Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.48.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (25.08.2021).
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 163/21 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)
- 167/21 - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
- 168/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
- 169/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
- 170/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
- 171/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
- 172/21 - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/26 z obr. 2062, położonej w Szczecinie przy ul. K. Ujejskiego, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
- 173/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Żubrów, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin oraz udzielenie bonifikaty od ceny tej sprzedaży
- 174/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Teofila Starzyńskiego, stanowiącej działkę numer 3/15 z obrębu ewidencyjnego numer 1030 (Śródmieście 30)
- 175/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gryfińskiej 10, stanowiącej działkę numer 44/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4036
- 176/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Łowieckiej, składającej się z działek gruntu nr nr: 11/24, 11/26, 11/28 i 11/30 z obrębu ewidencyjnego numer 3063 (Nad - Odrą 63)
- 177/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gdańskiej 48, Nabrzeże Bulwar Śląski S, częściowo w granicach portu morskiego stanowiącej działkę numer 28/7 z obrębu ewidencyjnego numer 1084 (Śródmieście 84)
- 178/21 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, stanowiącej działkę numer 23/3 z obrębu ewidencyjnego numer 4112 wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków oraz podwyższenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wpisanych do rejestru zabytków
4. Rozpatrzenie wykazu 6/2021/ZBiLK.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (25.08.2021).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.47.2021 z dn. 25.08.2021 r.

Za – 9 (jednogłośnie).

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 163/21 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)
- 167/21 - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
- 168/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
- 169/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
- 170/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
- 171/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
- 172/21 - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/26 z obr. 2062, położonej w Szczecinie przy ul. K. Ujejskiego, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
- 173/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Żubrów, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin oraz udzielenie bonifikaty od ceny tej sprzedaży
- 174/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Teofila Starzyńskiego, stanowiącej działkę numer 3/15 z obrębu ewidencyjnego numer 1030 (Śródmieście 30)
- 175/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gryfińskiej 10, stanowiącej działkę numer 44/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4036
- 176/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Łowieckiej, składającej się z działek gruntu nr nr: 11/24, 11/26, 11/28 i 11/30 z obrębu ewidencyjnego numer 3063 (Nad - Odrą 63)
- 177/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gdańskiej 48, Nabrzeże Bulwar Śląski S, częściowo w granicach portu morskiego stanowiącej działkę numer 28/7 z obrębu ewidencyjnego numer 1084 (Śródmieście 84)
- 178/21 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, stanowiącej działkę numer 23/3 z obrębu ewidencyjnego numer 4112 wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków oraz podwyższenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wpisanych do rejestru zabytków


- 163/21 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)

Wprowadzenia dokonała Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 163/21 ws. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)

Za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 167/21 - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wprowadzenia dokonała Grażyna Szotkowska - Prezes Zarządu STBS. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Maciej Ussarz - zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały związanej ze zmianą nazwy ministerstwa.

Grażyna Szotkowska - Prezes Zarządu STBS- poinformowała, że autopoprawka zostanie zgłoszona.

Radny Mirosław Żylik- zapytał, czy na Wrzosowym Wzgórzu będą lokale użytkowe pod wynajem?

Grażyna Szotkowska - Prezes Zarządu STBS- wyjaśniła, że przewidziane są dwa lokale użytkowe z przeznaczeniem pod funkcje medyczne.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 167/21 ws. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Za – 10 (jednogłośnie).

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 168/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor WZiON. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 168/21 ws. udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Za – 8 (jednogłośnie).

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 169/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległychh

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor WZiON. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 169/21 ws. udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Za – 7 (jednogłośnie).

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 170/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor WZiON. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 170/21 ws. udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Za – 9 (jednogłośnie).

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 171/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych  sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor WZiON. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 171/21 ws. udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych  sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

Za – 9 (jednogłośnie).

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 172/21 - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/26 z obr. 2062, położonej w Szczecinie przy ul. K. Ujejskiego, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor WZiON. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 172/21 ws. udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1/26 z obr. 2062, położonej w Szczecinie przy ul. K. Ujejskiego, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Za – 8, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 173/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Żubrów, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin oraz udzielenie bonifikaty od ceny tej sprzedaży

 Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Zastępca Dyrektora WMiRSPN. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Łukasz Kadłubowski– zapytał, czy nie byłoby zasadne zaproponowanie także innym sąsiednim wspólnotom kupna tego gruntu?

Przemysław Taraciński – Zastępca Dyrektora WMiRSPN – wyjaśnił, że jest to specyficzna zabudowa i z układu architektonicznego wynika, że teren ten może być dedykowany tylko dla jednego podmiotu.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 173/21 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Żubrów, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin oraz udzielenie bonifikaty od ceny tej sprzedaży

Za – 8, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 174/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Teofila Starzyńskiego, stanowiącej działkę numer 3/15 z obrębu ewidencyjnego numer 1030 (Śródmieście 30)

 Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska – Dyrektor WZiON. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 174/21 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Teofila Starzyńskiego, stanowiącej działkę numer 3/15 z obrębu ewidencyjnego numer 1030 (Śródmieście 30)

Za – 9, przeciw - 1, wstrzym. - 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 175/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gryfińskiej 10, stanowiącej działkę numer 44/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4036

 Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska – Dyrektor WZiON. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Łukasz Kadłubowski– wyraził obawę, że obiekt po sprzedaży będzie dalej niszczał, zostanie wykreślony z rejestru zabytków, a na końcu zostanie rozebrany przez nowego właściciela. Zapytał, czy gmina nie planowała remontu budynku, a dopiero później sprzedaży?

Maria Latkowska – Dyrektor WZiON – zwróciła uwagę, że zużycie budynku szacuje się na 70%, więc koszty remontu byłyby bardzo duże. Remont budynku w celu późniejszej sprzedaży byłby nieuzasadniony pod kątem ekonomicznym.

Anna Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta– przypomniała, że rolą Miasta nie jest przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży na rynku komercyjnym, szczególnie w przypadku, gdy konieczne byłoby poniesienie znacznych nakładów.  

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 175/21 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gryfińskiej 10, stanowiącej działkę numer 44/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4036

Za – 8, przeciw - 0, wstrzym. - 2.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 176/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Łowieckiej, składającej się z działek gruntu nr nr: 11/24, 11/26, 11/28 i 11/30 z obrębu ewidencyjnego numer 3063

 Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska – Dyrektor WZiON. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 176/21 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Łowieckiej, składającej się z działek gruntu nr nr: 11/24, 11/26, 11/28 i 11/30 z obrębu ewidencyjnego numer 3063

Za – 8 (jednogłośnie).

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 177/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gdańskiej 48, Nabrzeże Bulwar Śląski S, częściowo w granicach portu morskiego stanowiącej działkę numer 28/7 z obrębu ewidencyjnego numer 1084 (Śródmieście 84)

 Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska – Dyrektor WZiON. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 177/21 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Gdańskiej 48, Nabrzeże Bulwar Śląski S, częściowo w granicach portu morskiego stanowiącej działkę numer 28/7 z obrębu ewidencyjnego numer 1084 (Śródmieście 84)

Za – 9 (jednogłośnie).

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 178/21 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, stanowiącej działkę numer 23/3 z obrębu ewidencyjnego numer 4112 wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków oraz podwyższenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wpisanych do rejestru zabytków

 Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska – Dyrektor WZiON. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 178/21 ws. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej w Szczecinie przy ul. Niklowej 11, stanowiącej działkę numer 23/3 z obrębu ewidencyjnego numer 4112 wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków oraz podwyższenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wpisanych do rejestru zabytków

Za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazu 6/2021/ZBiLK.


Wykaz nieruchomości: 6/2021/ZBiLK. (znak: ZBiLK.DDG.4142.758.2021.TŚ/MN) - załącznik nr 3 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Tomasz Sroka - Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radna Jolanta Balicka – poprosiła o wyjaśnienie, jak będzie wyglądał ewentualny zakup nieruchomości po tym czasie, szczególnie w kontekście ewentualnych nakładów poniesionych na remont?

Tomasz Sroka - Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych – poinformował, że nakłady są uwzględniane w procesie wyceny nieruchomości.

Anna Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – przypomniała, że w wykazie nie ma mowy o sprzedaży.

Radna Grażyna Zielińska – wyraziła opinię, że bezpłatne użyczenie tej nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej jest niesprawiedliwe względem innych podmiotów prywatnych prowadzących działalność przedszkolną.

Radny Jan Posłuszny – zaapelował o równe traktowania podmiotów, które prowadzą podobną działalność korzystając z majątku Gminy. Nie powinna występować sytuacja, że jeden podmiot musi płacić, a inny nie.

Radny Patryk Jaskulski – wyraził opinię, że GMS powinna dążyć do rozbudowy siatki dostępu do obiektów użyteczności publicznej, jednak wszystkich należy traktować równo.Zaproponował poszukiwanie podobnych rozwiązań dla innych podmiotów prowadzących podobną działalność.

Tomasz Sroka - Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych – poinformował, że zaproponowane rozwiązania wynikają z zapisów ustawowych.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – zaproponował przełożenie opiniowania wykazu na kolejne posiedzenie Komisji. Poprosił o przygotowanie wykazu przedszkoli niepublicznych prowadzących taką samą działalność z informacją, na jakich zasadach prowadzą one działalność i dzierżawią nieruchomości.

Propozycja Przewodniczącego została przyjęta przez aklamację.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny Jan Posłuszny - zaproponował zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji, aby zapoznać się z głównymi inwestycjami prowadzonymi przez Miasto.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/08/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/09/28 07:57:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/09/28 07:57:46 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/09/01 14:09:02 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/27 13:42:17 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/25 13:58:28 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/08/25 09:40:32 nowa pozycja