Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.40.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 8 MARCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji 15 i 23 lutego br.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Komisji poinformował, iż w sprawach różnych o głos poprosili przedstawiciele RO Głębokie - Pilichowo.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji 15 i 23 lutego br.


Komisja w wyniku głosowania: 

- za - 8 jednomyślnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 15 lutego br. 
- za - 8 jednomyślnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 23 lutego br. 


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący  Komisji  B. Baran  poinformował o wnioskach skierowanych do komisji w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadania nazwy ulica „ Lubczykowa”  (zgodnie z wnioskiem mieszkańców miasta – załącznik nr 3 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek- opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednomyślnie)  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „ Lubczykowa”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy ulica „ Jaglana”  (zgodnie z wnioskiem mieszkańców miasta – załącznik nr 4 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek- opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednomyślnie)  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „  Jaglana". Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy ulica „ Gorzowska”  (zgodnie z wnioskiem mieszkańców miasta – załącznik nr 5 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek- opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednomyślnie)  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „Gorzowska”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy ulica „ Waniliowa”  (zgodnie z wnioskiem mieszkańców miasta – załącznik nr 6 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek- opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednomyślnie)  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „ Waniliowa”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy ulica „ Korzenna ”  (zgodnie z wnioskiem mieszkańców miasta – załącznik nr 7 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek- opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednomyślnie)  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „ Korzenna ”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy ulica „ Cudowna”  (zgodnie z wnioskiem mieszkańców miasta – załącznik nr 8 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek- opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednomyślnie)  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „ Cudowna”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

Radna S. Biernat- zapytała czy nie zasadne jest zgłaszanie przez Kluby Radnych swoich przedstawicieli do Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic?

Przewodniczący Komisji B. Baran- zapyta jaka jest wola Prezydenta, jednakże wstępnie prowadził rozmowy z ewentualnymi przedstawicielami zespołu, którzy zgłaszają propozycje, aby działał on w jak najmniejszym składzie, bowiem wtedy można wypracować jednoznaczne stanowisko w sprawie uhonorowania danej postaci. Jednocześnie poinformował, iż zgłosiła się do niego XII Brygada Zmechanizowana w sprawie nadania nazwy "skwer Hallerczyków", otrzymał dokumenty, pomysł, który jest godzien uhonorowania zgodnie z procedurą przekaże do Geodety Miasta.

 


 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przedstawicielki RO Głębokie-Pilchowo  przedstawiły problem usytuowania nowej stacji paliw w rejonie ulic Szczecińskiej/Zegadłowicza. Planowana stacja stwarza zagrożenie dla mieszkańców osiedla, jest w pobliżu ujęcia wodociągowego ok. 200 m; w pobliżu szkoła, budynki mieszkalne, tereny zielone. Borykają się obecnie ze zmianą warunków życia mieszkańców, stacja spowoduje ruch, hałas a także problemy komunikacyjne związane z włączeniem się do ruchu z ul. Zegadłowicza. Na tym terenie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.  Zwracają się do radnych o interwencje.   

Przewodniczący Komisji B. Baran – na jakim etapie obecnie znajduje się realizacja inwestycji?

Przedstawicielki RO Głębokie-Pilchowo - obecnie jest przedstawiona karta informacyjna z obszernym wyjaśnieniem;  trwa etap wydania decyzji środowiskowej. Stowarzyszenie Pilchowo zbiera podpisy, budowa stacji jest społecznie nieakceptowana. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy ogranicza ilość osób, które mogą uczestniczyć w tym postępowania (promień oddziaływania 100 metrów) i tylko oni mogą być stronami postępowania.  

Radny J. Posłuszny- czy ta działka jest na terenie m. Szczecina?

Przedstawicielki RO Głębokie-Pilchowo- tak jest to Szczecin, jednak na styku granic, bo działka dalej na której jest szkoła to już Police.

Radny J. Posłuszny- uważa, iż najpierw powinniśmy otrzymać dokumenty a potem zająć się sprawą na komisji.

Radny W. Dzikowski–podkreślił, iż dzisiejsze stacje są budowane zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa, w Europie buduje się już stacje wśród bloków mieszkalnych. Prawdą jest, iż wystąpi wzmożonych ruch samochodów. Na pewno Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa RM  otrzyma dokumenty informujące o procedurze wydania pozwolenia  na budowę tejże stacji, wtedy może się zająć się sprawą . Były przypadki na terenie m. Szczecin, gdzie inwestor po skutecznym oporze mieszkańców wycofywał się z realizacji inwestycji.  Oczekuje dokumentów dla komisji.

Przedstawicielki RO Głębokie-Pilchowo  - zwróciła uwagę na rodzaj zabudowy i bliskość;  tam są domki jednorodzinne.

Radny K. Romianowski- popiera stanowisko przedstawicielek  RO Głębokie –Pilchowo, wizytował ten teren; obawy które Panie wskazują są słuszne, bliskość szkoły. Strona policka przeciwna jest budowie stacji paliw. Proponuje wizję lokalną na tym terenie, celem ocenienia uwag składanych przez RO.

Radny W. Dzikowski- decyzja administracyjna wydawana jest na bazie prawa. Jeżeli w trakcie postępowania o wydanie decyzji znajdzie się powód dla którego jej nie można wydać wtedy nie zostanie wydana. Jednakże podkreślił, iż inwestor może się odwołać do sądu i wtedy miasto może przegrać. Musimy znaleść mocne argumenty, które mogą wstrzymać inwestycje być może już są , jeżeli np. strona policka wyda negatywną opinie.

Radny K. Romianowski- stanowisko komisji winna być zajęte po wizji lokalnej.

Przewodniczący Komisji B. Baran– poczekajmy na materiały, wtedy ustalimy czy będzie potrzebna komisji wizja lokalna czy zajmiemy się sprawą na bazie dokumentacji.




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/02/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/04/12 12:52:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/04/12 12:52:51 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/08 12:20:24 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/25 10:21:46 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/23 12:37:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/23 11:02:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/09 09:33:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/09 09:30:17 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/03 09:41:51 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/02/03 09:41:33 nowa pozycja