Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.22.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawozdanie z działań podjętych w zakresie przeznaczenia środków z „Małych dotacji” dla Rad Osiedli na zakup maseczek.
4. Raport na temat szczecińskiego sportu w dobie epidemii:
- funkcjonowanie klubów sportowych,
- sytuacja zawodników,
- "odmrażanie" szczecińskiego sportu.
5. Dotacje dla klubów sportowych.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół nr 0012.8.21.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Za - 7, wstrzym. - 2


Ad. pkt. 3.
Sprawozdanie z działań podjętych w zakresie przeznaczenia środków z „Małych dotacji” dla Rad Osiedli na zakup maseczek.


Przewodniczący Patryk Jaskulski - odczytał sprawozdanie przekazane mailowo przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

Treść sprawozdania:

Po ostatniej Komisji i decyzji o zakupie maseczek ze środków z tzw. "Małych dotacji":

1) stanowisko Komisji przesłane zostało do jednostek pomocniczych w tym samym dniu, w którym odbyło się posiedzenie Komisji, tj. w piątek 24.04. br,

2) Rady odpowiedziały na zapytanie odnośnie wyboru - zakupu maseczek wielorazowych gotowych czy zakupu materiału do uszycia maseczek - w rezultacie w odpowiedzi, jedna Rada - Gumieńce zdecydowała się na zamówienie: 50% kwoty na zakup maseczek, 50% środków na materiał, pozostałe Rady wnoszą o zakup gotowych maseczek. Kilka Rad zwróciło uwagę na potrzebę zakupu maseczek także dla dzieci,

3) WGK rekomenduje zakup według wytycznych - 1/3 maseczek dla dzieci , 1/3  maseczek "M" damskie, 1/3 maseczek "L" męskie,

3)  w oparciu o uzgodnienie WGK przygotowuje wniosek o przesuniecie środków finansowych do Biura Obsługi Urzędu, celem dokonania zakupu przez Miejską Jednostkę Organizacyjną na bazie wcześniej dokonanego przez tę jednostkę zakupu maseczek i posiadanych w tej mierze doświadczeń.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - dodał, że cała procedura powinna zająć kilka dni. Jeśli chodzi o to, jak maseczki będą rozdzielane, to Wydział Gospodarki Komunalnej się nad tym zastanawia, w związku z tym, że niektórzy Radni sugerują, aby rozdzielać maseczki proporcjonalnie do ilości mieszkańców danego osiedla. Wydział Gospodarki Komunalnej zapewnił także, że wszelkie kwestie związane z podziałem maseczek zostaną przedyskutowane z Komisją.

Radny Łukasz Kadłubowski - zapytał o to, czy istnieje lista Rad Osiedli, które nie odpowiedziały w terminie, oraz jak będzie wyglądała dystrybucja maseczek na osiedlu Żelechowa?

Przewodniczący Patryk Jaskulski - poinformował, że nie dostał informacji, że Rady Osiedla nie odpowiedziały, więc zakłada, że wszystkie odpowiedziały w terminie. Jeśli chodzi o osiedle Żelechowa, to jak już wspomniał, decyzje będą podejmowane kiedy maseczki zostaną zakupione, więc ten temat jeszcze wróci.

Artur Brończyk - Przewodniczący RO Majowe - zapytał o to, czy Komisja brała pod uwagę zakup profesjonalnych maseczek z przeznaczeniem dla lekarzy?

Przewodniczący Patryk Jaskulski - poinformował, że Komisja brała pod uwagę różne scenariusze i podjęła decyzje w toku debaty. Dla Komisji ważne było, aby pieniądze w pewnym sensie "pozostały w Radach Osiedli", w związku z tym, że żadnego rodzaju wydarzenia przez nie organizowane nie będą mogły się w tym roku odbyć.

Radna Jolanta Balicka - poinformowała, że otrzymała bardzo dużo głosów od Rad Osiedli, które z rozżaleniem wypowiadały się, że nikt z nimi takiej decyzji nie skonsultował i nie zaprosił do dyskusji. Przypomniała, że dobrą praktyką w komisjach jest konsultowanie tego typu decyzji z Radami Osiedli. Wyraziła swoje zdziwienie, że na dzisiejsze posiedzenie Rady Osiedla także nie są zaproszone. Powiedziała, że w jej odczuciu w Komisji powinien też uczestniczyć fachowiec w dziedzinie maseczek. Zwróciła uwagę na to, że maseczki powinny spełniać standardy, a materiały, z których zostaną wykonane były najwyższej jakości (przewiewne i w miarę możliwości z filtrem).

Przewodniczący Patryk Jaskulski - wytłumaczył, że idea przeznaczenia środków z "Małych Dotacji" pojawiła się z inicjatywy Zastępcy Prezydenta - Pana Przepiery, który zapewnił, że pomysł ten został skonsultowany z większością Rad Osiedli, które przyjęły go dobrze. Jeśli chodzi o zaproszenie Rad Osiedli na posiedzenie, to istniały obawy, że większa ilość osób uczestniczących w posiedzeniu online może znacząco utrudnić obrady z powodów technicznych. Odnosząc  się do zarzutu o brak fachowca podczas dyskusji, zachęcił do śledzenia na bieżąco porządków obrad zwoływanych posiedzeń i zgłaszania swoich ewentualnych uwag. Odnosząc się do uwagi o jakość maseczek, to powiedział, że rozmawiał na ten temat z WGK, który poinformował, że dokłada starań aby zamówione maseczki były jak najlepszej jakości (biorąc także pod uwagę to, że zbliża się lato i dobrze, aby maseczki były przewiewne). Przypomniał, że są to maseczki wielorazowe, więc one nie będą posiadały stałego filtru, jednak zadeklarował, że zwróci uwagę, aby miały one możliwość włożenia takiego filtru.

Radny Przemysław Słowik - przypomniał, że Komisja wyszła z inicjatywą, aby dać wybór Radom Osiedli, czy chcą maseczki kupić, czy część pieniędzy przeznaczyć na materiały. Powiedział, że nie jest zadowolony z jakości maseczek pochodzących od Prezydenta i rozdawanych przez Miasto. Rady Osiedla szyją maseczki znacznie wyższej jakości.

Radny Łukasz Kadłubowski - zgłosił wniosek formalny o przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - przyjął do realizacji wniosek Radnego Kadłubowskiego, zamknął listę mówców, umożliwiając wypowiedź osobom zgłoszonym wcześniej do głosu.

Radna Dominika Jackowski - poinformowała, że nie istnieją żadne standardy maseczek wielorazowych. Są one także trudnodostępne, dlatego Rady Osiedla podejmują inicjatywę ich szycia, konsultując to z ekspertami.

Radna Urszula Pańka - przypomniała, że każdy z mieszkańców widzi porządek obrad planowanego posiedzenia i jeśli faktycznie zależy mu na tym, aby w nim uczestniczyć, to poprosi o link do spotkania i go otrzyma. Ponadto temat maseczek powinien nas raczej łączyć, niż dzielić, ponieważ wszystkim leży na sercu dobro mieszkańców.


Ad. pkt. 4.
Raport na temat szczecińskiego sportu w dobie epidemii:
- funkcjonowanie klubów sportowych,
- sytuacja zawodników,
- "odmrażanie" szczecińskiego sportu.


Przewodniczący Patryk Jaskulski - przywitał przedstawicieli szczecińskich klubów sportowych (MKL Szczecin – lekkoatletyka, MKP Szczecin – pływanie, Husaria Szczecin – Karate Kyokushin, Olimpia Szczecin – piłka nożna, Sandra SPA Pogoń Szczecin – handball, Fundacja SKT/Promasters – tenis). Poprosił o wprowadzenie Dyrektora Wydziału Sportu.

Krzysztof Kupis - Dyrektor Wydziału Sportu - poinformował, że zaraz po ogłoszeniu zamknięcia obiektów sportowych Wydział poprosił Prezydenta o zgodę na treningi dla szczecińskich olimpijczyków. Taka zgoda została wydana, jednak funkcjonowała ona jedynie dwa dni, ponieważ ze względu na obostrzenia została ona cofnięta. Nastąpiło wówczas zamknięcie obiektów, odwołanie treningów i imprez sportowych. Wydział Sportu kontaktował się z klubami na temat treningów online, jednak kluby same z siebie postarały się jak najszybciej dostosować w ten sposób do nowej sytuacji. Na początku kwietnia został przygotowany plan otwarcia obiektów sportowych. Wydział wystąpił do Prezydenta o zgodę na uruchomienie "Małych dotacji" dla sportu, ponieważ po ogłoszeniu pandemii środki zostały "zamrożone". Została wydana zgoda na dotacje w wysokości 50 tys. Uzyskano także zgodę na przeprowadzenie konkursu na młodą ekstraklasę, jednak w okrojonej kwocie. Konkurs olimpijski decyzją Skarbnika i Prezydenta pozostaje w zawieszeniu (około 15 maja ma zostać podjęta decyzja). Kilka konkursów zostało jeszcze do przeprowadzenia. Aktualnie Wydział zajmuje się głównie rozliczaniem dotacji za rok 2019, przygotowaniem stypendiów zwykłych i olimpijskich, wsparciem dla klubów i stowarzyszeń. Jeśli chodzi o duże imprezy sportowe, to przewidywania nie są optymistyczne. W tym roku nie odbędą się między innymi Mistrzostwa Świata w Tańcu Towarzyskim. Odnośnie II etapu "odmrażania" sportu: Wydział wystosował do Prezydenta rekomendacje, jakie obiekty sportowe powinny być otwarte w pierwszej kolejności (m.in. Stadion Lekkoatletyczny na ul. Litewskiej, korty tenisowe, tor kolarski, boisko na ul. Witkiewicza). Na wszystkich obiektach zabezpieczone zostaną środki dezynfekujące dla sportowców. 29-31 maja wraca do działania ekstraklasa. Pierwsze mecze będą odbywały się bez udziału kibiców. Będziemy przestrzegać rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - zapytał o to, czy na dzień dzisiejszy sportowcy mają jak trenować?

Krzysztof Kupis - Dyrektor Wydziału Sportu - poinformował, że do tej pory sportowcy trenowali indywidualnie we własnych domach. Obiekty są przygotowane do otwarcia, czekamy na moc prawną. Informacje dotyczące sposobu treningu zostały rozesłane do klubów. Na pewno ulegną zmianie godziny, ponieważ musimy przestrzegać ograniczeń dotyczących 6 osób, które mogą jednocześnie trenować. Zastanawiamy się nad podzieleniem obiektów na strefy, aby jednocześnie mogło trenować więcej osób.

Radny Mirosław Żylik - odnosząc się do pomysłu podzielenia obiektu na ul. Litewskiej na strefy powiedział, że takie rozwiązanie można zastosować też na stadionach piłkarskich.

Ryszard Malec - Miejski Klub Pływacki - powiedział, że trudno wyrokować, jaki wpływ ta przerwa będzie miała na rezultaty sportowe, ponieważ po raz pierwszy taka przerwa nastąpiła w czasie sezonu. Zawodnicy jednak nadal trenują, chociaż w inny sposób i trening nie jest tak dobrej jakości, jak normalnie. Zwrócił uwagę na to, że zawodnicy są w większości uczniami i nie wiadomo, kiedy wrócą do szkoły. Specyfika jest taka, że zawodnicy potrzebują pływalni, a nie wiadomo, kiedy one zostaną otwarte. Otwarcie obiektów determinuje wszystkie działania sportowe, które możemy podjąć. Jeśli chodzi o bezpośrednią pomoc Radnych, to na ten moment jej nie potrzebujemy.

Radosław Ambroziak - Szczeciński Klub Sportowy "Husaria" Szczecin - przedstawił prezentację omawiającą działanie klubu w czasie pandemii koronawirusa (stanowi ona załącznik do protokołu). Od samego początku klub podjął decyzję o organizacji treningów online, ze względu na to, że w karate ryzyko zarażenia jest bardzo duże. Powstała projekt "mój dom moim dojo" oraz platforma komunikacji (na żywo) między trenerami, a trenującymi w domu. Prowadząc treningi online nie jesteśmy jednak w stanie ćwiczyć walki, która jest siłą klubu. Klub podjął działania zmierzające do ograniczenia kosztów utrzymania klubu oraz poszukiwania źródeł finansowania kosztów utrzymania klubu. Klub bierze też aktywny udział w przeciwdziałaniu pandemii (szycie maseczek). W dłuższej perspektywie klub może jednak potrzebować większego wsparcia finansowego ze strony Miasta oraz wsparcia w bezpiecznym "odmrażaniu" działalności klubu.

Kamil Witkowski - Miejski Klub Lekkoatletyczny  - poinformował, że w związku z zamknięciem obiektów 19 marca sportowcy przenieśli swoje treningi w teren, niestety w miarę wprowadzania kolejnych obostrzeń treningi także nie mogły się odbywać (specyfika lekkoatletyki). Organizowanie treningów online także w przypadku np. skoku o tyczce, czy biegu przez płotki jest niemożliwe. Kalendarz imprez lekkoatletycznych jest taki, że zawodnicy przygotowują się od października na sezon w od maja do września (w zależności od kategorii wiekowej). Kluczowy jest okres kwietnia/maja, czyli ten moment, w którym znajdujemy się obecnie, w którym zawodnicy nie mogą trenować. Problemem jest brak imprez sportowych, który równa się brakowi sponsorów. Kolejnym problemem jest to, że część kadry trenerskiej należy z racji wieku do grupy ryzyka. Możemy zmierzyć się także z odpływem zawodników, przez obawy ich i ich rodziców, co wpłynie na stawki członkowskie. Straty finansowe kształtują się w granicach 50-60 tys. zł (ok. 25% budżetu). Występują także problemy w zakresie spełnienia umów z Urzędem Miasta (ich modyfikacje się trudne, ponieważ sytuacja się zmienia), zatem oczekiwalibyśmy elastyczności w tej kwestii. Problemem jest też brak dotacji olimpijskiej, co do której decyzje przyjęliśmy z zaskoczeniem (znalezienie kolejnego olimpijczyka jest trudne, jeśli od nas odejdzie). Klub raczej się nie zamknie, ponieważ przetrwał już wiele na przestrzeni lat, ale nie wiemy w jakiej kondycji przetrwa. Klubowi mogłyby pomóc aneksowanie umów tegorocznych po okresie 31 grudnia (umowy wieloletnie mogłyby poprawić sytuację). Wyraził prośbę do MOSRiR, o obniżenie wysokości czynszu wynajmu obiektu. Przy rozmrażaniu sportu priorytetem powinien być sport wyczynowy. Problemem jest także to, że w wyniku wprowadzenie opłat za korzystanie z obiektów sportowych klub szczeciński jest traktowany tak samo jak każdy inny klub (nie mając żadnego priorytetu). Zaproponował obniżenie opłat dla szczecińskich klubów. Zwrócił uwagę na problemy prawne dotyczące otwarcia obiektów sportowych i tego, ile osób będzie mogło z nich jednocześnie korzystać.

Paweł Biały - Sandra SPA Pogoń Szczecin - podzielił sytuację klubu na dwie płaszczyzny: sportową i finansową. Jeśli chodzi o sytuację sportową, to jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ nasz sezon i tak się kończył, a cel sportowy został zrealizowany. Prowadzimy także Akademię, w której trenuje ok. 100 dzieci. Te zajęcia zostały niestety odwołane, jednak udostępniliśmy i wskazaliśmy źródła, gdzie można znaleźć treningi ogólnorozwojowe do przeprowadzenia samodzielnie. Jeśli chodzi o stronę finansową, to sytuacja jest dużo gorsza, ponieważ jest to branża, gdzie ogromną rolę odgrywają sponsorzy. Głównym sponsorem jest Sandra SPA, czyli firma z branży hotelarskiej, która ucierpiała na skutek pandemii. Jednak patrzymy w przyszłość pozytywne i jeśli Miasto nie zmieni swojego kierunku działań, to sobie z tym kryzysem poradzimy. Środowisko piłki ręcznej w obecnych czasach mocno się zintegrowało i każdy rozumie, że należy dążyć do ograniczania kosztów.

Przemysław Siewiński - Fundacja SKT/Promasters - powiedział, że w momencie zamknięcia obiektów sportowych klub został bez możliwości treningów, więc musiał się dostosować do nowej sytuacji. Zawodnicy mają indywidualne plany treningowe online. Tenis opiera się na rywalizacji, a sytuacja dotyczy wszystkich zawodników na świecie, więc nie przeniesie się to na spadek poziomu zawodników. Jeśli chodzi o sytuację finansową, to przez dwa miesiące wygenerowaliśmy ok. 70 tys. zł kosztów. Od 4 maja w ograniczonym zakresie wracamy na korty. Problem pojawia się przy kwestii działań komercyjnych, ponieważ nie można prowadzić szkółek. Pod znakiem zapytania stoją też półkolonie. Wystąpiliśmy o zwolnienie z bieżących opłat, staramy się skorzystać z programów rządowych i "tarczy".

Maciej Buryta - Olimpia Szczecin - powiedział, że jeśli chodzi o stronę sportową, to klub od samego początku skupił się na prewencji, aby po powrocie zawodników do treningów nie doświadczali kontuzji. W  jego opinii obniżenie poziomu sportowego zawodników nie jest kluczowe, ponieważ warunki zewnętrzne są takie same dla wszystkich zawodników. Treningi odbywają się online, od przyszłego tygodnia zawodnicy wrócą na boiska. Mamy ustalony już wstępny i podział na grupy treningowe. Problem, którego się obawiamy to dostępność obiektów, ponieważ jeśli może jednocześnie trenować tylko 6 osób, to z jednego treningu robią się cztery. Taka sytuacje będzie prawdopodobnie w każdym klubie i może to przynieść dużo problemów. Nie wiemy także, czy sezon 2019/2020 zostanie dokończony, ale nasz byt w ekstralidze nie jest zagrożony.

Paweł Adamczak - Klub Sportowy Świt Skolwin - powiedział, że zawnioskował do Wydziału Sportu o informację o to, czy Miasto zakłada przeprowadzenie konkursu dotacyjnego w drugim półroczu, a jeśli tak, to jak duża będzie obniżka kwot w stosunku do poprzedniego roku. Jako odpowiedź zostało zaproponowane przeprowadzenie wideokonferencji z przedstawicielami klubów sportowych. Uważa, że warto byłoby przeprowadzić takie spotkanie także z udziałem Radnych. W przypadku naszego klubu środki pochodzące z samorządu stanowią ok. 40% całości. Jako kluby jesteśmy w trudnej sytuacji i chcielibyśmy poznać plan. Poinformował, że są brani pod uwagę jako przykład klubu, który może znaleźć w II lidze na zasadzie podziału. Dostał także pytanie z Polskiego Związku Piłki Nożnej i potwierdził fakt, że klub chciałby uczestniczyć w rozgrywkach na szczeblu centralnym. Na pewno kibice chcieliby, aby poza Pogonią na szczeblu centralnym grał także jakiś inny, szczeciński klub. Jeśli taka możliwość się pojawi, to poprosił o to, aby Miasto pomogło doprowadzić obiekty do warunków licencyjnych (głównym problemem jest kwestia zadaszenia trybun na obiekcie w Skolwinie). Zaproponowaliśmy wykonanie projektu zadaszenia i zapewnienie pracowników, a po stronie MOSRiR zostałby zakup materiałów. Poinformował, że od września ruszają klasy piłkarskie w LO nr 18 i SP nr 11. Zaznaczył, że są jedynym klubem na Lewobrzeżu, który nie pobiera składek członkowskich od rodziców dzieci.

Radny Marcin Biskupski - złożył wniosek formalny, aby ostatni punkt porządku obrad posiedzenia przenieść na następne posiedzenie Komisji, ze względu na to, że jest on obszerny i na pewno będzie wiązał się z wieloma pytaniami. Poprosił Dyrektora Wydziału Sportu o to, aby na takie posiedzenie przygotował informacje o tym, w jaki sposób dotacje są przyznawane, jakie są kryteria, wytyczne itd.

 

Głosowanie nad przeniesieniem na następne posiedzenie punktu porządku obrad dotyczącego dotacji dla klubów sportowych

Za - 8 (jednogłośnie)

 

Radna Urszula Pańka - podziękowała przedstawicielom klubów za przedstawienie sytuacji. Przypomniała, że w poprzednich kadencjach sport miał odrębną Komisję, w tej kadencji jest to jedna z płaszczyzn zainteresowania Komisji. Podkreśliła, jak ważne jest, aby Radni zdawali sobie sprawę z aktualnej sytuacji w sporcie, a przedstawiciele klubów wiedzieli, że mogą w Komisji uzyskać wsparcie dla swoich działań. Zasugerowała, aby czas na wypowiedzi był następnym razem określony z góry, ponieważ ostatni mówcy muszą się zazwyczaj spieszyć.

Radny Mirosław Żylik - powiedział, że najważniejsze jest to, że przy wsparciu Miasta kluby dadzą sobie radę. Podziękował za dostosowanie się do nowej dla wszystkich sytuacji. Odnosząc sie do wypowiedzi Pana Pawła Adamczaka i ewentualnego spotkania, powiedział, że chciałby aby Radni także mogli w nim uczestniczyć i posłuchać o problemach szczecińskich piłkarzy.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - poprosił Dyrektora Wydziału Sportu o informację dla wszystkich Radnych Komisji dotyczącą tego, kiedy takie spotkanie będzie miało się odbyć.

Krzysztof Kupis - Dyrektor Wydziału Sportu - zaproponował, aby takie spotkanie zorganizować w ramach kolejnego posiedzenia Komisji, które będzie poświęcone dotacjom dla klubów piłkarskich.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - powiedział, że nie widzi przeszkód w takiej formule i zaakceptował propozycję. Zadeklarował, że zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich klubów piłkarskich. Podsumował posiedzenie, wyraził swoje zadowolenie, że współpraca między klubami, a Wydziałem Sportu układa się w tej trudnej sytuacji pomyślnie. Podziękował przedstawicielom klubów za podzielenie się informacjami oraz za podtrzymywanie ducha sportowego podczas czasu pandemii. W różnych wypowiedziach przewijały się kwestie związane z dotacjami dla klubów oraz konkursami olimpijskimi. Poprosił Dyrektora Wydziału Sportu o wstawienie się za klubami w rozmowach na temat dotacji, konkursu olimpijskiego oraz opłat za obiekty sportowe.

Krzysztof Kupis - Dyrektor Wydziału Sportu - poinformował, że odbyła się narada prezydencka, na której omawiane były kwestie związane z konkursem olimpijskim i wsparciem sportu profesjonalnego. Rekomendacja Wydziału Sportu jest taka, aby przekazane zostały całe kwoty. Decyzja ma zostać podjęte 15 maja. Co do próśb o obniżenie opłat za wynajem obiektów, takie wnioski najlepiej składać do Wydziału Sportu lub Prezydenta Soski. Będą one rozpatrywane indywidualnie przez Skarbnika. Do tej pory wpłynęło kilka takich wniosków i zostały pozytywnie zaopiniowane.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - zasugerował, że takie wnioski można także dać do wiadomości członków Komisji. W ten sposób Radni będą mogli w jakiś sposób monitorować te kwestie i w razie potrzeby interweniować.


Ad. pkt. 5.
Dotacje dla klubów sportowych.


W wyniku głosowania ten punkt porządku obrad został przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Patryk Jaskulski - poinformował, że kwestia Toru Motocrossowego, którą zajmowała się Komisja rozstrzygnęła się pomyślnie. Podpisano umowę między Klubem Motorowerowym, a Zakładem Usług Komunalnych, który dysponuje tym terenem.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/04/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/06/09 13:00:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/06/09 13:00:35 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/04/29 10:40:23 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/04/27 14:10:28 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/04/27 14:06:56 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/04/27 11:40:58 nowa pozycja