Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.30.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 14:30
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 209/21 w spr. nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Franciszka Knappa).
4. Opiniowanie wniosku Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o nadanie imienia "Generała Spiechowicza" ulicy w Szczecinie.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 06.09.21 został przyjęty w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 209/21 w spr. nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Franciszka Knappa).


B. Baran – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

U. Pańka – po raz kolejny zgłosiła swoje zastrzeżenie: zdaniem radnej duże obiekty takie jak place czy ronda powinny być poświęcone bohaterom zbiorowym, bądź wybitnym jednostkom. Z tego powodu radne wstrzyma się od głosu przy tym projekcie.

W głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrzym – 1 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie wniosku Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o nadanie imienia "Generała Spiechowicza" ulicy w Szczecinie.


Projekt uchwały Nr 217/21w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza).

B. Baran – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


B. Baran poinformował o opracowaniu i skierowaniu na sesję Rady Miasta projektu uchwały Nr 219/21  w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wawrzynowa). Radny zapoznał członków Komisji z treścią i uzasadnieniem ww. projektu.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała projekt uchwały Nr 219/21 pozytywnie.

Następnie B. Baran poinformował o tym, że aktualnie procedowany jest wniosek o nadanie nazwy "Rondo Portowców". Projekt uchwały w tej sprawie skierowany będzie na kolejną sesję Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji powiedział, że ww. projekt uchwały procedowany będzie na kolejnym posiedzeniu Komisji.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/10/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/12/07 13:20:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/12/07 13:20:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/10/21 13:04:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/10/13 11:21:37 nowa pozycja