Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.63.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 30 SIERPNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 178/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.),
- Nr 179/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.),
- Nr 180/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.),
- Nr 181/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.),
- Nr 182/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.),
- Nr 183/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.),
- Nr 184/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.),
- Nr 185/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.),
- Nr 186/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.),
- Nr 187/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.),
- Nr 188/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.),
- Nr 189/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.),
- Nr 190/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Medella S.A.),
- Nr 191/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.),
- Nr 192/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.),
- Nr 151/22 w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin,
- Nr 193/22 w spr. ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 21.06.22 przyjęto w głosowani: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 04.07.22 przyjęto w głosowani: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 178/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.),
- Nr 179/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.),
- Nr 180/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.),
- Nr 181/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.),
- Nr 182/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.),
- Nr 183/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.),
- Nr 184/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.),
- Nr 185/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.),
- Nr 186/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.),
- Nr 187/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.),
- Nr 188/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.),
- Nr 189/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.),
- Nr 190/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Medella S.A.),
- Nr 191/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.),
- Nr 192/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.),
- Nr 151/22 w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin,
- Nr 193/22 w spr. ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina.


R. Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta - omówił projekty uchwał o numerach: 178/22 – 192/22. Przedstawił procedurę przyznawania koncesji na prowadzenie kasyna gry.

F. Kaczmarski – Pełnomocnik Wnioskodawców – poinformował, że w związku z wygaśnięciem koncesji na prowadzenie kasyna gry w Szczecinie, spółki których jest pełnomocnikiem (wszystkie są połączone kapitałowo, co widać w KRS-ach), rozpoczęły starania o otrzymanie kolejnej koncesji. Koncesje są udzielane w drodze przetargu. Limit na ilość kasyn dla województwa zachodniopomorskiego pozostaje niezmieniony. Ostateczną decyzję podejmuje Ministerstwo Finansów.

M. Biskupski – zapytał o lokalizację przy ul. Dubois: czy nieruchomość należy do stoczni?

F. Kaczmarski – poinformował, że budynek należy do Stocznia Południe S.C. Udziałowcami są: B. Danilewicz i E. Ławicki.

P. Jaskulski – zapytał, skąd taka lokalizacja?

F. Kaczmarski -  wyjaśnił, że budynek po rewitalizacji będzie w loftowym stylu, a spółka otrzyma go w stanie deweloperskim i będzie mogła dostosować do swoich standardów. Dużym atutem tej R. Rolska – Kamińska okalizacji jest własny parking. W Szczecinie może powstać tylko jedno kasyno, więc niezależnie od lokalizacji, klient do niego dojedzie.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie omawiane projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 178/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5 – za, 1 – przeciw, 2 – wstrzym.

                                                                                                    

Projekt uchwały Nr 179/22w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 4 – za, 1 – przeciw, 3 – wstrzym.,

Projekt uchwały Nr 180/22 w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5 – za, 1 – przeciw, 2 – wstrzym.,

Projekt uchwały Nr181/22 w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5 – za, 1 – przeciw, 2– wstrzym.,

Projekt uchwały Nr182/22 w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 6 – za, 1 – przeciw, 1 – wstrzym.,

Projekt uchwały Nr183/22 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 3 – za, 2 – przeciw, 3 – wstrzym.,

Projekt uchwały Nr184/22 w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 3 – za, 2 – przeciw, 3 – wstrzym.,

Projekt uchwały Nr185/22 w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 4 – za, 1 – przeciw, 3 – wstrzym.,

Projekt uchwały Nr186/22 w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 4 – za, 1 – przeciw, 3 – wstrzym.,

Projekt uchwały Nr187/22 w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.) zaopiniowano negatywnie w głosowaniu: 0 – za, 5 – przeciw, 3 – wstrzym.,

Projekt uchwały Nr188/22 w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.) zaopiniowano negatywnie w głosowaniu: 0 – za, 5 – przeciw, 3 – wstrzym.,

Projekt uchwały Nr189/22 w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.) zaopiniowano negatywnie w głosowaniu: 0 – za, 5 – przeciw, 3 – wstrzym.,

Projekt uchwały Nr190/22 w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Medella S.A.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrzym. - 3,

Projekt uchwały Nr191/22 w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrzym. - 3,

Projekt uchwały Nr192/22 w spr.opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.) zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrzym. – 3.

Projekt uchwały Nr 151/22 w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin

O. Wasieńko – Stefanowska – Kierownik Biura Rewitalizacji – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

R. Lewandowski – poprosił o zdefiniowanie obszaru zdegradowanego, wymienienie wskaźników, które taki obszar określają.

R. Rolska – Kamińska – Biuro Rewitalizacji – powiedziała, że wskaźników jest dużo. Przyjęta przez wykonawcę metodologia badała dynamikę liczby ludności (wiek przedprodukcyjny, produkcyjny, poprodukcyjny, 80 plus), osoby korzystające ze świadczeń społecznych, osoby korzystające ze świadczeń na dożywianie dzieci, liczba przestępstw, liczba bezrobotnych, dynamika podatku dochodowego, liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw itp. Podkreśliła, że wskaźniki dotyczą całego miasta, nie są wybierane do konkretnego ograniczonego regionu.

P. Bartnik – na Os. Zawadzkiego-Klonowica wskaźniki pokazały, że m.in. ten rejon powinien podlegać rewitalizacji. Co tam się dzieje?

O. Wasieńko – Stefanowska – na osiedlu jest problem starzejącego się społeczeństwa i stagnacji funkcji gospodarczych. Tam mamy problemy mniejszej aktywizacji jeśli chodzi o przedsiębiorstwa i zmniejszoną aktywność społeczną. Dlatego ten rejon wyodrębniono jako podobszar do tzw. miękkich działań.

M. Herczyńska – zapytała o Wyspę Pucką.

O. Wasieńko – Stefanowska – wyspa jest przewidziana do rewitalizacji w celu wygaszania funkcji mieszkalnej. Chodzi o działania, które będą zniechęcać do osiedlania się w tym rejonie.

P. Jaskulski – zgłosił zastrzeżenia do jakości map załączonych do projektu uchwały. Zwrócił uwagę na obszar przed halą Netto Arena – mamy tam morze betonu, wyspy ciepła, które moglibyśmy zrewitalizować na przestrzeń bardziej przyjazną mieszkańcom. Ad. obszar zdegradowany – wskazał dzielnicę Pogodno: zaburzona struktura wiekowa mieszkańców, zdegradowane chodniki i ulice, liczne podtopienia i duże odległości do obiektów użyteczności publicznej.

O. Wasieńko – Stefanowska – zgodnie z ustawą w projekcie uchwały wskazano osiedla, które w największym stopniu kumulują problemy społeczne, ale nie przekraczają łącznie 20% powierzchni miasta i 30% mieszkańców miasta.

R. Rolska – Kamińska – odpowiadając na uwagi dot. terenu przy Netto Arena powiedziała, że tworząc listę przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji możemy włączać do niego również inne działania, które maja korzystny wpływ na cały obszar rewitalizacji. Ad. Pogodno – patrząc z punktu widzenia wszystkich badanych wskaźników Pogodno spada na niższą pozycję, jak inne wskazane przez nas obszary. Sama sfera techniczna (chodnik) nie generuje problemów społecznych.

J. Balicka – zapytała o mapkę załączoną do uchwały: czy w obszarze nr 2 jest też Śródmieście Północ, Centrum, Drzetowo-Grabowo i Żelechowa? Radna przypomniała, że fakt umieszczenia w obszarze rewitalizacyjnym pozwala na ubieganie się w ramach RPO o dotację zwrotną lub pożyczką na programy miękkie.

O. Wasieńko – Stefanowska – w programie zawarte są zapisy dot. premiowania posiadania Gminnego Programu Rewitalizacji i kilka priorytetów pozwalających na pozyskiwanie funduszy na rewitalizację.

R. Rolska – Kamińska– ad. mapy: ustawa o rewitalizacji narzuca obowiązek konkretnego sposobu ich konstrukcji. Po konsultacjach z urzędem wojewódzkim wprowadziliśmy oznaczenia kolorystyczne, które ułatwiają  ich czytanie. Zadeklarowała zwrócenie się do wykonawcy o bardziej czytelne mapy, do dyspozycji radnych, które w sposób bardziej czytelny ukażą konkretne obszary.

R. Stankiewicz – uważa, że radni powinni mieć więcej czasu aby się temu dokumentowi przyjrzeć. Ma wiele uwag, które chciałby przekonsultować. Jako przykład podał ul. Narutowicza, która mogłaby stać się promenadą a nie wybiegiem dla psów. Rewitalizacja tej części miasta zapobiegnie wykluczeniu mieszkańców z terenów na lewo od ulicy (patrząc w kierunku Pomorzan). Zapytał o hierarchię ważności. Jaki teren będzie miał priorytet?

O. Wasieńko – Stefanowska – bazujemy na twardych danych, z których wynikają wskaźniki. Ustawa o rewitalizacji zobowiązuje nas do zastosowania konkretnych zasad. Są jeszcze niewielkie możliwości przesunięcia pomiędzy obszarem zdegradowanym a rewitalizacji. Natomiast stworzenie nowych obszarów wymusi stworzenie nowej diagnozy dla całego miasta.

R. Lewandowski – radni powinni mieć możliwość wskazania obszarów, które powinny być poddane rewitalizacji. Podał jako przykład śródmieście, w okolicach pl. Grunwaldzkiego – z danych jakimi dysponuje w tej części miasta jest duże bezrobocie. Radni powinni przyjrzeć się całościowo przekazanym danym i dokonać analizy. Dokument jest bardzo ważny, powinien być przeanalizowany i stać się przedmiotem pracy także i innych komisji.

E. Łongiewska – Wijas – brała udział w konsultacjach z mieszkańcami nt. wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Na tym spotkaniu podkreślano korzyści wynikające z podjęcia tej uchwały. Mówiono także, że Rada Gminy ma prawo ustanowienia na swoją rzecz prawa pierwokupu wszystkich bądź wybranych nieruchomości na tym terenie. Tymczasem w projekcie uchwały przyjmuje się nieustanawianie takiego prawa pierwokupu. Radna pyta, czy rzeczywiście nie ma takich obszarów, które by przyczyniły się do poprawy wartości terenu rewitalizacji społecznej poprzez zmianę struktury własnościowej? Wiele gmin z tego korzysta, to duża okazja by dokonać autentycznej zmiany.

O. Wasieńko – Stefanowska – ten zapis był długo analizowany i konsultowany z Wydziałem Mieszkalnictwa. Wprowadzony do uchwały obowiązuje 2 lata i generuje duże problemy związane z wydawaniem zaświadczeń do każdej zbywanej nieruchomości. Na tym etapie nie da to dużych korzyści. Nie ma problemu z uchwaleniem prawa pierwokupu już po uchwaleniu uchwały dot. rewitalizacji. Dlatego też podzielono omawiany obszar na 3 mniejsze podobszary. Skuteczniejsze dla miasta będzie wyznaczenie Strefy Rewitalizacji.

E. Łongiewska – Wijas - na którym etapie będą uchwalane te strefy?

O. Wasieńko – Stefanowska – taki zapis będzie musiał się znaleźć już w Gminnym Programie Rewitalizacji.

J. Balicka – odpowiadając radnemu Lewandowskiemu wyjaśniła, że właśnie śródmieście znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją. Przypomniała też, że ten obszar nie może być większy jak 20% powierzchni miasta.

A. Lisiński – Przewodniczący Rady Osiedla Żelechowa – przedstawił materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Zwrócił uwagę na obszar dzielnicy Żelechowa (pas Ludowa – Dębogórska - Robotnicza), dla którego nie ma żadnych zapisów w omawianym dokumencie pomimo, że do roku 2017 był uznawany za obszar zdegradowany. Jego zdaniem włączenie do obszaru zdegradowanego, a nawet rewitalizacji całego tego obszaru doprowadzi do wzmocnienia społecznego tych okolic.  Poprosił o powrót do pogłębionej analizy i dyskusji.

O. Wasieńko – Stefanowska – odpowiadając na uwagi p. Lisińskiego zwróciła się z prośbą do wykonawcy o zastosowanie raz jeszcze wskaźników i podjęcia próby wprowadzenia tego osiedla przynajmniej w obszar zdegradowany. Niestety wykonana symulacja wypadła poniżej przyjętych wskaźników.

P. Bartnik – ma nadzieję, że ten projekt uchwały będzie jeszcze analizowany przez inne komisje. W planach są też spotkania klubów z Prezydentem na ten temat. Na sesji ma być także autor diagnozy, który będzie odpowiadał na kolejne pytania radnych. Zaproponował, by dla dobra tego projektu, odstąpić dziś od jego opiniowania i decyzję podjąć dopiero podczas sesji Rady Miasta.

Ww. propozycja Przewodniczącego Komisji została przyjęta.

Projekt uchwały Nr 193/22 w spr. ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina

  W głosowaniu: 6 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzym. projekt uchwały nr 193/22 został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/08/23, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/10/13 11:32:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/10/13 11:32:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/13 11:28:25 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/08/23 11:49:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/08/23 10:23:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/08/23 10:11:10 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/08/23 10:04:06 nowa pozycja