Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.2.2018
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 301/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn
- 302/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo
- 303/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
- 304/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
- 305/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
- 306/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo
- 307/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo
- 308/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław
- 309/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
- 310/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
- 311/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze
- 312/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
- 313/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
- 314/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka
- 315/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko
- 316/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
- 317/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
- 318/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
- 319/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce
- 320/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
- 321/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
- 322/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
- 323/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
- 324/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
- 325/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
- 326/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
- 327/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ
- 328/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód
- 329/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
- 330/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
- 331/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
- 332/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo
- 333/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
- 334/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica
- 335/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
- 336/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
- 337/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodnicząca Komisji Urszula Pańka powiedziała, że wpłynęła opinia prawna (zał. 3 do protokołu), która stwierdza, iż Miejska Komisja Wyborcza nie ma podstaw prawnych do opiniowania projektów uchwał. Zapytała czy zakres ujęty w statucie mówiący o opiniowaniu wyklucza opiniowanie innych projektów uchwał.

Radca Prawny Hanna Durka odpowiedziała, że Miejska Komisja Wyborcza jest organem wyborczym, co znajduje potwierdzenie w zapisach § 45 Statutów Osiedli, do zadań którego należy przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad osiedli. Zakres kompetencji jest szczegółowo określony w §47 statutów osiedli. Celem MKW nie jest uprawnienie wykonywania zadań Rady Miasta określonych w §15 Statutu Miasta, a zatem nie można jej uznać za stałą komisję REM w rozumieniu zapisów § 23 Statutu Rady Miasta i wobec tego nie mają do niej zastosowania zapisy zawarte w § 24 Statutu, w tym opiniowanie projektów uchwał RM.

Urszula Pańka zaproponowała zmianę zapisu punktu na omówienie.

Radna Dominika Jackowski zapytała czy opinia jest wiążąca i Komisja powinna się poruszać w katalogu 21 punktów art. 36 statutu osiedla.

Hanna Durka odpowiedziała, że Komisja powinna poruszać się w tym katalogu 21 punktów.

Wobec tego Dominika Jackowski złożyła wniosek formalny o wycofanie z opiniowania projektów uchwał w sprawie zmian statutów osiedli.

Komisja w wyniku głosowania: za-3; przeciw-1; wstrzym.-0 przyjęła ww. wniosek.

Urszula Pańka zaproponowała o wprowadzenie do porządku obrad punktu 3: Omówienie projektów uchwał o nr: 301/18-337/18.

Komisja w wyniku głosowania: za-4; przeciw-0; wstrzym.-0 przyjęła ww. wniosek.

Urszula Pańka zapytała co Komisja może omawiać.

Hanna Durka odpowiedziała, że Komisja może zapoznać się z zapisami w projektach uchwał, a w trakcie realizacji sygnalizować, jednak  nie jest to pojęcie opinii.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 28 listopada 2018 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-4; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Omówienie projektów uchwał o numerach:
- 301/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn
- 302/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo
- 303/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
- 304/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
- 305/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
- 306/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo
- 307/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo
- 308/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław
- 309/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
- 310/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
- 311/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze
- 312/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
- 313/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
- 314/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka
- 315/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko
- 316/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
- 317/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
- 318/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
- 319/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce
- 320/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
- 321/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
- 322/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
- 323/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
- 324/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
- 325/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
- 326/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
- 327/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ
- 328/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód
- 329/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
- 330/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
- 331/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
- 332/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo
- 333/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe
- 334/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica
- 335/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
- 336/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
- 337/18 - zmiany uchwały w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz


Arkadiusz Lisiński Radny Rady Osiedla Żelechowa zapytał, która komisja Rady Miasta powinna zaopiniować zmiany do projektów statutów.

Hanna Durka odpowiedziała, że Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności.

Wobec braku pytań dotyczących projektów uchwał w sprawie zmian statutów Przewodnicząca zamknęła punkt 3.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Urszula Pańka zaproponowała, aby wybrać Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny Marek Kolbowicz głosił kandydaturę radnego Przemysława Słowika na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny Przemysław Słowik wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzym.-0, Komisja wybrała radnego Przemysława Słowika na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

Komisja zapoznała się z korespondencją:

  • rezygnacją Pani Ewy Lamparskiej z pracy w RO Kijewo (zał. 4 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 1 w wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 5) oraz wystosowała pismo powołujące p. Agnieszkę Różę Drewnowską (zał. nr 6) w skład rady.
  • Opinią prawną w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych (zał.7).
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/01/17 09:50:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/01/17 09:50:36 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/31 13:10:16 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/07 08:51:00 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/06 12:56:02 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/06 12:55:37 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/06 12:27:01 nowa pozycja