Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.2.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 7 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Procedura uchwalania budżetu Miasta.
3. Prezentacja projektu budżetu Miasta na rok 2019.
4. Opiniowanie projektów uchwał Nr:
- 284/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok,
- 285/18 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
-286/18 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Procedura uchwalania budżetu Miasta.


I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – przedstawiła i omówiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

Ł. Kadłubowski, P. Sowik - zapytali, czy radni otrzymają wnioski mieszkańców i informacje nt. tego, które z nich zostały uwzględnione w projekcie budżetu?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – zapewnił, że wnioski mogą być udostępniane. Nie widzi problemu, by takie wnioski udostępnić radnym.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, ile wynosi procentowe zadłużenie w wydatkach bieżących? Określone zgodnie z założeniami ustawodawcy?

I. Bobrek – poinformowała, że ustawodawca zmienił sposób ustalania ograniczenia do zaciągania długu. Wskaźnik 60% nie obowiązuje samorządów. Generalnie samorządy muszą się zmieścić w określonej kwocie obsługi zadłużenia (spłata odsetek i kapitału). W 2018 roku 13% dochodu ogółem moglibyśmy przeznaczyć na obsługę zadłużenia. Dziś mamy ok. 3% dochodu przeznaczone na ten cel i to jest dla nas podstawowy wskaźnik. Udział zadłużenia w dochodach bieżących wynosi ponad 50%.


Ad. pkt. 3.
Prezentacja projektu budżetu Miasta na rok 2019.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał Nr:
- 284/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok,
- 285/18 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
-286/18 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku.


Projekt uchwały Nr 284/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok

I. Bobrek – omówiła zmiany w budżecie bieżącym.

M. Przepiera – wraz z obecnymi na Sali dysponentami omówił zmiany w budżecie majątkowym Miasta.

P. Bartnik – ad. zadanie „modernizacja cmentarzy komunalnych” zapytał o służbowe auta ZUK parkujące w niedzielę na niewielkim parkingu przy 1. Bramie Cmentarza Centralnego.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – poinformował, że ZUK (w porozumieniu z projektantem) przygotował projekt zmian, z myślą o miejscach parkingowych oraz organizacji handlu w obrębie cmentarza w dniu 1 listopada.

Ł. Kadłubowski – ad. zadanie „budowa szkoły przy ul. Kredowej” zapytał o termin jego realizacji.

M. Przepiera – poinformował, że dziś jest spotkanie w tej sprawie. Z punktu widzenia formalnego nadal jesteśmy w terminach. W marcu/ kwietniu ma nastąpić wejście wykonawcy na plac budowy. „Czekamy na program naprawczy, jaki przedstawią nam dziś przedstawiciele firmy”.

P. Bartnik – ad. zadanie „Węzeł Łękno” zauważył, że ta inwestycja zamknie ruch w dużej części miasta. Jednocześnie trwa budowa w okolicach Arkonki. Zapytał, czy obie rzeczy będą zablokowane?

M. Przepiera – przyznał, że tak będzie. W samym ciągu al. Wojska Polskiego jest 6 inwestycji realizowanych m.in. środkami unijnymi, gdzie terminy są b. ściśle określone i nieprzekraczalne. Ten stan potrwa prawdopodobnie do wakacji 2019 roku.

Ł. Kadłubowski – zapytał o inwestycje na ul. Wapiennej/ Andersena.

M. Przepiera – wyjaśnił, że przewidywany termin realizacji tego zadania to rok 2020/21. Wcześniejsze zamkniecie kolejnych ulic byłoby zbyt wielkim utrudnieniem dla mieszkańców. Odpowiadając na pytanie o budowę basenu w SP10 poinformował, że termin zakończenia budowy wyznaczono na koniec marca.

E. Łongiewska – Wijas zapytała o przyczyny zmniejszenia budżetu na Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach.

M. Przepiera – zapewnił, że zadanie nie jest zagrożone. 2 mln złotych zostaną przesunięta na przyszły rok. Zadanie ma być zakończone w terminie, w przyszłym roku.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o przyczyny zakończenia inicjatywy uchwałodawczej zadania „konserwacja i renowacja obiektu zabytkowego” oraz o zmniejszenie o 600 tys. zł środków na realizację zadania „Willa Lentza”.

P. Bartnik – zaproponował, by szczegółowe pytania składać na posiedzeniach merytorycznych komisji, w których wezmą udział dysponenci poszczególnych kwot. Zaproponował także, by pozytywnie zaopiniować wszystkie trzy projekty uchwał (dwa ostatnie wynikają z przedstawionej i omówionej uchwały budżetowej).

Projekt uchwały Nr 284/18w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok- zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie. 

Projekt uchwały Nr 285/18w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne- zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie. 

Projekt uchwały Nr 286/18 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku- zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/11/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2018/12/28 11:04:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2018/12/28 11:04:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/06 13:26:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/06 13:26:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/06 09:49:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/11/30 12:56:15 nowa pozycja