Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.17.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. "Łąka Kany"- omówienie nowej wersji projektu i przedstawienie planów inwestycyjnych.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
"Łąka Kany"- omówienie nowej wersji projektu i przedstawienie planów inwestycyjnych.


D. Mikuła – Dyrektor Teatru Kana – przedstawił projekt „Łąka Kany”. Podkreślił, że jest on związany z myśleniem o tym, w jaki sposób prowadzić dialog z mieszkańcami. Działalność w plenerze zawsze będzie generowała konflikty. Projekt na „Łąkę” wynika z wielu lat dotychczasowych doświadczeń. Jego autorzy chcą, by spełnił on warunek zmniejszenia hałasu, zmiany estetyki oraz zagospodarowania terenu. Badania, wykonane wspólne w Wydziałem Ochrony Środowiska, wykazały, że zmiana ustawienia sceny sprawi, iż dźwięk będzie się układał inaczej, hałas docierający do mieszkańców będzie mniejszy.

M. Szyszko – powiedział, że projekt ma ogromny potencjał. Wierzy, że zwycięży w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO). Przypomniał, że założeniem SBO jest wyłączenie radnych i urzędników. Ich obecność to naruszenie idei budżetu obywatelskiego. Zdaniem radnego Komisja nie powinna się w t angażować, ani opiniować projektu – jedynego spośród wielu zgłoszonych do SBO.

E. Łongiewska – Wijas – poinformowała, że konsultowała temat posiedzenia z obecną tu dyr. Błaszczyk, w której dyrektor poinformowała, że urzędnicy muszą zachować obiektywizm i bezstronność. W rozmowie tej, ani do dnia rozpoczęcia dzisiejszego posiedzenia (rozmowa była ok. miesiąc temu), pani Dyrektor nie zgłaszała wątpliwości, że temat „Łąki Kany” nie powinien stanąć na Komisji. Pani Przewodnicząca podkreśliła, że celem wprowadzenia tematu na Komisję jest zapoznanie się ze stanowiskiem i opinią dyrektora instytucji kultury, Teatru Kana, na temat projektu. Zaznaczyła, że „Łąka Kany” jest miejscem, którą instytucja odkryła, przez lata wykorzystywała i nadal wykorzystuje (obok budynku teatru) do prowadzenia swojej statutowej działalności, i z instytucją tą jest ona kojarzona przez mieszkańców miasta i odbiorców kultury. Przewodnicząca powiedziała też, że na posiedzenie Komisji nie zaprosiła twórców projektu, który ma być zgłoszony do SBO, a jedynie pana Dariusza Mikułę – dyrektora instytucji kultury. Dla radnych miasta, które jest organizatorem Teatru Kana, ważna powinna być opinia dyrektora instytucji co do projektu, który budzi wątpliwości lokalnych wspólnot społecznych. Nadmieniła, że projekt formalnie nie jest zgłoszony do SBO. Warto, by radni wiedzieli, w jakim kierunku miejsce kojarzone z teatrem będzie się rozwijać.

M. Szyszko – powiedział, że to jest jednak ingerencja. Co roku w SBO pojawia się około 200 wniosków. Zasadność posiedzenia Komisja uznał za wątpliwą.

D. Matecki, A. Kurzawa, R. Stankiewicz – poparli zdanie radnego M. Szyszko.

U. Pańka – powiedziała, że była przekonana, że Komisja będzie wnioskować o środki na realizację tego projektu z budżetu Miasta. Jeśli jednak ma to być projekt zgłoszony do SBO, to nie powinniśmy wchodzić w to zadanie, ani angażować się w ten projekt.

E. Łongiewska – Wijas – podkreśliła, że Komisja spotkała się po to, by zapoznać się z opinią Dyrektora Teatru Kana na temat projektu, który dotyczy przestrzeni wykorzystywanej  instytucję kultury.

M. Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – przypomniała, że jej obecność na posiedzeniu Komisji Inicjatyw Społecznych służyła wskazaniu narzędzi, które mogłyby wesprzeć ten projekt. Inicjatywa jest bardzo wartościowa. Dyrektor, jako źródła finansowania, wskazała inicjatywy lokalne i SBO przy czym rekomendowała właśnie SBO. Po tej informacji autorzy projektu zaczęli się przygotowywać do złożenia wniosku do SBO. Dziś jej obecność służy jedynie informacji i wsparciu, jakiego udzielają cały czas wszystkim mieszkańcom. Uczestniczy w posiedzeniu po to, by odpowiedzieć na pytania, rozwiać wątpliwości, udzielić informacji. I tu wsparcie urzędu się kończy – będzie takie samo jak dla każdego innego projektu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, co jest w tym niewłaściwego, że radni zapoznają się z tym, jak realizację projektu widzi instytucja kultury?

M. Szyszko – przypomniał, że wokół tego projektu pojawiają się sąsiedzkie zastrzeżenia. Najlepszym narzędziem do wysondowania popularności projektu i sprawdzenia społecznego mandatu jest procedura konsultacyjna SBO. Inicjatywa Kany jest ciekawa i ma szanse wygrać.  Radny nadal uważa, że radni powinni tu stanąć z boku. Oświadczył, że jeśli Komisja nadal będzie debatować nad tym tematem i projektem, będzie zmuszony opuścić obrady.

D. Matecki – powiedział, że jeśli Komisja będzie debatować nad tym projektem, mieszkańcy będą mieli uzasadnione pretensje, że Komisja ten projekt promuje. Moglibyśmy nawet spotkać się z protestami. SBO nie powinien być „przekładaniem” projektów, które mogą być sfinansowane z budżetu Miasta.

B. Baran – przypomniał, że tematem zajęła się już Komisja Inicjatyw Społecznych. Radni, jak każdy obywatel, mają prawo zapoznać się z projektem.

D. Mikuła – podkreślił, że autorzy projektu chcą wykorzystać potencjał społeczny, który „Łąka” zgromadziła przez szereg lat. Projekt ma inny charakter estetyczny i zaporę dźwiękową. Szukając pomysłu na jego finansowanie autorzy wiedzieli o inicjatywach lokalnych, stąd prośba o spotkanie z Komisją Inicjatyw Społecznych. Pomysł jednak się rozwinął. Zarówno Komisja Inicjatyw Społecznych, jak i Komisja Budownictwa wskazały, że jest to idealny pomysł na tą przestrzeń. To radni sugerowali, że lepiej byłoby zderzyć się z opinią publiczną i poddać projekt ocenie, jaką będzie SBO. Intencją Przewodniczącej Łongiewskiej – Wijas było prawdopodobnie pokazanie, w jaki sposób, poprzez wypełnienie tego miejsca (festiwale, spotkania, spektakle), instytucja będzie rozwijać działalność kulturalną.

E. Łongiewska – Wijas – wyjaśniła, że posiedzenie Komisji zostało zwołane w porozumieniu z Teatrem Kana – instytucją, która jest żywotnie zainteresowana wykorzystaniem tej przestrzeni na cele kulturalne. Radna nie przypomina sobie żadnego projektu w SBO, który byłby tak blisko instytucji kultury. Uważa, że radni powinni poznać opinię dyrektora co do nowego kształtu tej przestrzeni. Chodzi o poznanie tej opinii. O nic więcej. Celem zwołanej Komisji nie jest ani promowanie projektu w ramach SBO, ani inne wspieranie tej społecznej inicjatywy. Prosiła, aby zwrócić uwagę, że na Komisji nie ma obecnych autorów zgłaszających ten projekt jako wniosek do SBO. Przewodnicząca nie zaprosiła ich.

U. Pańka – powiedziała, że jeśli Komisja ma omawiać projekty w dziedzinie kultury, to powinna omówić je wszystkie, nie tylko – ten jeden.

M. Błaszczyk- przyznała, że rozmawiała z Przewodniczącą Łongiewską – Wijas. Powiedziała, że jej rola to przedstawienie narzędzia i takie  były ustalenia w rozmowie sprzed miesiąca. W momencie, kiedy pojawia się propozycja skorzystania z SBO, przyjęta przez autorów projektu, należy uznać, że został osiągnięty konstruktywny cel. Dla dobra tego projektu, by zachować bezstronność, należy w tym miejscu postawić kropkę.

E. Łongiewska – Wijas – wyraziła zdziwienie w stronę pani dyrektor, dlaczego nie poinformowała o swoich wątpliwościach podczas rozmowy telefonicznej miesiąc temu, gdy było już wiadomo, że autorzy będą aplikować do SBO, ani teraz przed komisją. 

M. Błaszczyk – powiedziała, że takie były jej sugestie. Podkreślała, że musimy być neutralni jak Szwajcaria. Poprosiła, by radni nie opiniowali tego projektu na dzisiejszym posiedzeniu.

D. Jackowski – przypomniała, że tematem zajęły się już wcześniej inne komisje Rady Miasta. Teraz jednak Komisja Kultury nie jest w tej sprawie bezstronna.

E. Łongiewska – Wijas – ponownie podkreśliła, że celem dzisiejszej komisji nie jest opiniowanie przez radnych projektu składanego przez SBO, tylko zapoznanie się przez radnych z opinią dyrektora Teatru Kana.

W tym momencie salę obrad zaczęli opuszczać radni: Matecki, Ussarz, Kurzawa, Jackowski i Pańka. Następnie posiedzenie Komisji opuścił radny M. Szyszko.

Pozostał radny Bazyli Baran i Przewodnicząca Łongiewska-Wijas.

E. Łongiewska – Wijas – zakończyła posiedzenie z powodu braku quorum.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/07/25 11:54:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/07/25 11:54:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/06/10 11:53:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/06/10 11:51:06 nowa pozycja