Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.47.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 24 CZERWCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 12:15

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Ciąg dalszy prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Ciąg dalszy prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.


D. Wacinkiewicz- Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że do projektu Studium zgłoszono ok. 450  wniosków/ uwag. Kilka z tych propozycji zostało już przyjętych przez Prezydenta. W tej chwili Studium wchodzi w procedurę formalną: konsultacje i opiniowanie zewnętrzne. Po zakończeniu tych uzgodnień, we wrześniu, projekt dokumentu zostanie formalnie skierowany do radnych.

M. Zienko-Göçmenler – Biuro Planowania Przestrzennego Miasta – omówiła prezentację „Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Szczecina 2030 – zmiany po konsultacjach” (załącznik nr 3 do protokołu).

Ł. Kadłubowski – zapytał, czy po tym etapie procedury radni otrzymają informację nt. uwag złożonych do projektu Studium i czy będą mieli jeszcze możliwość złożenia swoich propozycji do tego dokumentu.

Z. Fiuk – Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta -  potwierdziła.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że do przedstawionego dokumentu wpłynęło 451 uwag. Prezydent na ostatnim spotkaniu podkreślał ich wysoki poziom i celność. Radna jest zdziwiona, że tak mało z nich zostało uwzględnione. Choćby wniosek o przeznaczenie terenu na Os. Arkońskim (dawne boisko sportowe przy ul. Chopina) na cele rekreacyjne. Proponowanie przeznaczenia zaledwie 25% terenu na cele sportowe i rekreacyjne wydaje się radnej zbyt małe.

Z. Fiuk – Dymek – wyjaśniła, że teren przy ul. Chopina należy do ZUT. Zaproponowany procent zabudowy wynika z wniosku ZUT. Te  25% to teren, który uczelnia urządzi i odda mieszkańcom. Powiedziała też, że w tym rejonie jest kilka parków, a uczelnia ma swoje plany w stosunku do tego terenu, związane także z budową nowych obiektów dydaktycznych. Przedstawiona propozycja to wynegocjowany kompromis.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/06/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/09/01 09:48:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/09/01 09:48:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/07/01 14:24:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/06/16 10:18:16 nowa pozycja