Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.1.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Michał Wilkocki (nieobecny) -  Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór Pzrewodniczącego Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wybór Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży.


Przewodniczący Rady Miasta Michał Wilkocki otworzył pierwsze posiedzenie Komisji ds Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodziezy. w VIII kadencji Rady Miasta Szczecin.

 

Radna  Urszula Pańka  zgłosiła  kandydaturę radnego Patryka Jaskulskiego  na stanowisko Przewodniczącego Komisji.

Radny  Patryk Jaskulski  wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

W wyniku głosowania: za-8, p-0, wstrz-3 - komisja wybrała radnego Patryka Jaskulskiego  na stanowisko Przewodniczącego Komisji.

 

Następnie nowo wybrany  Przewodniczacy Komisji  zgłosił kandydata na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji, w osobie p. Przemysław Słowika.

Radny  P. Słowik  wyraził  zgodę na pełnienie tej funkcji. .

W wyniku głosowania: za- 8, p-0, wstrz-3 - komisja wybrała p.  Przemysława Słowika na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji ds Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodziezy.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała  Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Michał Wilkocki (nieobecny)
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2019/01/29 09:38:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2019/01/29 09:38:28 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/03 12:33:40 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/03 12:22:04 nowa pozycja