Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.23.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 15 LUTEGO 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie uchwał na sesje Rady Miasta
33/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
34/21 - powołania spółdzielni socjalnej „Meritum”,
35/21 - podwyższenia wysokości minimalnych kwot pomocy dla osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
36/21 - przyjęcia programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 6 ( jednogłośnie ) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 25 stycznia br. bez uwag.  


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesje Rady Miasta
33/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
34/21 - powołania spółdzielni socjalnej „Meritum”,
35/21 - podwyższenia wysokości minimalnych kwot pomocy dla osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
36/21 - przyjęcia programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,


Projekt uchwały 33/21 - zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 85 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,

Wprowadzenia do tematu dokonał Marcin Kowalski Zastępca Dyrektora WSS

 

Komisja w wyniku głosowania:  za- 6 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 

Projekt uchwały 34/21 - powołania spółdzielni socjalnej „Meritum”

 

Wprowadzenia do tematu dokonał Marcin Kowalski Zastępca Dyrektora WSS

 

Komisja w wyniku głosowania:  za- 6 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 

Projekt uchwały 35/21 w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych kwot pomocy dla osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Wprowadzenia do tematu dokonał Marcin Kowalski Zastępca Dyrektora WSS

 

Komisja w wyniku głosowania: za- 6 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Projekt uchwały nr 36/21 w sprawie przyjęcia programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

Projekt uchwały omówiła Dyrektor M. Waszak  WM i RSPN

Radna S. Biernat- zwróciła uwagę na fakt, iż na prawobrzeżu jest tylko dzienny dom seniora, czy uwzględnili w programach, iż jest potrzeba powstania całodobowego domu na tym terenie ?

M. Waszak- jeśli taka potrzeba zostanie zgłoszona będą ją analizować we współpracy z MPOR-em oraz  WSS.

Komisja w wyniku głosowania:  za- 6 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/02/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/03/23 10:43:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/03/23 10:43:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/23 10:39:09 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/17 11:35:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/17 11:28:08 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/09 12:20:50 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/09 10:59:41 nowa pozycja