Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.55.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 23 CZERWCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 29 czerwca.
-148 /21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia , a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdów
-149/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź w Szczecinie,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 10 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji  w dniu 9 czerwca br. 


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 29 czerwca.
-148 /21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia , a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdów
-149/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź w Szczecinie,


projekt uchwały  nr  148/21 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2021 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Wprowadzenia do tematu dokonał P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ – proponują zmianę w uchwale regulującej stawki za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych, rozszerzając uchwałę o zapisy dot. regulacji odholowania hulajnog elektrycznych na terenie miasta.

Radny P. Słowik – jak kwalifikować porzuconą hulujnogę, czy możemy ją odholować  czy wystarczy podnieść, obawia się aby  nie było kwestii spornych.

A.Ciszewska Zastępca Dyrektora WGK- musimy stosować przepisy prawa, czas pokaże, jak będą reagować firmy prowadzące wynajem hulajnog, to wypracuje zasady korzystania z hulajnog w przestrzeni miejskiej. Musimy szanować się nawzajem, ma nadzieję, że nauczymy się korzystać z nich rozsądnie. Rozmawiają z innymi miastami nie ma większych problemów, tylko Bydgoszcz zwracała uwagę na kryzys w zakresie nieprawidłowego korzystania z hulajnog.

P. Adamczyk- ewentualne usuniecie hulajnogi należy do firmy, są w kontakcie z firmami wypożyczającymi hulajnogi, pierwsza z nich zawarła umowę z osobą, która w imieniu firmy w przeciągu trzech godzin jest zobowiązana do usunięcia porzuconego sprzętu. Materia jest niebalna, prace legislacyjne trwały kilka lat.

Radny M. Ussarz- stawki na pozostałe pojazdy nie zmieniają się?

P. Adamczyk- tak pozostałe stawki pozostają bez zmian.

Radny R. Lewandowski– czy uchwała przyczyni się do dokonania zmian przez  firmy wypożyczające hulajnogi?

P. Adamczyk- wyjaśnił jw, iż pierwsza z nich zawarła umowę z osobą, która w imieniu firmy w przeciągu trzech godzin jest zobowiązana do usunięcia porzuconego sprzętu. Ponadto firmy chcą udokumentowania oddania hulajnogi np. przez zdjęcie pozostawionego sprzętu, jednak miasto nie ma przełożenia prawnego na firmy.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- w innych miastach jest regulamin korzystania z hulajnog elektrycznych, czy przewidujemy przygotowanie takiego dokumentu dla mieszkańców naszego miasta?

P. Adamczyk- odnośnie opracowania regulaminu dla działań SM w oparciu o zapisy ustawowe – sprawdzą czy jest taka regulacja w ustawie, może regulamin ma charakter  edukacyjny, zrobią wspólną akcje informacyjną.   

Komisja w wyniku głosowania: za – 11 (jednogłośnie) zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały   

projekt uchwały nr 149/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park§Ride) w Szczecinie

Wprowadzenia do tematu dokonał P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ

Komisja w wyniku głosowania: za – 11 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały   


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka – poinformowała, iż planuje w terminie  letnim zaległe wyjazdowe posiedzenia komisji, które z uwagi na pandemię zostały poprzekładane.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/06/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/08/26 11:26:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/08/26 11:26:14 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/23 10:05:03 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/16 13:08:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/16 12:53:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/16 07:06:05 nowa pozycja