Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.9.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 15 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:30
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Dyskusja nad wnioskiem Stowarzyszenia Denkmal Pomorze dot. upamiętnienia rodziny Quistorp na 200-lecie urodzin Johannesa.
4. Strategia promocji Miasta w czasie po ustąpieniu pandemii.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 21.05.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 25.05.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Dyskusja nad wnioskiem Stowarzyszenia Denkmal Pomorze dot. upamiętnienia rodziny Quistorp na 200-lecie urodzin Johannesa.


Ł. Jaszczyk – przedstawił wniosek dot. upamiętnienia rodziny Quistorp w 200 rocznice urodzin Johannesa (załącznik nr 1 do protokołu). Poinformował, że jest w kontakcie z rodziną Oustorp, która ma przekonanie, że Johannes i jego syn Martin spoczywają na terenie b. cmentarza przy Zakładzie Opiekuńczym „Bethanien”.

M. Dębowski – powiedział, że upamiętnienie historycznych miejsc i postaci jest b. dobrym pomysłem. W Szczecinie jest sporo nieczynnych cmentarzy, większość z nich to cmentarze ewangelickie. Złożył wniosek, by w ramach SIM stworzyć możliwość oznakowania tego miejsca. Zadeklarował przekazanie środków z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków na ten cel. Poinformował, że na tym terenie doszło do b. niekorzystnych z punktu widzenia konserwatorskiego, podziałów gruntu. Postawiono też płoty, które b. zaburzają przestrzeń. Stan prawny nieruchomości jest nieuporządkowany. W tej chwili zajmuje się tym ZBiLK. Po uporządkowaniu tych kwestii, a także kwestii ogrodzeń, będzie można wrócić do tematu pomnika. W ocenie Konserwatora jest to 2-letnia perspektywa.

J. Bondar – uznał, że pomysł Stowarzyszenia jest ze wszech miar zasadny. Zadeklarował współpracę i pomoc przy realizacji tego zadania.

R. Stankiewicz – także pochwalił inicjatywę. Przypomniał jednocześnie o konieczności zagospodarowania terenu po b. cmentarzu żydowskim przy ul. Gorkiego oraz miejsca po byłej synagodze.

G. Zielińska – zapytała, czy jest możliwość wpisania działek do rejestru zabytków? Czy to ułatwi dalsze postępowanie?

M. Dębowski – wyjaśnił, że procedura wpisu to wyłączna kompetencja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odpowiednie zgłoszenie może złożyć także Stowarzyszenie. Nie ma tu merytorycznych przeciwwskazań. Sama kaplica jest wpisana do rejestru, teren – nie jest. W tej chwili, na wniosek Konserwatora, ZBiLK nakazał usunięcie placu zabaw z bezumownie zajmowanego terenu. P. Dębowski zadeklarował, że do ZBiLK o informację nt. sposobu załatwienia tej sprawy. W dalszej kolejności Konserwator planuje porozumieć się z właścicielem kaplicy. Zdaniem Konserwatora cały teren powinien być wpisany do rejestru.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że uhonorowanie rocznicy urodzin Johannesa Quistorpa można połączyć z brakiem zainteresowania współczesnych mecenasów kulturą w Szczecinie. Fabrykant, filantrop, fundator inwestycji i przedsięwzięć mógłby być pokazywany jako godna naśladowania postać. Zwróciła się do J. Leszczyńskiej, dyrektorki Wydziału Kultury, by postarać się iść tym tropem i popularyzować taką działalność. Radna poparła też głos radnego Stankiewicza w sprawie uporządkowania cmentarza na ul. Gorkiego. Przypomniała również, że Komisja Kultury proponowała, by w miejscu po synagodze posadowić Stolpersteiny. W związku z brakiem odpowiedzi, zapytała o stanowisko w tej sprawie.

P. Bartnik – zauważył, że bez dobrej woli ze strony Miasta nie uda się tego przeprowadzić. Konieczne jest znalezienie pieniędzy w budżecie na uczczenie tego wybitnego Szczecinianina. Trzeba też odpowiedzieć na pytanie, czy uda się zrobić to na terenie, który ma kilku właścicieli. Jeśli nie – trzeba mieć alternatywne rozwiązanie.

U. Pańka – zapytała o alternatywę: jeśli nie tam, to gdzie? Zaproponowała prowadzenie równoległych działań. Zapytała też, jaką procedurę należy przyjąć? Jeśli nawet ZBiLK uporządkuje teren, a nie będzie zgody właścicieli, to nic nie uzyskamy.

M. Dębowski – powiedział, że miejsc związanych z rodziną Quistorpów jest w mieście b. dużo. Oczywistym elementem jest wieża Quistorpa, będąca własnością Miasta. Wymaga ona jednak uporządkowania i zabezpieczenia. Nie ma przeciwwskazań, by przeprowadzić odbudowę tego zabytku. Miasto szukało możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego. Teren jest atrakcyjny, mocno eksploatowany rekreacyjnie. Jednak skala finansowa to kilka -  kilkanaście milionów zł.

Ł. Jaszczyk – powiedział, że Stowarzyszenie nie ma jedynie oczekiwań. Są gotowi złożyć projekt do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku można by przeprowadzić race przygotowawcze, projektowe, zabezpieczenie materiału zabytkowego. W tym czasie należałoby wyjaśnić kwestie formalno-prawne. Jednak Stowarzyszenie nie ma pewności, że projekt wygra głosowanie w SBO, a jeśli nawet tak się stanie, realizacja zwycięskiego projektu nie wydarzy się raczej w 2020 roku.

J. Balicka – prosi o sprawdzenie, czy faktycznie przedszkolny plac zabaw jest samowolą.

M. Dębowski – wyjaśnił, że część terenu jest objęta mową ze ZBiLK-iem, część terenu została zajęta bezumownie.

P. Bartnik – nawiązując do tematu wieży powiedział, że można złożyć wniosek o dofinansowanie tego projektu z programu Interreg w nadchodzącym okresie projektowania. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi do 85% kosztów.

P. Słowik – podsumowując dyskusję powiedział, że temat został rozpoczęty. Chciałby do niego wrócić, po uzyskaniu odpowiedzi ZBiLK. Zaproponował posiedzenie wyjazdowe, po otrzymaniu pisma ZBiLK.

J. Bondar – odpowiadając na pytania radnej E. Łongiewskiej – Wijas powiedział, że temat terenu przy ul. Dworcowej był przedmiotem spotkań z przedstawicielami Gminy Żydowskiej. Nakreślono obszar możliwych rozwiązań. Spotkania zostały przerwane w związku z pandemią. Rozmowy będą na pewno kontynuowane. Pandemia przerwała także dyskusję nt. Stolpersteinów. Po stanowisku Komisji przygotowano stanowisko wariantowe na Naradę Prezydenta Miasta. „Będziemy zmierzać do wypracowania decyzji co do formy upamiętnienia”.


Ad. pkt. 4.
Strategia promocji Miasta w czasie po ustąpieniu pandemii.


Ww. punkt porządku obrad przeniesino na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/06/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/07/16 13:04:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/07/16 13:04:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/10 10:49:34 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/08 14:44:45 nowa pozycja