Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.45.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 20 KWIETNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok,
- 78/21 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
- 79/21 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
- 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 95/21 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 96/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 97/21 w spr. przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 98/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 99/21 w spr. przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 100/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 101/21 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 102/21 w spr. przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 103/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 104/21 w spr. przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 105/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 106/21 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków.


4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 13.04.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok,
- 78/21 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
- 79/21 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
- 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 95/21 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 96/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 97/21 w spr. przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 98/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 99/21 w spr. przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 100/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 101/21 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 102/21 w spr. przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 103/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 104/21 w spr. przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 105/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 106/21 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków.D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Podkreśliła, że proponowane zmiany wynikają głównie z ostatecznego wyniku budżetowego roku 2020 oraz ze zmian przegłosowanych na styczniowej sesji Rady Miasta.

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła zmiany w budżecie Wydziału.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – omówiła zmiany w budżecie podległych Wydziałów. Poinformowała, że zmiany proponowane w sferze mieszkalnictwa wynikają z połączenia dwóch TBS-ów.

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła zmiany w budżecie Wydziału.

P. Bartnik – zapytał o lokalizację parkingu przy ul. Litewskiej.

M. Waszak – wyjaśniła, że jest to teren między szpitalem a ogródkami działkowymi.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił zmiany w wydatkach majątkowych Miasta.

Ł. Kadłubowski – zapytał o teren przy ul. Rugiańskiej: przetarg został przez ZBiLK unieważniony, pomimo, że zgłosiło się do niego aż 7 szczecińskich firm. Jednocześnie w autopoprawce pojawiło się urealnienie kwoty na to zadanie. Radny prosi o wyjaśnienie tej sytuacji.

M. Przepiera – powiedział, że otwarcie ofert nastąpiło już po sporządzeniu autopoprawki. Przypomniał, że to komisja przetargowa, niezależna w swojej pracy, dokonuje oceny ofert. Najpewniej uznała, że warto powalczyć o niższe ceny w drugim przetargu. Zmiana w budżecie jednak zostanie, bo nie wiemy, jakie oferty wpłyną na drugi przetarg.

E. Łongiewska – Wijas – zadała następujące pytania:

  • Czy są jakieś propozycje Miasta dot. budowy ścieżek rowerowych? W naszym budżecie powstają one głownie na wniosek mieszkańców.

M. Przepiera – powiedział, że w tym roku oddamy rekordową ilość kilometrów dróg rowerowych. Nie są to jednak drogi odrębne: powstają przy okazji budowy dużych inwestycji drogowych. Jako przykład podał Węzeł Łękno, Węzeł Głębokie, przebudowę ul. Hożej, ul. Modrej/ Koralowej.

  • Czy sięgamy po pomysły mieszkańców zgłoszone w ramach SBO – również i te, które nie wygrały w swojej edycji, ale zdobyły dużą ilość głosów i cieszyły się aprobatą mieszkańców? Radna nie oczekuje odpowiedzi na to pytanie w trakcie trwania posiedzenia Komisji.
  • ad. Szczecińska Kolej Metropolitalna – radna prosi o dyskusję, poznanie scenariuszy (również i negatywnych, w związku z zachowaniem partnerów rządowych). Pyta o zapis w budżecie związany ze zwiększeniem środków na ten cel.

M. Przepiera – przypomniał, że SKM to projekt, w którym mamy kilku partnerów. Problemy występują w firmie PKP PLK.  Scenariuszy w tej sytuacji jest wiele. Być może termin zakończenia inwestycji zostanie przesunięty w czasie. Zmiana w budżecie (przesunięcie) wynika z niewykonania finansowo pewnych zadań w ubiegłym roku. Prezydent zapewnił, że Miasto ma zamiar wywiązać się i zrealizować swoje zobowiązania.

P. Bartnik – zapowiedział, że jedno z posiedzeń Komisji Budżetu zostanie poświęcone Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej,

  • ad. zapis dot. wspierania rozwoju gospodarczego: „budowanie relacji z potencjalnymi przedsiębiorcami i inwestorami” – radna zapytała, co się za tym kryje? Jakie spektrum działań?

K. Bogusławska – Dyrektor Biura Zarządzania Projektami – wyjaśniła, że jest to szereg inicjatyw, m.in. wsparcie Rady Gospodarczej, „Dni Skandynawskie”, „Dni Polsko – Niemieckie”, projekt „Jest praca, jest klimat”. Generalnie zadania dotyczą współpracy ze środowiskiem biznesu. Szczegółowe informacje przekaże na piśmie.

  • Ad. środki na zakup samochodu służbowego dla ZBiLK (168 tys. zł) - radna zapytała, czy chodzi o samochód specjalistyczny?

M. Waszak – wyjaśniła, ze jest to samochód osobowy, do wykonywania zadań służbowych. Samochód, którym aktualnie dysponuje ZBiLK jest wieloletni i wymaga wymiany.

A. Szotkowska – zobowiązała się przekazać informację pisemną nt. parametrów, jakie spełniać ma nowy samochód.

  • Ad. 1 mln zł na „Fryderyki” – radna zapytała, gdzie są zapisane te środki?

D. Pudło – Żylińska- wyjaśniła, że kwota ta jest przeniesiona z rozwiązania części rezerwy przeznaczonej na TSR2021 i zasiliła dotację podmiotową dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Z tej dotacji podmiotowej 1 mln zł przeznaczono na dotację celową. Umowa będzie dostępna do wglądu w zasobach SAA.

  • Radna zauważyła, że słowo „covid” pojawia się w autopoprawce ponad 30 razy. Zapytała, jakie zmiany nastąpiły w materialnej tkance Miasta, motywowane zmianami kulturowymi, jakie przyniósł COVID?

P. Bartnik – przypomniał, że na każdej sesji Rady Miasta Prezydent przedstawia radnym informację nt. sytuacji covidowej w mieście.

  • Ad. Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Przygodnej – radna poprosiła o rozwinięcie tego tematu. Zadanie jest nowe, Komisja Kultury nie była o tym informowana.

M. Przepiera – wyjaśnił, że zadanie było dyskutowane od ubiegłego roku. Plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał tego typu jednostkę w tym miejscu. Zadanie pojawia się w budżecie teraz, bo przesądzono, kto to zaprojektuje (WIM) i jak poprowadzi od strony budowlanej. Na projekt przeznaczono 160 tys. zł.

E. Łongiewska – Wijas – cieszy się, że jest dostrzegana potrzeba budowy sieci CAL-i. Szkoda tylko, że dzieje się to w taki sposób. Największym atutem tego typu obiektów, w wymiarze społecznym, jest włączanie mieszkańców w proces ich tworzenia, jeszcze zanim powstanie budynek. Zapytała, czy możemy poznać siatkę CAL-i? Jakie były kryteria wyboru tych miejsc? Kto o tym decydował?

  • Ad prowadzenie strony internetowej „Wstąp do Śródmieścia” (ok. 500 tys. zł) - zapytała, co to jest? Kto jest beneficjentem tych środków? Jaki ma być długoterminowy efekt?

P. Bartnik – w związku z wyczerpaniem listy pytań zapowiedzianych przez radną, odebrał głos E. Łongiewskiej - Wijas i zakończył tę część posiedzenia Komisji.

R. Stankiewicz – poprosił o rozważenie kwestii, czy ścieżki rowerowe w Szczecinie powinny zabierać pas ruchu w jezdni? Takie rozwiązanie nie jest bezpieczne dla rowerzystów.

P. Adamczyk – powiedział, że te ścieżki nie znikną. Dzielimy dostępną przestrzeń pomiędzy rowerzystów i kierowców. To właśnie tworzenie w mieście szerokich, 3 – pasmowych dróg jest niebezpieczne dla ludzi.

P. Bartnik – zapytał o boisko na Bukowym: zwiększono środki na ten cel o 1 mln zł.

M. Przepiera – wyjaśnił, że to zadanie jest powiązane z SBO. Na ul. Kolonistów jest teren zabezpieczony na cele sportowo – rekreacyjne. Na jego cześć złożono wniosek o budowę boiska i ten projekt wygrał. W efekcie sporządzenia projektu budowlanego, uznano, że ze względu na ukształtowanie terenu (duże różnice poziomów, konieczność przesuwania dużych mas ziemi) należy zaprojektować całe jego zagospodarowanie. Takie rozwiązanie jest lepsze z punktu widzenia inżynierii budowlanej.

P. Adamczyk - odpowiadając na pytanie radnej E. Łongiewskiej – Wijas podał przykłady działań, które są pochodną SBO: pumptrack na Wielgowie (zwiększenie budżetu ponad szacowany w SBO), także modernizacja ścieżek w Parku Żeromskiego. Są przykłady, kiedy tak się dzieje.

M. Przepiera – podał kolejne przykłady, kiedy budżet SBO się rozbudowuje: CAL na Gumieńcach był wnioskiem zgłoszonym w SBO kilka lat temu. Nie wygrał ówczesnej edycji, jest jednak podejmowany teraz. Budowa boisk Arkonii – wartość szacowana na ok. 5 mln zł została przekroczono 3 krotnie w wyniku przetargu. Zadania z SBO generują różne konsekwencje.

Ł. Kadłubowski – zauważył, że w SBO bardzo często dochodzi do zwiększania kwot (Staw Brodowski, Rower Miejski, Park Warszewo-Podbórz). Podobnie jest w przypadku zwycięskiego projektu na Bukowie. Radny ma nadzieję, że projekt „Kurs na północ”, który nie wygrał tegorocznej edycji SBO, stanie się wyznacznikiem dla wielu radnych i zostanie zrealizowany w przyszłorocznym budżecie.

P. Bartnik – zapytał o rzeźbę „Cała naprzód”: czy uda się w tej kadencji?

M. Przepiera – wyjaśnił, że wszystko zależy od tego, czy pomimo problemów zdrowotnych, wykonawca wywiąże się ze swojego zobowiązania. W maju będzie znana ostateczna odpowiedź.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że nie otrzymała odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Nie wiedząc co jest poddane od głosowanie, nie weźmie w nim udziału.

P. Bartnik – poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały (z autopoprawką), prosząc jednocześnie o udzielenie odpowiedzi na piśmie radnej E. Łongiewskiej – Wijas.

Projekt uchwały Nr 77/21 w spr.zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rokzaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 2. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Projekt uchwały Nr 78/21 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 2. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Projekt uchwały Nr 79/21 zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 2. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Następnie przystąpiono do omawiania projektów uchwał zgłoszonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

E. Wolender,  E. Dominiak – Górska – Biuro MKZ – omówiły prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o refundację prac, które zostały zakończone – które z wniosków dotyczą takich prac?

E. Wolender – wyjaśniła, że w tym roku były dwa wnioski tego typu. Jeden spełniał wszystkie wymogi – okna na ul. Piłsudskiego. Prace wykonano w 2020 roku, kwota refundacji to 10 tys. zł.

E. Dominiak – Górska – zobowiązała się przekazać informacje nt. drugiego wniosku, po zakończonym posiedzeniu Komisji.

M. Biskupski – zaapelował, by nie głosować na uchwałę dot. dofinansowania dla PKP. Mamy z PKP problemy. Jest wiele sytuacji, w których zależy nam na pomocy ze strony kolei (np. chodnik przy ul. Turkusowej, który przebiega przez działkę należącą do PKP) i takiej pomocy nie otrzymujemy.  Radny zadeklarował też, że będzie głosował przeciwko wsparciu finansowemu dla najbogatszej instytcji, jaką jest kościół.

J. Balicka – zapytała o to, czy wśród omawianych wniosków są takie, które uzyskały dofinansowanie ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego?

E. Dominiak – Górska – także tą odpowiedź przekaże po posiedzeniu Komisji.

R. Stankiewicz – zapytał o kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa – czy Miasto może wpłynąć na właściciela tego budynku, by dokonał remontu elewacji?

E. Wolender – powiedziała, że ta parafia b. prężnie stara się o środki. Rozpoczęła od prac niezbędnych (remont dachu). Są przygotowane projekty remontu elewacji i zapewne ksiądz proboszcz będzie chciał go wykonać. Nasze środki na pewno w tym pomogą. Nie mamy jednak narzędzi, by przymusić właściciela do wykonania remontu, chyba, że stan obiektu grozi zniszczeniem.

S. Stankiewicz – zapytał o ul Pocztową 19: co się wydarzyło, że Miasto wspomogło Wspólnotę Mieszkaniową?

E. Wolender – przypomniała, że w zeszłym roku mieliśmy 5 dotacji dla wspólnot na remont elewacji. Naszym priorytetem jest teraz wspieranie także wspólnot i stowarzyszeń, wyjście poza krąg obiektów sakralnych.

E. Łongiewska – Wijas – odpowiedziała radnemu Biskupskiemu: zabytki nie mogą płacić za nieporozumienia polityczne. To jest nasze dziedzictwo kulturalne, świadectwo naszej przeszłości. Mamy do czynienia z ciekawym pomysłem na dworzec główny i każda forma historycznej dbałości o to miejsce jest niezwykle cenna.

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omówione projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestr zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrzym. - 0

Projekt uchwały Nr 95/21 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrzym. - 0

Projekt uchwały Nr 96/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 97/21 w spr. przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 98/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrzym. - 0

Projekt uchwały Nr 99/21 w spr. przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 100/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrzym. - 0

Projekt uchwały Nr 101/21 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 102/21 w spr. przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 103/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrzym. - 0

Projekt uchwały Nr 104/21 w spr. przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 105/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 106/21 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy najemczyni lokalu przy ul. Pocztowej będzie płacić wyższy czynsz?

A. Szotkowska – wyjaśniła, że czynsze komunalne dla lokali użytkowych i mieszkalnych są regulowane. W lokalu mieszkalnym nie mogą wzrosnąć więcej jak o 10% rocznie (przy czym na stawkę czynszu przekłada się punktacja), w lokalu użytkowym stawka preferencyjna jest stała, stawka przetargowa jest stała, ulegająca korekcie o wskaźnik inflacji.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/04/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/05/28 12:06:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/05/28 12:06:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/05 11:31:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/14 11:55:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/14 11:53:05 nowa pozycja