Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.9.1.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 2 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Michał Wilkocki (nieobecny) -  Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej


Przewodniczący Rady Miasta Michał  Wilkocki otworzył pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Poinformował, że zgodnie  z  Regulaminem  Komisji Rewizyjnej RM Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

W związku z powyższym, Przewodniczący Michał Wilkocki  zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej, zaproponował do składu tej komisji radnych:

Magdalenę Herczyńską

Mirosława Żylika

Agnieszkę Kurzawę

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

 Następnie Przewodniczący  Michał  Wilkocki poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej (za-5, przeciw-0, wstrzymał się-0).

Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego grona Przewodniczącą Komisji Magdalenę Herczyńską (za-3-jednogłosnie).

 Radny Maciej Ussarz zgłosił kandydaturę radnego Leszka Duklanowskiego na  Przewodniczącego komisji.  Radny Leszek  Duklanowski wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

 Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, przystąpiono do głosowanie tajnego.

 W wyniku  głosowania (za-5, przeciw-0, wstrzymał się-0) radny Leszek Duklanowski został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 Nowo wybrany Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Duklanowski zgłosił kandydaturę Macieja Ussarza na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Maciej Ussarz wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

 Komisja Skrutacyjna rozdała karty   i przystąpiono do głosowania tajnego. W wyniku głosowania (za-5, wstrzymał się- 0, przeciw-0) komisja jednogłośnie wybrała Maciej Ussarza na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Protokół  Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego  protokołu.  Karty do głosowania stanowią zał. nr 4 do protokołu.

 

Na tym zakończono procedurę wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM.

 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała  Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Michał Wilkocki (nieobecny)
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2019/07/24 12:25:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2019/07/24 12:25:04 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/03/27 10:41:06 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/03/27 10:40:27 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/03/27 10:40:07 nowa pozycja