstrukcję modułową, co pozwoli  na dołączenie kolejnego pawilonu, np. dla psów lub z myślą o komercyjnych boksach hotelowych dla zwierząt właścicielskich ( na razie regulamin ZUK nie pozwala na taka funkcję).

Radna G. Zielińska– wyraziła obawę, że przetarg znów nie wyjdzie. Co wtedy? Jest zaniepokojona faktem, że korekty dokumentacji projektowej nie były konsultowane z Zakładem Usług Komunalnych, zarządzającym obecnym schroniskiem. Kto będzie operatorem schroniska ?

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ  - do przetargu podejdziemy po raz trzeci. Nie planujemy zmiany operatora nowego schroniska, więc pozostanie nim ZUK.

Radny M. Pawlicki- zapytał o symulację kosztów utrzymania schroniska? Czy wzrośnie zatrudnienie?

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ  - przenosiny na ul. Południową nie będą się wiązały ze zwiększeniem zatrudnienia w tej placówce. Pomoc wolontariuszy będzie tak samo mile widziana.

Radny M. Żylik- popiera utworzenie hotelu dla zwierząt, należy zmienić regulamin ZUK-u.

Rdana G. Zielińska   wnosi o przekazywanie na bieżąco komisji informacji nt. stanu zaawawnsowania prac nad realizacją inwestycji budowa schroniska dla bezdomncyh zwierząt  w Szczecinie.

Komisja w wyniku głosowania : za - 10 jednogłośnie przyjęła ww.wniosek. 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radna D. Jackowski- wnosi aby na jednej z komisji zająć się tematem przetargu na obsługę komunikacji porozumienie Dobra- Kołbasko- Szczecin, przedstawić krótką informację na ten temat.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jan Posłuszny
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/01/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/01/22 11:41:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/01/22 11:41:00 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/15 15:08:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/15 15:08:10 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/09 09:33:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/09 09:33:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/09 09:18:42 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/09 09:13:53 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/09 09:11:57 nowa pozycja